Arş. Gör. Dr. Hacı Mehmet Taşdemir

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Uçar, T., Taşdemir, H.M., Yaşyerli, N., 2019. Alumina Supported Silver Catalysts for H2S Selective Oxidation to Sulfur, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara
 • Varlı, G., Taşdemir, H.M., Yaşyerli, S., 2019. Catalytic Activity Comparisons of Y and Y-Fe Based Catalysts for H2S Selective Oxidation to Elemental Sulfur, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) Ankara
 • Genç, A., Akansu, H., Varlı, G., Taşdemir, H.M., Arbağ, H., Yaşyerli, N., Yaşyerli, S, 2019. Activity of Iron and Yttrium Catalysts in CO2 Reforming of Methane, 4th International Hydrogen Technologies Congress Edirne
 • Akansu, H., Arbağ, H., Tasdemir, H.M., Yaşyerli, N., Yaşyerli, S., 2019. Activity of Ni Based Mono and Bimetallic Catalysts in Dry Reforming of Methane, 4th International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM-2019) Muğla
 • Varlı, G., Taşdemir, H.M., Yaşyerli, S., 2018. Y-Fe Katalizörlerinin H2S’ün Seçici Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesindeki Aktivitelerinin İncelenmesi, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
 • Sönmez, D., Taşdemir, H.M., Yaşyerli, N., 2018. H2S’den Elementel Kükürt Eldesinde Bizmut ve Demir İçerikli Katalizörlerin Aktivitelerinin Belirlemesi, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
 • Öztekin, D., Güner, B., Aslan, T., Varlı, G., Taşdemir, H.M., Yaşyerli, S., 2018. H2S’ün Seçici Oksidasyonunda ZrO2 ve V@ZrO2 Katalizörleri, 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
 • Tasdemir, H.M., Arbag, H., 2018. Synthesis, Characterization and Activity Comparison of Alumina Supported Ni-Ce Catalysts for Methane Dry Reforming, International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS-2018) Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
 • Tasdemir, H.M., Arbag, H., 2018. The Catalytic Activity of Sol-Gel Alumina Supported Ni Catalysts for Methane Dry Reforming, Internatıonal Eurasian Conference on Bıologıcal and Chemıcal Scıences Ankara
 • Bor, N., Tasdemir, H.M., Yasyerli, S., 2018. High Temperature Desulfurization Performance of Iron-Based Sorbents Synthesized by Sol-Gel Method, 9th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference (EMCC-9) ODTÜ, Ankara
 • Varli, G., Tasdemir, H.M., Yasyerli, S., 2018. Investigation of Yttrium-Iron Catalyst for Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur, 9th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference (EMCC-9) ODTÜ, Ankara
 • Tasdemir, H.M., 2018. H2S Selective Oxidation Reaction Over Niobium Oxide Supported Vanadium Catalyst, International Euroasian Conference on Science, Engineering and Technology Ankara
 • Taşdemir, H.M., Yaşyerli, N., Yaşyerli, S., 2017. Kompleksleştirme Yöntemiyle Hazırlanan Ti-Fe-V Katalizörünün H2S Oksidasyonundaki Aktivitesinin Belirlenmesi, 6. Fiziksel Kimya Kongresi Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak
 • Yagizatli, Y., Tasdemir, H.M., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2017. The Effect of Water Vapor on Catalytic Activity of Sol-Gel Alumina in Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur, International Porous Powder Materials Symposium and Exhibition İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • Yağızatlı, Y., Taşdemir, H.M., Tarı, E., Güzeler, S., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., 2017. Vanadyum Oksit ve Alümina Destekli Vanadyum Oksit Katalizörlerinin H2S’ün Seçici Oksidasyonundaki Aktiviteleri , 27.Ulusal Kimya Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Yagizatli, Y., Tasdemir, H.M., Dogu, G., Yasyerli, N.,Yasyerli, S., 2016. Elementel Kükürt Üretimi için Tek-Kap ve Emdirme Yöntemiyle Hazırlanmış Ti-Ce-Al Katalizörlerinin Karşılaştırılması, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • Şahin, A., Karabulut, A.F., Taşdemir, H.M., Aydın, Y., Gürü, M., 2016. Tarımsal Atıklardan Polimerik Kompozit Yapı Malzemesi Üretimi ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G., 2016. Effect of Ti-Ce Content on the Catalytic Activity of Alumina Supported Catalysts in Selective Oxidation of H2S, NCC6- 6th Catalysis Congress Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa
 • Yagizatli, Y., Tasdemir, H.M., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2016. Effect of Preparation Method on Catalytic Activity of Ti-Ce-Al Oxides for Sulfur Production, International Congress on Green Chemistry and Sustainable Engineering Roma
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, N., Dogu, G., Yasyerli, S., 2016. Selective Oxidation of H2S over MCM-41, Al-MCM-41 and Al2O3 Supported Ti-Ce Catalysts, International Congress on Green Chemistry and Sustainable Engineering Roma
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G, 2015. H2S’ün Seçici Katalitik Oksidasyonu için Hazırlanan CeO2 Katalizörünün Kalsinasyon Sıcaklığının Aktiviteye Etkisi, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2015. Performance of Ti-Ce Catalysts For Selective Oxidation of H2S to Elemental Sulfur, International Conference on Chemical and Biochemical Engineering Paris
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Dogu, G., Yasyerli, N., Yasyerli, S., 2015. Comparison of Ce Incorporated V, Fe And Ti Catalysts for Selective Oxidation of H2S To Elemental Sulfur, International Porous Powder Materials İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • Cambaz, Y., Tasdemir, H.M., Yasyerli, N., 2015. H2S Selective Oxidation to Sulfur over Cr-Ce-O catalysts, International Porous Powder Materials İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • Taşdemir, H.M., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., 2014. Ti-Cr katalizörü üzerinde H2S'ün elementel kükürde seçici oksidasyon reaksiyonu, Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-5) Çukurova Üniversitesi, ADANA
 • Taşdemir, H.M., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., 2014. H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Katalitik Oksidasyonunda TiO2 Katalizörünün Aktivitesinin İncelenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
 • Şahin, A., Karabulut, A.F., Taşdemir, H.M., Aydın, Y., Gürü, M., 2014. Selülozik Polimerik Kompozit Ahşap Malzemeye Yanmazlık Özelliğinin Kazandırılması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir
 • Şahin, A., Karabulut, A.F., Taşdemir, H.M., Gürü,M., 2013. 1. Uluslararası Plastik&Kauçuk" Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi Ankara
 • Taşdemir,H.M., Yaşyerli, S., Yaşyerli, N., 2012. Kompleksleştirme Metodu ile Sentezlenen Ti-Fe Katalizörü Üzerinde H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Oksidasyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, İstanbul
 • Yaşyerli,S., Taşdemir,H.M., Kopraman,E., Yıldız,S., 2012. Fe-Zr ve Fe-Zr/MCM-41 Sorbentlerinin Yüksek Sıcaklık Desülfürizasyonundaki H2S Uzaklaştırma Özelliklerinin İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, İstanbul
 • Taşdemir,H.M., Koyuncu,D.D., Yaşyerli,N., Yaşyerli,S., 2012. Ni-Ce Katalizörünün Sentezi, Karakterizasyonu ve H2S Oksidasyon Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi , 26. Ulusal Kimya Kongresi Muğla Üniversitesi, Muğla
 • Taşdemir, H.M. Yaşyerli, N., 2010. FTIR Studies of Urea Decomposition Over Pt/Alumina and Cu/Alumina Catalysts, NCC-3,3.Ulusal Kataliz Kongresi Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak
 • Taşdemir, H.M. Yaşyerli, N., 2010. Cu-ALUMİNA KATALİZÖRLERİNDE ÜRENİN BOZUNMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara
 • Taşdemir, H.M., Yaşyerli, N., 2010. Urea Decomposition Products over 2 Cu/Al2O3 and 2 Ag/Al2O3 Catalysts, EMCC-6, 6th CHEMICAL ENGINEERING CONFERENCE FOR COLLABORATIVE RESEARCH IN EASTERN MEDITERRANEAN COUNTRIES Limak Atlantis Hotel,Belek/ANTALYA
 • Taşdemir,H.M., Yaşyerli,N., 2009. Alümina Destekli Bakır Katalizörü Üzerinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi, 23.Ulusal Kimya Kongresi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü,Sivas
 • Taşdemir, H.M., Yaşyerli, N., 2008. In situ FTIR Studies of Urea Decomposition over AgAlumina, 2.Ulusal Kataliz Kongresi Erzurum
 • Taşdemir, H.M., Yaşyerli, N., 2008. 1 CuAl2O3 ve 2 CuAl2O3 KATALİZÖRLERİ ÜZERİNDE ÜRENİN BOZUNMASININ FTIR CİHAZINDA İNCELENMESİ, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Taşdemir, H.M., Pekel, L.C., Yaşyerli, N., 2007. Cu/Al2O3 ve Ag/Al2O3 KATALİZÖRLERİNDE KALSİNASYON SICAKLIĞININ YÜZEY ALANINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 21. Ulusal Kimya Kongresi İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Malatya

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • KM 376 Kömür (2017-2018 II.YY)
 • KM 481 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (2017-2018 I. YY)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (2017-2018 I. YY)
 • KM 392 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (2017-2018 II.YY)
 • KM 492 Lisans Araştırma Projesi (2017-2018 II.YY)
 • KM 211 Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri (2018-2019 I.YY)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (2018-2019 I.YY)
 • KM 473 Proses Kontrol (2018-2019 Yaz Okulu)
 • KM 211 Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri (2019-2020 I.YY)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (2019-2020 I.YY)
 • KM 473 Proses Kontrol (2019-2020 I.YY)
 • KM 211 Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri (2018-2019 II.YY)
 • KM 474 Kütle Aktarımı II (2018-2019 II.YY)
 • KM 492 Lisans Araştırma Projesi (2018-2019 II.YY)
 • KM 392 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (2018-2019 II.YY)

Yabancı Dil

 • 24.03.2017 / 82.5

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, S., Yasyerli, N. (2019). The Catalytic Performance of Sol-Gel Alumina Supported Ti-Ce Catalysts for H2S Selective Oxidation to Elemental Sulfur. Int.J.of Chemical Reactor Engineering, 20180157(1-10).
 • Tasdemir, H.M. (2019). The Catalytic Activity Enhancement of Commercial TiO2 and Nb2O5 Catalysts by Iron for Elemental Sulfur Production from H2S. Catalysis Letters, 149(473-485).
 • Tasdemir, H.M., Sahin, A., Karabulut, A.F.,Guru, M. (2019). Production of Useful Composite Particleboard from Waste Orange Peel. Cellulose Chemistry and Technology, 53(517-526).
 • Tasdemir, H.M., Yagizatli, Y., Yasyerli, S., Yasyerli, N., Dogu, G. (2019). A new sol-gel route alumina for selective oxidation of H2S to Sulphur. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 97(3125-3137).
 • Sahin, A., Tasdemir, H.M., Ar, I. (2019). Improved Performance And Durability Of Sulfonated Polyether Ether Ketone/Cerium Phosphate Composite Membrane For Proton Exchange Membrane Fuel Cells. Ionics, 25(5163-5175).
 • Tasdemir, H.M., Şahin, A., Karabulut, A.F., Gürü, M. (2019). Nane Lifi Katkılı Atık Hurma Çekirdeğinden Üretilen Kompozit Malzemenin Özelliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34:1(409-420).
 • Tasdemir , H.M., Yağızatlı , Y., Yaşyerli , S., Yaşyerli , N., Doğu, G. (2017). H2S’ün seçici katalitik oksidasyonu ile elementel kükürt eldesinde Ce-O katalizörleri . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32:3(831-841).
 • Sahin, A., Tasdemir, H.M., Karabulut, A.F., Gürü, M. (2017). Mechanical and Thermal Properties of Particleboard Manufactured from Waste Peachnut Shell with Glass Powder. Arabian Journal for Science and Enginering, 42(1559-1568).
 • Tasdemir, H.M., Yasyerli S., Yasyerli, N. (2015). Selective Catalytic Oxidation of H2S to Elemental Sulfur over Titanium Based Ti-Fe, Ti-Cr and Ti-Zr Catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 40(9989).
 • Tasdemir, H.M., Yaşyerli, N. (2013). The Investigation of Urea Decomposition over Ag/Alumına Catalysts. J. Fac. Eng. Archit. Gazi Univ., 28(523-532).
 • Yasyerli, N., Tasdemir, H.M. (2010). FTIR Studies of Urea Decomposition over Pt-Alumina and Cu-Alumina Catalysts. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 162(1).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tasdemir, H.M. (2018). H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Oksidasyonunda Ti-V-Cr ve Ti-V-Fe Katalizörleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(167-182).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Kaplama Tekniği Kullanılarak Membran Elektrot Grubunun Geliştirilmesi (2019) Gazi Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırmalar (BAP) Birimi
 • Biyogazın kuru reformlanma reaksiyonu ile hidrojen üretiminde Ni esaslı alümina katalizörlerinin kükürt direncinin arttırılması (devam ediyor) (2019) TÜBİTAK
 • Alümina destekli Ni-Ce katalizörlerinin metanın kuru reformlanma reaksiyonundaki aktivitelerinin belirlenmesi (2019) Gazi Üniversitesi
 • H2S'ün Elementel Kükürde Seçici Oksidasyonu için Y-Fe Katalizörleri (devam ediyor) (2018) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi
 • H2S’ün Seçici Katalitik Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesi için Alümina Destekli Ti-Ce Katalizörleri (2016) TÜBİTAK
 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarındaki Deney Düzeneklerinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi (2016) Gazi Üniversitesi
 • Atık Malzemelerden Kompozit Yapı Malzemesi Geliştirilmesi (2016) Gazi Üniversitesi
 • Ti-V-Fe ve Ti-V-Cr Katalizörlerinin H2S’ün Seçici Katalitik Oksidasyon Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitelerinin Belirlenmesi (2016) Gazi Üniversitesi
 • Ti-Cr katalizörünün Sentezi, Karakterizasyonu ve H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Katalitik Oksidasyon Reaksiyonunda Aktivitesinin İncelenmesi (2013) Gazi Üniversitesi
 • H2S’ün Elementel Kükürde Seçici Katalitik Oksidasyonu için Katalizör Geliştirilmesi (2012) Gazi Üniversitesi
 • Farklı yüzdelerdeki Cu/Al2O3 Katalizörlerinin Yüzeyinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Farklı yüzdelerdeki AgAl2O3 Katalizörlerinin Yüzeyinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Katalizör Yüzeyinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi (2007) Gazi Üniversitesi

Buluş

 • Geliştirilmiş kompleksleştirme yöntemiyle sentezlenen Ti-Fe katalizörünün Hidrojen sülfürün seçici oksidasyonuyla elementel kükürt üretiminde kullanılması (2016)