Arş. Gör. Dr. Hacı Mehmet Taşdemir

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans Tezi: Taşdemir, Hacı Mehmet, “Katalizör Yüzeyinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.

Doktora Tezi: Taşdemir, Hacı Mehmet, “H2S’ün Uzaklaştırılması için Katalizör/Sorbent Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.