Prof. Dr. Musa SARI

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

Günbatar, S., “Fizik Öğretiminde Elektrik ve Magnetizma Konularındaki Anlaşılması Zor Konularda Model-Benzetme Yönteminin Geliştrilmesi ”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2003).

S. Günbatar, Elektrik ve Magnetizma Konularındaki Anlaşılması Zor Konuların Geliştirilen Model-Benzetme lerle öğrencilere anlatılması ve sonuçlarının incelenmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2003)

Özcan, İ., “Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri ”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2005).

İ. Özcan, Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2005).

Arnaz, V. ’’Fizik Öğretmeni Adaylarının Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusundaki Var olan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Çözümüne Yönelik Öneriler’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2006).

V. Arnaz, Fizik Öğretmeni Adaylarının Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusundaki Var olan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. G.ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,(2006) 

Korkut, B. ’’Fen Eğitiminde Öğrenci Merkezli Öğretimin 8.Sınıf Yaşamımızı Etkileyen Manyetizma Ünitesinde Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneysel Araştırma’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2006).

B. Korkut, Fen Eğitiminde Öğrenci Merkezli Öğretimin 8.Sınıf Yaşamımızı Etkileyen Manyetizma Ünitesinde Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneysel Araştırma. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,(2006)

Bademci, S. ’’Fizik Problemleri Çözmede Düşünce Deneylerinin Yeri: Birinci ve Beşinci Sınıf Fizik Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2008).

Bademci, S. ’’Fizik Problemleri Çözmede Düşünce Deneylerinin Yeri: Birinci ve Beşinci Sınıf Fizik Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2008).

Altıparmak, M. ’’Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bilişsel sitillere Sahip Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Başarıları ile Başarıyı Ölçmek için Kullanılan Testlerin İçeriği ve Formatı Arasındaki İlişkinin Araştırılması’’ , Gazi Üniversitesi, Eğit

Altıparmak, M. ’’Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bilişsel sitillere Sahip Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Başarıları ile Başarıyı Ölçmek için Kullanılan Testlerin İçeriği ve Formatı Arasındaki İlişkinin Araştırılması’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  (2009).

Kurt, H.S. ’’Kuantum Fiziğinde Kullanılan Meteforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine Etkisi’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2010).

Kurt, H.S. ’’Kuantum Fiziğinde Kullanılan Meteforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine Etkisi’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2010).

Cömert, R. ’’Öğrencilerin Fizik Kavramlarını Öğrenme Seviyelerinin Değerlendirilmesinde Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Etkisi’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2010).

Cömert, R. ’’Öğrencilerin Fizik Kavramlarını Öğrenme Seviyelerinin Değerlendirilmesinde Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Etkisi’’ , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  (2010).

V. Mert, Enerji Konusunda Alternetif Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi, G. Ü., Eğitim Blimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi (2008).

S. Ergin, Fizik Eğitiminde 4MAT Öğretim Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Lise Öğrencilerinin İş, Güç ve Enerji Konusundaki Başarısına Etkisi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, (2011).

S, Künbet, 9. ve 10. Sınıf Fizik Öğretim programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Ankara'daki Dersanelerde Bir Uygulama), G.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (2010).

N. Cerit, İş-Güç-Enerji Konusunun Öğretiminde Pedagojik-Analojik Modellerin Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Etkisi: Konya  İli Örneği, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, (2008).