Prof. Dr. Musa SARI

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Havva Sibel KURT, Musa SARI , 2019. '' Fizik Eğitiminde 1980-2012 Yıları Arasında Metaforları Araştıran Bazı Uluslararası Çalışmaların Meta Analizi'' , II. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM July 20-22, Samsun /Türkiye.
 • Havva Sibel KURT, Musa SARI , 2019. '' Milikan Deneyinde Kullanılan ‘’Parlayan Yıldızlar’’ Metaforu ve Bu Metafor Hakkında Öğretmen adaylarının Algıları'', II. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, July 20-22, Samsun /Türkiye.
 • Mehmet Poyraz, Musa SARI, 2018. Synthesis, Characterization of Novel Zn(II) Complex with Imidazole Derivative, International Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018) Ankara, TURKEY, 26-27 April 2018.
 • Ebru AKTAN, Ümmühan ÖZDEMİR ÖZMEN and Musa SARI , 2017. Characterization of an Environment-Friendly Chemical, Ecology Symposium, 11-13 Mayıs , Erciyes University,Kayseri, Türkiye
 • Serap AĞA, Tuğba POLAT, Musa SARI, 2017. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK, FİZİK DERSİ VE FİZİK EĞİTİMİ KAVRAMINA İLİŞKİN İLERİ SÜRDÜKLERİ METAFORLAR, 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-8), 19-21 Ekim , TOBB, Ankara/ Türkiye
 • Serap AĞA, Tuğba POLAT, Musa SARI , 2017. '' ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI'', EURO ASIA SUMMIT, EJONS INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC-ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-I 17-21 July , Ankara/Türkiye
 • Havva Sibel KURT, Musa SARI , 2017. FİZİK EĞİTİMİNDE METAFOR VE ANOLOJİ ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BİR META ANALİZ ARAŞTIRMASI'', EURO ASIA SUMMIT, EJONS INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC-ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-I 17-21 July, Ankara /Türkiye
 • Mehmet POYRAZ, Musa SARI, Şeref DEMİRAYAK, 2017. “Hydrotermal Synthesis of copper(I) complex of 2-benzoylimidazole”, International Conference on Application in Chemistry and Chemical Engineering- (ICACCHE), 11-15 October, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • Mehmet POYRAZ, Christina N. BANTI, Musa SARI, Sotiris K. HADJIKAKOU, 2017. “ Synthesis, characterization, Investigation of Biological Activity of C(II) complex with 4-(imidazol-1-yl)phenol”, International Conference on Application in Chemistry and Chemical Engineering- (ICACCHE), 11-15 October, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • Serap AĞA, Musa SARI, 2017. '' Modern Fizikte Kullanılan Bazı Metaforik Kavramların Öğretmen Adaylarının Fizik Algısı Üzerine Etkisi'', 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül , Ankara /Türkiye
 • Tuğba BOLAT, Musa SARI , 2017. '' Fizik Ders Kitaplarında Kullanılan Bazı Metaforik Kavramların Analizi'', 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 14-16 Eylül , Ankara /Türkiye
 • Halil İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA, Musa SARI, Metin BÜLBÜL, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, 2017. Synthesis Structural Antiglaucuma Activity Studies of a Novel Amino Salicylato Salt and Its Cu II Complex, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), 07-09 December, Konya, TÜRKİYE
 • Halil İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA, Musa SARI, Metin BÜLBÜL, Hülya ÇELİK, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, 2017. Synthesis Characterization and Antiglaucuma Activity of a Novel Proton Transfer Compound and a Mixed Ligand ZnII Complex, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), 07-09 December ,Konya, TURKEY
 • Halil İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA, Musa SARI, Metin BÜLBÜL, Ekrem TUNCA, 2017. 2,6-Piridindikarboksilik Asit ve 2-Amino-6-Etoksibenzotiyazolün proton Transfer Tuzu ile Mn(II) ve Fe(III) Komplexlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin incelenmesi, VI Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs, Burdur, TURKEY
 • Yasemin Süzen, Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Melike Aslan, 2015. “Yeni Bir Proton Transfer Tuzunun ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, V. Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Ekrem Tunca, Hakan Dal, 2015. “2-Aminobenzotiyazol ve Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzu ile Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi”, V. Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan, Mersin
 • Zeynep Alkan Alkaya, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Halil İlkimen, Metin Bülbül, Yasemin Kaygısız, 2015. “[Cu(SMABT)(Ac)2]2.H2O ve (HSMABT)2[Cu(DPC)2].5H2O Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi”, V. Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin
 • Zeynep Alkan Alkaya, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Halil İlkimen, Metin Bülbül, Yasemin Kaygısız, 2015. “(HSMABT)2[M(DPC)2].nH2O (M= Co(II), Ni(II)) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi”, V. Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin
 • Yaşar Ezgi KARTAL, Musa Sarı, 2014. '' Bazı Elektrik Kavramları Üzerine Semiyotik Yaklaşımın Nasıl Kullanıldığına İlişkin Bir Durum Çalışması'', (UEK) Uygulamalı Eğitim Kongresi- Applied Education Congress 16-18 Mayıs Konya/ Türkiye
 • Zeynep Yıldız, Havva Sibel KURT, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Musa Sarı, 2013. '' Fizik Problemlerini Çözmede Kullanılan algoritmaların Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Akış Şemalarıyla İfade Edilme Becerilerinin karşılaştırılması'', I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2013, Trabzon
 • Serap ERGİN, Musa SARI, 2013. Fizik Öğretmenlerinin Öğrencilerin öğrenme Stillerine Uygun Öğretim Yapması Üzerine Bir Çalışma, I. Ulusa Fizik Eğitimi Kongresi 12-14 Eylül 2013, H.Ü. Eğitim Fakültesi, Beytepe, Ankara
 • İlkimen H., Yenikaya C., Sarı M., Bülbül M., Tunca E., Dal H., Baş M., , 2013. Synthesis and characterization of the complexes of a novel proton transfer salt, their inhibition studies on carbonic anhydrase isoenzymes and evaluation the results with statistical analysis, 14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistic- (ISEOS) , 24-27 May ,Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • Firdevs İlbilgiz, Ümmühan Özdemir Özmen, Neslihan Özbek, Musa Sarı , 2013. N’-Asetil Bütan Sülfonik Asit Hidrazit’ Bileşiğinin Kristal Çalışması Ve Karbonik Anhidraz II Enzimi Üzerindeki İnhibitor Etkisi, I.İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart ,Antalya
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Ekrem Tunca, Yasemin Süzen, 2013. 2-Amino-6-metilbenzotiyazol ve Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzu ile Co(II), Ni(II), Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran, Tokat
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Ekrem Tunca, Yasemin Süzen, 2013. 2-Amino-6-metilbenzotiyazol ve Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzu ile Fe(II) ve Fe(III) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi, IV. Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran, Tokat
 • Havva Sibel KURT, Ömer Faruk İSLİM, Musa Sarı , 2012. Kavram Kartları ile Öğrencilerin Kavramlar Arasındaki İlişkilerinin Belirlenmesi., (UEK) Uygulamalı Eğitim Kongresi 13-15 September, ODTÜ, Ankara/ Türkiye
 • Havva Sibel Kurt,Musa Sarı , 2012. The Importance of Chi's Ontology Tree and Conceptual Metephors in Physics Education, (WCPE2012) The World Conference on Physics Education Bahçeşehir Üniversitesi,1-6 July 2012, İstanbul, Türkiye
 • Havva Sibel Kurt,Musa Sarı , 2012. The Heuristic Algorithms Based on Metaphors in Physics Education, (WCPE2012) The World Conference on Physics Education Bahçeşehir Üniversitesi,1-6 July 2012, İstanbul, Türkiye
 • İsmet Ergin, Recep Cömert,Musa Sarı, 2011. Elektrik Alan Konusu ile İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 5-8 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir/ Türkiye
 • Cengiz Yenikaya, Nurgün Büyükkıdan, Musa Sarı, Recep Keşli, Halil İlkimen, Metin Bülbül, Orhan Büyükgüngör, 2011. 2,6-Piridindikarboksilik Asit ve 2-Amino-4-Metilpiridinin Proton Transfer Tuzu ile Cu(II) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, III. Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs ,Çanakkale
 • İsmet Ergin, Recep Cömert, Musa Sarı, 2011. Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar , (ICES’11), 3. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi 22-25 Haziran, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
 • Aslı ORÇAN, Musa SARI, 2010. Bilgisayar Destekli Ders Dışı Etkinliklerin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Fizik Tutumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi:Elektrik Akımı ve Elektrostatik Konuları Örneği, IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Vedat Mert, Musa Sarı, 2010. Enerji Konusunda Alternatif Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress ,14-17 September, İstanbul,Turkey, 2010. 14-17 September, İstanbul,Turkey
 • Fidan ÖZCAN, Uygar KANLI, Musa SARI, 2010. Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin ve Fiziğe Karşı Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 23-25 Eylül , Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Aslı ORÇAN, Musa SARI, 2010. Fizikte Düşünce Deneylerinin Yorumlamacı Paradigma Çerçevesinde İncelenmesi: 10.Sınıf Modern Fizik Ünitesi Örneği, IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Havva Sibel KURT, Musa SARI, 2010. Kuantum Fiziğinde Kullanılan Meteforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine Etkisi, IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül ,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir
 • Sabri ÇEVİK, Bihter ŞAŞMAZ, Mehmet POYRAZ, Musa SARI, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, 2009. Vanadyumun Karboksilli Asit Grubu İçeren Piridin ve Pirazin Ligantlarıyla Oluşturduğu Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Organik Kimya Günleri Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Nilüfer Cerit Berber,Musa Sarı, 2008. Pedagojik Analojik Modellerin İş-Güç-Enerji Konusu İle İlgili Kavramları Anlamaya Etkisi, International Conference on Educational Sciences I.C.E.S. 2008 Kuzey Kıbrıs
 • Serap GÜNBATAR ERGİN, Musa SARI, 2008. A Study to Determine High School Students Learning Styles, VIII. Inrernational Educational Technology Conference Eskişehir,TURKEY
 • Mehmet POYRAZ, Sabri ÇEVİK,İbrahim KOPAN,Ayşe GÜNEY, 2006. 1-(1H-Benzoimidazol-2-YL)-Ethanone Thiosemicarbazone Ligantının Eldesi, XX.Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül , Erciyes Üniversitesi,Kayseri
 • Sabri ÇEVİK,Mehmet POYRAZ, Zeynep ALKAN, Koray KASNAK, 2006. İndirgenmiş Vanadyum Merkezleri İçeren Polioksomolibden Vanadyum Küme Bileşiğinin Sentezi, XX.Ulusal Kimya Kongresi 4-8 Eylül, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Uygar Kanlı,Musa Sarı, Rahmi Yağbasan, 2005. Fen/Fizik Öğretmenlerine Yönelik Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Kurslarının Etkinliği Üzerine Bir araştırma-2005 Yılı Ankara Örneği, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 • Uygar Kanlı,Musa Sarı, Rahmi Yağbasan, 2005. Birinci ve Son Sınıf Fizik Öğertmen Adaylarının Kaldırma kuvveti Konusundaki anlama Düzeylerinin ve Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Karşılaştırılması, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül , Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 • Sefa DURMUŞ, Cengiz ARICI, Kaan Cebesoy EMREGÜL, Hasan NAZIR, Orhan ATAKOL., 2002. Üç Çekirdekli CuII-PbII- CuII Kompleksleri., XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10-13 Eylül 2002, Konya
 • SARI, M., YAĞBASAN, R., 1997. XIşınları Krınım ile Ni(C25H20N2O2) Kristalinin Yapı Analizi., Yoğun Madde Fiziği Seminerleri VI Ankara/Türkiye
 • SARI, M., YAĞBASAN, R., 1996. XIşınları Krınım ile Ni(C14H11O2N) (C5H11N) Kristalinin Yapı Analizi., 16. Fizik Kongresi 26-29 Ağustos, Ayvalık, Balıkesir

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu (2016)(2016 - )
 • Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği (2016)(2016 - )
 • Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2016)(27.07.2016 - )
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2016)(12.08.2016 - )
 • Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2015)(2015 - )
 • Fakulte Kurulu Üyeliği (2014)(2014 - )
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2014)(2014 - )
 • Akademik Çalışmaları Değerlendirme ve Ödül Komisyonu Üyeliği (2014)(2013 - )
 • Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012)(2012 - )
 • Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2007)(2007 - )
 • Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2004)(2004 - )
 • Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2003)(2003 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • ’’ Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrik Konusundaki Metaforları ve Metaforik Algıları” (2019)
 • Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarında Kullanılan Metaforik Kavramların Tespiti ve Sınıflandırması (2018)
 • Öğretmen Adaylarının Modern Fizikte Kullanılan Metaforlara ilişkin Algılarının İncelenmesi (2017)
 • Fizik Eğitiminde 4MAT Öğretim Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Lise Öğrencilerinin İş, Güç ve Enerji Konusundaki Başarısına Etkisi (2011)
 • 9.ve 10. Sınıf Fizik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi(Ankara;daki Dershanelerde Bir Uygulama) (2010)
 • Öğrencilerin Fizik Kavramlarını Öğrenme Seviyelerinin Değerlendirilmesinde Farklı Soru Biçimlerinin Etkisi (2010)
 • Kuantum Fiziğinde Kullanılan Metaforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine etkisi (2010)
 • Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bilişsel Stillere Sahip Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Başarıları ile Başarıyı Öçmek İçin Kullanılan Testlerin İçeriği ve Formatı Arasındaki İlişkinin Araştırılması (2009)
 • Kuantum Fiziğinde Kullanılan Meteforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine Etkisi (2009)
 • Enerji Konusunda Alternatif Ölçme araçlarının Geliştirilmesi (2008)
 • Fizik Problemleri Çözmede Düşünce Deneylerinin Yeri: Birinci ve Beşinci Sınıf Fizik Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme (2008)
 • İş-Güç-Enerji Konusunun Öğretiminde Pedagojik-Analojik Modellerin Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Etkisi: Konya İli Örneği. (2008)
 • Fizik Öğretmeni Adaylarının Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konusundaki Var olan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi (2006)
 • Fen Eğitiminde Öğrenci Merkezli Öğretimin 8.Sınıf Yaşamımızı Etkileyen Manyetizma Ünitesinde Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneysel Araştırma (2006)
 • Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri (2005)
 • Fizik Öğretiminde Elektrik ve Magnetizma Konularındaki Anlaşılması Zor Konularda Model-Benzetme Yönteminin Geliştrilmesi (2003)

Dersler

 • Seçmeli Ders:X-Işınları ve Uygulamaları (2004-2005)
 • Teknik Elektrik Lab. (2008)
 • FİZ202A FizikII(MekanikII) (2009)
 • Fizikte Seçme Konular (2010-2011 Güz Yarıyılı)
 • Fizik Eğitiminde Model ve Modelleme (2010-2011 Güz Yarıyılı)
 • Fizikte Özel Konular-II(Proje) (2010-2011 Güz Yarıyılı)
 • Özel Öğretim Metotları-II (2007-)
 • Özel Öğretim Metotları-I (2007-)
 • Fizik Eğitiminde Modelleme (2004-2005)
 • Temel Fizik Lab-II (2004-2005)
 • Fizikte Özel Konular-I(Proje) (2004-2005)
 • Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme (2004-2005)
 • Fen Bilimlerinde Araştırma Teknikleri (20052006)
 • Katıhal Fiziği (2004-)
 • Fizik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (2005-2006)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2012). Molecular Crystals and Liquid Crystals, 552, 194-208, (2012)., {(N-(4-Nitrobenzylidene)-N’-phenyl-hydrazine , Acta Cryst. , C59, 528-529 ,(2003).
 • (2012). Energy Education Science and Technology Part-B: Social and Educational Studies, Volume 4 (4): (2012). 1909-1914. , The Differences that Result From Different Ways of Phrasing Questions in The Electric Field to Measure Students’ Achievement in Physics”, Energy Education Science and Technology Part-B: Social and Educational Studies, Volume 4 (3): (2012). 1563-1572.
 • (2012). Energy Education Science and Technology, Part-A:Energy Science and Research, Vol.29(2), 901-912 (2012)., Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics. Energy Education Science and Technology, Part B, Vol.4,2, 807-820 (2012).
 • (2012). Energy Education Science and Technology, Part-A: Energy Science and Research, Vol.29(2), 1253-1262 (2012)., Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics. Energy Education Science and Technology, Part B, Vol.4,2, 807-820 (2012).
 • (2012). Inorganic Chemistry,51(7),4265-4273,(2012), Synthesis and crystal structure of mixed-valence hexanuclear manganase oxide complex, hexakis(µ2-pivalato)-tetrakis((µ3-pivalato)-mono(pyridine)-tris(pivalic acid)-bis((µ4-oxo)dimanganese(III) tetramanganase(II). , Journal of Chem. Cryst . , Volume:39, Issue: 8, 549-552 (2009).
 • (2012). Journal of Material Chemistry, 22(20), 10255-10265,(2012), A Novel Three Dimensional Organic-Inorganic Hybrid Based Porous Phase: Synthesis and Characterization of Reduced Oxovanadium pyromellitate,[VIV2O2(H2O) 2(C6H2(COO)4)] , Journal of Chem. Cryst. , 37, 497-502 (2007).
 • (2012). Dalton Transaction, 41(2),581-589,(2012), A Novel Three Dimensional Organic-Inorganic Hybrid Based Porous Phase: Synthesis and Characterization of Reduced Oxovanadium pyromellitate,[VIV2O2(H2O) 2(C6H2(COO)4)] , Journal of Chem. Cryst. , 37, 497-502 (2007).
 • (2012). Journal of Coordination Chem. ,Vol.65(1), 28-47, (2012)., Synthesis, Characterisation and Antimicrobial activity of New Zn(II) complex with 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone. Journal of Coordination Chem. ,Vol.61, 20, 3276-3283 (2008).
 • (2012). Structural Chemistry, 23(3),659-670,(2012), Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; 28(16), 3526-3532 ,(2009).
 • (2012). Fuel Processing Technology, 96,9-15,(2012), Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; Volume: 28, Issue:16, 3526-3532 (2009).
 • (2012). Molecular Crystal and Liquid Crystal, 552, 194-208, (2012). , {(N-(4-Methoxybenzlidene)-N’-(2-pyridyl)hydrazine,Acta Cryst. , C59, 192-193, (2003
 • (2012). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.107(1), 111-117, (2012), Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiII-MII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MII=ZnII, CdII), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.90, 541-547, (2007)
 • (2012). Inorganica Chimica Acta, 385,94-99, (2012), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2012). Journal of Chemical Cryst., 42(8), 879-883, (2012), Synthesis, Crystal Structure and Spectroscopic Studies of 2-{(E)-[2-hydroxyphenyl)imino]methyl} phenol Schiff Base Molecule, Journal of Chemical Crystalography, 39, 672-676, (2009).
 • (2012). Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27(4), 509-514,(2012)., Synthesis and characterization of two novel proton transfer compounds and their inhibition studies on Carbonic Anhydrase isoenzymes , Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Volume: 26(1), 104-114, (2011).
 • (2012). Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 27(4), 509-514, (2012)., Synthesis, characterization and antiglaucoma activity of a novel proton transfer compound and a mixed-ligand Zn(II) complex ,Bioorganic and Medicinal Chemistry,18,930-938, (2010).
 • (2011). Journal of Coordination Chem., 64(11), 2020-2027, (2011)., Di-µ-acetato-bis[µ-2-hydroxy-N,N’-bis(2-oxido-benzyl)propane-1,3-diamine]bis(N,N’-dimethylformamide) trinickel(II) N,N’-dimethylformamide disolvate, Acta Cryst. E62, m563-m565 (2006).
 • (2011). Journal of Coordination Chem., 64, 314-322, (2011)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine'', Polyhedron; 28(16), 3526-3532, (2009).
 • (2011). Polyhedron, 30(16), 2690-2696, (2011)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; Volume: 28, Issue:16, 3526-3532, (2009).
 • (2011). Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 84(1), 168-177, (2011)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; Volume: 28, Issue:16, 3526-3532 (2009).
 • (2011). Inorganic Chemistry, 50(17), 8524-8531, (2011)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; Volume: 28, Issue:16, 3526-3532 (2009).
 • (2011). Journal of Chemical Cryst., 41(4), 443-448, (2011)., Diaquabis(4-chlorobenzoate-KO)bis-(N,N'-diethylnicotinamide-KN)zinc(II), Acta Cryst. , E63, m2191-+, (2007).
 • (2011). Chinese Journal of Inorganic Chem., 27(5), 855-859., Synthesis, Characterisation and Antimicrobial activity of New Zn(II) complex with 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone'' J. of Coordination Chem. ,Vol.61, 20, 3276-3283 (2008).
 • (2011). Synthetic Communications, 41(15), 2234-2250., Synthesis, Characterisation and Antimicrobial activity of New Zn(II) complex with 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone. J. of Coordination Chem. ,Vol.61, 20, 3276-3283 (2008).
 • (2011). Acta Cryst. Section E, 67(11), M1640-+, (2011)., Crystal structure of tris-(N-salicylidene-benzylamino)cobalt(III),. (C42H36N3O3Co). Zeitschrift für Kristallographie-New Crystal Structures , 212, 185-187 (1997).
 • (2011). Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 84(1),1-5,(2011), Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiII-MII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MII=ZnII, CdII), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.90, 541-547, (2007)
 • (2011). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 103(3), 779-783, (2011), Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiII-MII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MII=ZnII, CdII), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90, 541-547, (2007).
 • (2011). Journal of Inorg. and Organometallic Poly. and Materials, 21(3), 682-687, (2011), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2011). Turkish Journal of Chemistry,35(4), 561-671, (2011), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2011). Journal of Molecular Structure, 989(1-3), 1-9,(2011)., Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2011). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 103(2), 745-751, (2011), Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiII-MII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MII=ZnII, CdII), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90, 541-547, (2007)
 • (2011). Indian J. of Chemistry Section A:Inorganic Bio-Inorganic Physical Theoretical and Analytical Chemistry, 50(9-10), 1356-1362, (2011)., Bis[(m-N, N’-bis(salicylidene)-1,3-propanediamine-copper(II)] diiodolead(II), Acta Cryst. , E57, 201-203 (2001).
 • (2010). Acta Cryst., E66(2),M118-+, (2010), Di-µ-acetato-bis[µ-2-hydroxy-N,N’-bis(2-oxido-benzyl)propane-1,3-diamine]bis(N,N’-dimethylformamide) trinickel(II) N,N’-dimethylformamide disolvate, Acta Cryst. E62, m563-m565 (2006).
 • (2010). Journal of Organometalic Chem., 695, 766-777, (2010), Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; 28(16), 3526-3532, (2009).
 • (2010). Journal of Molecular Structure, 975, 154-159, (2010)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine'', Polyhedron; 28(16), 3526-3532 , (2009).
 • (2010). Acta Cryst. , E66, 1316-1317, (2010)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine'', Polyhedron; Volume: 28, Issue:16, 3526-3532 (2009).
 • (2010). Journal of Molecular Structure, 969, 192-196, (2010)., Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed-ligand of 2,6- pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine, Polyhedron; Volume: 28, Issue:16, 3526-3532 (2009).
 • (2010). Acta Cryst. , E66, o2047-+, (2010), Synthesis, Crystal Structure and Spectroscopic Studies of 2-{(E)-[2-hydroxyphenyl)imino]methyl} phenol Schiff Base Molecule, Journal of Chemical Crystalography, 39, 672-676(2009).
 • (2010). Acta Cryst., E66(8), O1887-+,(2010), Synthesis, Crystal Structure and Spectroscopic Studies of 2-{(E)-[2-hydroxyphenyl)imino]methyl} phenol Schiff Base Molecule, Journal of Chemical Crystalography , 39, 672-676(2009).
 • (2010). Transition Metal Chemistry, 35(8),1013-1018, (2010)., Nickel (II) complexes prepared from NNN type ligands and pseudohalogens; Synthesis, structure and thermal decomposition, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 92, 617-624, (2008).
 • (2010). Journal of thermal Analysis and Calorimetry, 101(1), 221-227, (2010)., Nickel (II) complexes prepared from NNN type ligands and pseudohalogens; Synthesis, structure and thermal decomposition '', Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 92, 617-624, (2008).
 • (2010). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 99(1), 363-368, (2010)., Nickel (II) complexes prepared from NNN type ligands and pseudohalogens; Synthesis, structure and thermal decomposition , Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , Vol.92, 617-624, (2008)
 • (2010). Inorganic Chemistry, 49(17), 7764-7772, (2010)., Redetermination of the mixed-valence hexanuclear manganese oxide complex di-4-oxo-tetra-pivalato-hexa-mpivalato-tetrakis (pivalic acid) dimanganese (III)-tetramanganese(II) at 100 K,. Acta Cryst. , E62, m201-m203 (2006).
 • (2010). Acta Cryst. E, 66(8), O1887-+ (2010). , {(N-(4-Methoxybenzlidene)-N’-(2-pyridyl)hydrazine,. Acta Cryst. , C59, 192-193 (2003).
 • (2010). Transition Metal Chemistry, 35(8),959-965, (2010), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2010). Journal of Molecular Structure,969,192-196,(2010), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2010). Structural Chemistry, 21(5),995-1003,(2010)., Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2010). Journal of Thermal Analaysis and Cal., 99(1), 363-368, (2010)., {Bis(N,N-dimethylformamide)[m-N,N’-bis(salicylidene)-1,3-propane-diaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst. , C57, 31-32 (2001).
 • (2010). Z. für Anorganische und Allgemeine Chem., 636(5), 840-845, (2010), Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiII-MII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MII=ZnII, CdII), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.90, 541-547, (2007)
 • (2010). Polyhedron, 29, 1423-1430, (2010)., {(N-(4-Nitrobenzylidene)-N’-phenyl-hydrazine , Acta Cryst. , C59, 528-529 ,(2003).
 • (2010). Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Bio. Spec., 75(2), 753-759, (2010)., {(N-(4-Nitrobenzylidene)-N’-phenyl-hydrazine ,Acta Cryst. , C59, 528-529 (2003).
 • (2010). Acta Cryst. , E66(4), 394-395, (2010)., Diaquabis(4-chlorobenzoate-KO)bisdiethylnicotinamide-KN)zinc(II)'',. Acta Cryst. , E63, m2191-m2191, (2007).
 • (2009). Mini-Revievs in Medicinal Chem.,9(12),1389-1396, (2009), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex , Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2009). Transition Metal Chem., 34, 507-512, (2009), Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex, Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2009). Bioorganic and Med. Chem. Letters, 19,386-389, (2009)., Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex, Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2009). Polyhedron 28, 1320-1330, (2009)., Synthesis, structure and biological activity of 1-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-ethanone thiosemicarbazone and its cobalt complex, Polyhedron 27, 9-10, 2091-2096 (2008).
 • (2009). Journal of Thermal Analaysis and Cal., 98(2), 377-385, (2009)., {Bis(N,N-dimethylformamide)[m-N,N’-bis(salicylidene)-1,3-propane-diaminato] nickel(II)}dibromozinc(II),. Acta Cryst. , C57, 31-32 (2001).
 • (2009). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97, 721-727, (2009), Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiII-MII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MII=ZnII, CdII), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.90, 541-547, (2007)
 • (2009). Journal of Thermal analaysis and Cal., 95(1), 247-251, (2009)., Diaquabis(4-chlorobenzoate-KO)bis-(N,N'-diethylnicotinamide-KN)zinc(II), Acta Cryst. , E63, m2191-m2191, (2007).
 • (2009). Journal of Coordination Chem.,62(23), 3754-3762, (2009)., Hydrothermal synthesis and characterization of (C2H5)4N)4[[VMo12V2O44], Cryst.Res. and Technol. 42(10), 955-960, (2007)
 • (2008). Crystengcomm., 10(6), 770-777,(2008)., Bis[(muN, N";bis(salicylidene)1,3propanediaminecopper(II)] diiodolead(II), Acta Cryst. , E57, 201-203 ,(2001).
 • (2008). Acta Cryst., E64(7), O1275-U2019, (2008)., Di-µ-acetatobis[µ2hydroxyN,N";bis(2oxidobenzyl)propane1,3diamine]bis(N,N";dimethylformamide) trinickel(II) N,N";dimethylformamide disolvate, Acta Cryst., E62, 563-565, (2006)
 • (2008). Acta Cryst., E64(2), M295-U290, (2008), Diµacetatobis[µ2hydroxyN,N";bis(2oxidobenzyl)propane1,3diamine]bis(N,N";dimethylformamide) trinickel(II) N,N";dimethylformamide disolvate, Acta Cryst., E52, 563-565, (2006).
 • (2008). Polyhedron, 27(2), 868-878, (2008)., Crystal structure of Bis(muAcetato)[muN,N;bis(salicylidene)2,2Dimethyl1,3propanediaminato] Zinc(II))Zinc(II). Main Group Metal Chemistry., 24, 255-256 (2001).
 • (2007). Acta Cryst. E63(11), M2676-+,(2007), {Bis(N,Ndimethylformamide)[muN,N,bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57, 31-32, (2001).
 • (2007). Acta Cryst., E63, 2945-+,(2007)., Di-µ-acetatobis[µ2hydroxyN,N";bis(2oxidobenzyl)propane1,3diamine]bis(N,N";dimethylformamide) trinickel(II) N,N";dimethylformamide disolvate, Acta Cryst.,E62, 563-565, (2006).
 • (2007). Acta Cryst., 63(10), M2489-+,(2007), {Bis(N,N-dimethylformamide)[m-N,N’-bis(salicylidene)-1,3-propane-diaminato] nickel(II)}dibromozinc(II),Acta Cryst. , C57, 31-32, (2001).
 • (2007). Zeitschrift für Kristallographie, 222(5):2, 249-254, (2007)., {Bis(N,Ndimethylformamide)[mN,N";bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57,31-32, (2001).
 • (2007). Acta Cryst., E63(10), 2489-2491, (2007), {Bis(N,Ndimethylformamide)[mN,N";bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57, 31-32, (2001).
 • (2007). Acta Cryst., E63, 749-750, (2006)., Di-µ-acetatobis[µ2hydroxyN,N";bis(2oxidobenzyl)propane1,3diamine]bis(N,N";dimethylformamide) trinickel(II) N,N";dimethylformamide disolvate, Acta Cryst., E62,563-565, (2006).
 • (2007). Acta Cryst. , E62,563-564,(2006), Di-µ-acetatobis[µ2hydroxyN,N";bis(2oxidobenzyl)propane1,3diamine]bis(N,N";dimethylformamide) trinickel(II) N,N";dimethylformamide disolvate, Acta Cryst., E62, 563-565, (2006).
 • (2006). Journal of Molecular Structure, 800(1-3),18-22, (2006)., Crystal structure of (N,Ndi(2hydroxy1naphthylidene)1methyl1,2diaminoethaneN,N,O,O) nickel(II), Zeitschrift für KristallographieNew Crystal Structures , 212, 183-184 (1997).
 • (2006). Acta Cryst., E62, 429-431,(2006), {Bis(N,Ndimethylformamide)[mN,N";bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57, 31-32, (2001).
 • (2006). Acta Cryst. ,62, 2673-2675,(2006), Di-µ-acetato-bis[µ-2-hydroxy-N,N’-bis(2-oxido-benzyl)propane-1,3-diamine]bis(N,N’-dimethylformamide) trinickel(II) N,N’-dimethylformamide disolvate , Acta Cryst., E62, 563-565 ,(2006).
 • (2005). Acta Cryst., E61(9), 1804-1806, (2005)., {Bis(N,Ndimethylformamide)[mN,N";bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57,31-32,(2001).
 • (2004). Bulletin of The Chem. Soc. of Ethiopia, 18(2), 149-156, (2004)., Crystal structure of {2[(2Hydroxyphenyl)iminomethyl]4,6dinitrophenolatoO,N,O}tris (3ethylpyridine) Nickel(II), Analytical Sciences, 15 ,401-402, (1999).
 • (2004). Acta Cryst., C60, 578-580, (2004)., Crystal structure of {N,N-di(2-hydroxy-1-naphthylidene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N,O,O} nickel(II),Zeitschrift für Kristallographie-New Crystal Structures , 212, 183-184 (1997).
 • (2003). Inorganica Chimica Acta, 342, 295-300,(2003), {Bis(N,Ndimethylformamide)[muN,N;bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57, 31-32, (2001).
 • (2003). Journal of Chem. Cryst., 33(11), 825-829,(2003)., {Bis(N,Ndimethylformamide)[muN,N;bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst., C57, 31-32, (2001)
 • (2002). Acta Cryst., E58(4),154-156, (2002)., {Bis(N,Ndimethylformamide)[mN,N";bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II),Acta Cryst., C57, 31-32,(2001)
 • (2002). Acta Cryst., E58(3), 83-84, (2002)., {Bis(N,Ndimethylformamide)[muN,Nbis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II), Acta Cryst.,C57,31-32, (2001).
 • (2002). Analytical Sciences,18(3), 375-376, (2002)., (Diethylamine-N){4-Methyl-2-[(2-oxidobenzylidene)amino]-phenolato(2-)-O,N,O"}nickel(II),Acta Cryst, C52, 2682-2684, (1996).
 • (2002). Analytical Sciences, 18(3),375-376, (2002), {4-Methyl-2-[(2-oxidobenzylidene)amino]-phenolato(2-)-N,O,O"}(piperidine-N)-nickel(II),Acta Cryst., C52,1881-1884,(1996)
 • (2001). Acta Cryst.,C57,370-372, (2001), Crystal structure of {N,N-di(2-hydroxy-1-naphthylidene)-1-methyl-1,2-diaminoethane-N,N,O,O} nickel(II), Zeitschrift für Kristallographie-New Crystal Structures , 212, 183-184 (1997).
 • (1998). Acta Cryst., C54, 623-625,(1998), {4-Methyl-2-[(2-oxidobenzylidene)amino]-phenolato(2-)-N,O,O"}(piperidine-N)-nickel(II), Acta Cryst., C52,1881-1884,(1996)
 • (1998). Acta Cryst., C54, 623-625 (1998)., (Diethylamine-N){4-Methyl-2-[(2-oxidobenzylidene)amino]-phenolato(2-)-O,N,O’}nickel(II). Acta Cryst., C52, 2682-2684 (1996).
 • (1997). Analytical Sciences,13(4),687-688,(1997)., {4Methyl2[(2oxidobenzylidene)amino]phenolato(2)N,O,O";}(piperidineN)nickel(II),Acta Cryst., C52, 1881-1884,(1996)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Christina N. Banti , Mehmet Poyraz , I. Sainis , Musa Sari , G. Rossos, N. Kourkoumelis and Sotiris K. Hadjikakou (2020). “The periodic table of urea derivative: small molecules of zinc(II) and nickel(II) of diverse antimicrobial and antiproliferative applications”. Molecular Diversity, 24(31-43).
 • Mehmet Poyraz, Musa Sari, Halil Berber, Nursenem Karaca and Fatih Demirci (2019). ‘’ Synthesis, characterization and X-ray crystal structure of the new Schiff base and anticandidal evaluation’’. Journal of Chemical Society of Pakistan, 41(6)(1090-196).
 • Halil İlkimen, Yasemin Tekşen, Cengiz Yenikaya, İrem Turhan, Tuncay Tunç and Musa Sarı (2018). ‘’Synthesis, characterization, and pharmacological evaluation of the proton transfer salts of 2-aminobenzothiazole derivatives with 5-sulfosalicylic acid and their Cu(II) complexes’’. Journal of Coordination Chemistry, 71(16-18)(2831-2842).
 • Zeynep Alkan Alkaya, Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Ekrem Tunca, Metin Bülbül, Tuncay Tunç, Musa Sarı (2018). Synthesis and characterization of Cu(II) complexes of 2-amino-6 sulfamoylbenzothiazole and their inhibition studies on carbonic anhydrase isoenzymes. Polyhedron, 151(199-205).
 • Mehmet Poyraz, Musa Sarı, Christina Banti, Sotiris Hadjikakou (2017). ‘’ Synthesis, characterization and biological activities of copper(II) complex of 2-Benzimidazolyl-urea and the nitrate salt of 2-Benzimidazolyl-urea’’.. Journal of Molecular Structure , 1146(809-813).
 • Zeynep Alkan Alkaya, Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Yasemin Kaygısız, Metin Bülbül, Tuncay Tunç and Musa Sarı (2017). A Novel Transfer Salt of 2-Amino-6-sulfamoylbenzothiazole and its metal complexes: the evaluation of their inhibition effects on human cytosolic carbonic anhydrases.. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 32(1)(231-239).
 • Mehmet Poyraz, Musa Sarı (2017). Crystal structure of catena-poly[[bis(acetato-KO)-copper(II)-bis[-4-(1H-imidazol-1-yl)-phenol]-K2N3:O; K2O: N3]’’. Acta Cryst. Section E, 73(209-212).
 • Sabri Cevik, Barış Telli, Hakan Dal and Musa Sarı (2016). Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of Novel Oxovanadium Coordination Polymer: [(VIV O)2(OH)2(C10H6(COO)2)]∞. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 46(9)(1426-1431).
 • Serap ERGİN, Musa SARI (2016). ''Fizik Eğitiminde 4MAT Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Seçilmiş Duyuşsal Özelliklerine Etkisi'' . Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi , 31(1)(212-230).
 • Ayla Balaban Gündüzalp, Gökhan Parlakgümüş, Demet Uzun, Ummuhan Ozdemir Özmen, Neslihan Özbek, Musa Sarı, Tuncay Tunç. (2016). ''Carbonic anhydrase inhibitors: Inhibition effects of furan sulfonylhydrazones against carbonic anhydrase I (hCA I) '' . Journal of Molecular Structure , 1105(332-340).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Aysel Gülbandılar,Musa Sarı (2016). ‘’Synthesis and characterization of a novel proton salt of 2-amino-6-nitrobenzothiazole with 2,6-pyridinedicarboxylic acid and its metal complexes and their antimicrobial and antifungal activity studies’’ . Journal of Molecular Structure, 1120(25-33).
 • Ömer Şahin, Ümmühan Özdemir Özmen, Nurgül Seferoğlu, Burcu Aydıner, Zuhal Karagöz, Musa Sarı,Tuncay Tunç and Zeynel Seferoğlu (2016). '' A highly selective and sensitive chemosensor derived coumarin-thiazole for colorimetric and fluorimetric detection of CN- ion in DMSO and aqueous solution: synthesis, sensing abilities, Pd(II)/Pt(II) complexes and theoretical studies'' . Tetrahedron, 72(5843-5852).
 • Sabri Cevik, Barış Telli, Hakan Dal and Musa Sarı (2015). A Tridentate In Situ Generated Ligand the Self-Assembly of a Transition Metal Coordination Polymer: Solvothermal Synthesis and Structural Characterization of 1D Cadmium Pyridine-2-Carboxylate. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry , 45(1)(139-144).
 • Turgay Tunç, Mehmet Sayım Karacan, Hatice Ertabaklar, Musa Sarı, , Nurcan Karacan, Orhan Büyükgüngör. (2015). ''Antimony(III) complexes with 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidines: Synthesis, characterization and biological evaluation'' . Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 153(206-214).
 • Özlem Güngör, Perihan Gürkan, Musa Sarı, Tuncay Tunç. (2015). ''Synthesis of NaI and FeIII complexes involving N-(5-nitro-salicylidene)-D-amino acid: Spectral and physical characterization, antioxidant activities'' . Journal of Coordination Chemistry , 28(14)(2565-2585).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Ekrem Tunca, Hakan Dal, and Metin Baş (2015). Synthesis and Characterization of Complexes of Novel Proton Transfer Salt and Their Inhibition Studies on Carbonic Anhydrase Isoenzymes'' . Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 30(2)(195-203).
 • İlkimen Halil, Yenikaya Cengiz, Sarı Musa, Bülbül Metin, Tunca Ekrem, Dal Hakan (2014). Synthesis and characterization of a proton transfer salt between 2,6-pyridinedicarboxylic acid and 2-aminobenzothiazole, and its complexes and their inhibition studies on carbonic anhydrase isoenzymes. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29(3)(353-361).
 • Sabri Çevik, Musa Sarı, Murat Sarı and Tuncay Tunç. (2014). Crystal Structure of 4,4’-bipyridine-1,1’-diium naphthalene-2,6- disulfonate dihydrate. Acta Cryst. Section E, E70(989-990).
 • Ümmühan Ö. Özmen, Ebru Aktan, Firdevs İlbiz, Ayla B. Gündüzalp, Neslihan Özbek, Musa Sarı, Ömer Çelik, Sinan Saydam. (2014). Characterization, antibacterial, anti carbonic anhydrase II isoenzyme, anticancer, electrochemical and computational studies of sulfonic acide hydrazide derivative and its Cu(II) complex . Inorganica Chimica Acta , 423(194-203).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Melike Aslan, Yasemin Süzen (2014). Synthesis and characterization of some metal complexes of a proton transfer salt and their inhibition studies on carbonic anhydrase isoenzymes and the evaluation of results by statistical analysis . Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 29(5)(695-701).
 • Senem Bademci, Musa Sarı. (2014). Fizik Problemleri Çözmede Düşünce Deneyleri: Fizik Öğretmen Adayları Üzerine bir İnceleme. Eğitim ve Bilim Dergisi , 39,175(203-215).
 • Musa Sarı, Metin Altıparmak, Salih Ateş. (2013). Test Yapısının Farklı Bilişsel Stillerdeki Öğrencilerin Mekanik Konularındaki Başarısına Etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1)(334-344).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Ekrem Tunca, Yasemin Süzen (2013). Synthesis and characterization of a proton transfer salt between dipicolinic acid and 2-amino-6-methylbenzothiazole and its complexes and their inhibition studies on carbonic anhydrase isoenzymes . Polyhedron, 61(56-64).
 • Serap Ergin, Musa Sarı. (2012). Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics. Energy Education Science and Technology Part-B: Social and Educational Studies., 4,2(807-820 ).
 • İsmet ERGİN, Recep CÖMERT, Musa SARI (2012). The Differences that Result From Different Ways of Phrasing Questions in The Electric Field to Measure Students’ Achievement in Physics. Energy Education Science and Technology Part-B: Social and Educational Studies., 4,3(1563-1572).
 • Sabri Cevik, Bihter Şaşmaz, Mehmet Poyraz, Musa Sarı and Orhan Büyükgüngör (2011). Synthesis and Characterization of Cis-[VIVO(pzc)2(H2O)]8226;2H2O, (pzc: 2-pyrazinecarboxylato). Journal of Chemical Crystalography, 41(796-800).
 • Sevi Öz, Ingrid Svoboda, Raif Kurtaran, Mecit Aksu, Musa Sari, Melike kunduraci and Orhan Atakol. (2011). New Energetic Copper(II) Complexes With Pyrazolyl Type Ligands. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 257(262).
 • Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Halil İlkimen, Burcu Çınar and Orhan Büyükgüngör. (2011). Synthesis and characterization of two novel proton transfer compounds and their inhibition studies on Carbonic Anhydrase isoenzymes. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 26,1(104-114).
 • Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Halil Ilkimen, Metin Bülbül and Orhan Büyükgüngör. (2011). Synthesis and characterization of a novel amino salicylato salt and its Cu(II) complex and their inhibition studies on carbonic anhydrase isoenzymes. Polyhedron, 30(3)(541).
 • Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Halil Ilkimen, Hülya Çelik and Orhan Büyükgüngör. (2011). Synthesis, characterization and antiglaucoma activity of a novel proton transfer compound and a mixed-ligand Zn(II) complex . Journal of Coordination Chem. , 52(3260-3267).
 • Cengiz Yenikaya, Musa Sarı, Metin Bülbül, Halil Ilkimen, Hülya Çelik and Orhan Büyükgüngör. (2010). Synthesis, characterization and antiglaucoma activity of a novel proton transfer compound and a mixed-ligand Zn(II) complex.. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 930(938).
 • Sabri Çevik, Bihter Şaşmaz, Cengiz Yenikaya, Ferdağ Çolak, Musa Sarı, Orhan Büyükgüngör. (2010). Synthesis, Structural, Spectral, Thermal And Comparative Biological Activity Studies of [V2O2(SO4)2(H2O)6]. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 546(553).
 • Tuncay TUNÇ, Musa SARI, Murat SADIKOĞLU, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR. (2009). Synthesis, Crystal StructureSpectroscopic Studies of 2{(E)[2hydroxyphenyl)imino]methyl} phenol Schiff base molecule. Journal of Chemical Crystalography, 456(461).
 • Cengiz Yenikaya, Mehmet Poyraz, Musa Sarı, Fatih Demirci, Halil İlkimen and Orhan Büyükgüngör. (2009). Synthesis, characterization and biological evaluation of a novel Cu(II) complex with mixed ligand of 2,6 pyridinedicarboxylic acid and 2-aminopyridine. Polyhedron, 3526(3532).
 • Musa Sarı, Mehmet Poyraz, Orhan Büyükgüngör. (2009). Synthesiscrystal structure of mixedvalence hexanuclear manganase oxide complex, Hexakis(µ-pivalato)tetrakis((µ-pivalato)mono(pyridine)tris(pivalic acid)bis((µ-oxo)dimanganese(III) tetramanganase(II).. Journal of Chem. Cryst., 672(676).
 • F. Nazlı Dinçer, Ingrid Svoboda, Orhan Atakol, Ümit Ergun, Adnan Kenar, Musa Sarı and Kaan C. Emregül. (2008). Nickel(II) Complexes Prepared From NNN Type Ligands And Pseudohalogens;Synthesis,StructureThermal Decomposition. Journal of Thermal AnalysisCalorimetry, 617(624).
 • Mehmet Poyraz, Musa Sarı, Fatih Demirci, Muberra Kosar, Şeref Demirayak,Orhan Büyükgüngör. (2008). Synthesis, structurebiological activity of 1(1H-Benzoimidazol-2yl)ethanone thiosemicarbazoneits cobalt complex. Polyhedron, 2091(2096).
 • Mehmet Poyraz,Musa Sarı, Ayse Guney, Fatih Demirci, Seref Demirayak, Ertan Şahin. (2008). Synthesis, CharacterisationAntimicrobial activity of New Zn(II) complex with 1(1HBenzoimidazol2yl)ethanone thiosemicarbazone. Journal of Coordination Chemistry, 3276(3283).
 • M. Aksu, S. Durmuş, M. Sarı, K.C. Emregül, I. Svoboda, H. Fuess, O. Atakol. (2007). Investigation On The Thermal Decomposition Some Heterodinuclear NiIIMII Complexes Prepared From ONNO Type Reduced Schiff Base Compounds (MIIZnII, CdII). Journal of Thermal AnalysisCalorimetry, 541(547).
 • Sabri Çevik, Zeynep Alkan, Mehmet Poyraz,Musa Sarı, Orhan Büyükgüngör. (2007). Hydrothermal synthesischaracterization of (C2H5)4N)4[[VMo12V2O44]. Crystall ResearchTechnology, 955(960).
 • Sabri Çevik, Mehmet Poyraz, Musa Sarı, Orhan Büyükgüngör. (2007). A Novel Three Dimensional OrganicInorganic Hybrid Based Porous Phase: SynthesisCharacterization of Reduced Oxovanadium pyromellitate,[VIV2O2(H2O) 2(C6H2(COO)4)]. Journal of Chemical Crystallography, 497(502).
 • Musa Sarı, Gültekin Gökçe, Songül Gökçe, Ertan Şahin, Hacali Necefoğlu. (2007). Diaquabis(4chlorobenzoateKO)bis(N,NdiethylnicotinamideKN)zinc(II). Acta Crystallography Section E, 2191(2191).
 • Musa SARI, Orhan ATAKOL, Ingrid SVABODA,Hartmut FUESS. (2006). Diµacetatobis[µ2hydroxyN,N";bis(2oxidobenzyl)propane1,3diamine]bis(N,N";dimethylformamide) trinickel(II) N,N";dimethylformamide disolvate. Acta Crystallography Section E, 563(565).
 • Mehmet Poyraz, Musa Sari, Sabri Çevik,Orhan Büyükgüngör. (2006). Redetermination of the mixedvalence hexanuclear manganese oxide complex dimu4oxotetramu3pivalatohexamu2pivalatotetrakis (pivalic acid) dimanganese (III)tetramanganese(II) at 100 K. Acta Crstallography Section E, 201(203).
 • Musa Sarı, Mehmet Poyraz, Orhan Büyükgüngör, Roderick D. Cannon. (2006). mu3Oxohexamu2pivalato(pivalic acidKO) bis (pyridineKN)trimanganese (III,III,II). Acta Crystallography Section E, 3439(3441).
 • Musa SARI, Mehmet POYRAZ, Şeref DEMİRAYAK, Orhan BÜYÜKGÜNGÖR. (2005). Crystal Structure of [1(1Hbenzoimidazol2yl)ethanone thiosemicarbazone]2 nickel. Analytical Sciences, 183(184).
 • Musa SARI, Orhan ATAKOL, Ingrid SVABODA. (2005). Crystal Structure of Bis{[µN,N";bis(salicylidene)1,3pentanediaminato(µacetato)(N,N";dimethylformamide) nickel(II)}manganes(II). Analytical Sciences, 183(184).
 • Tuncay Tunç, Habibe Tezcan, Musa Sari, Orhan Büyükgüngör,Rahmi Yağbasan. (2003). {(N(4Nitrobenzylidene)N";phenylhydrazine. Acta Crystallography Section C, 528(529).
 • TUNCAY TUNÇ, MUSA SARI, RAHMİ YAĞBASAN, HABİBE TEZCAN, ERTAN ŞAHİN. (2003). {(N(4Methoxybenzlidene)N";(2pyridyl)hydrazine. Acta Crystallography Section C, 192(193).
 • SARI, M., DURMUŞ, S., ATAKOL, O., SVOBODA, I.FUESS, H. (2001). Bis[(mN, N";bis(salicylidene)1,3propanediaminecopper(II)] diiodolead(II). Acta Crystallography Section E., 201(203).
 • ARICI, C., SARI, M., ATAKOL, O., SVOBODA, I.FUESS, H. (2001). Crystal structure of Bis{(mAcetato)[mN,N";bis(salicylidene)2,2";Dimethyl1,3Propanediaminato] Zinc(II)}Zinc(II). Main Group Metal Chemistry, 255(256).
 • ARICI, C., SVOBODA, I., SARI, M., ATAKOL, O.,FUESS, H. (2001). {Bis(N,Ndimethylformamide)[mN,N";bis(salicylidene)1,3propanediaminato] nickel(II)}dibromozinc(II). Acta Crystallography Section C, 31(32).
 • SARI, M., ATAKOL, O., YILMAZ, N., ÜLKÜ, D. (1999). Crystal structure of {2[(2Hydroxyphenyl)iminomethyl]4,6dinitrophenolatoO,N,O}tris (3ethylpyridine) Nickel(II). Analytical Sciences, 401(402).
 • ERCAN, F., SARI, M., YAĞBASAN, R., ATAKOL, O., AKAY, M. A. (1997). Crystal structure of {N,Ndi(2hydroxy1naphthylidene)1methyl1,2diaminoethaneN,N,O,O} nickel(II). Zeitschrift für KristallographieNew Crystal Structures, 183(184).
 • SARI, M., YAĞBASAN, R., ERCAN, F., ATAKOL, O., KENAR, A. (1997). Crystal structure of tris(Nsalicylidenebenzylamino)cobalt(III),. (C42H36N3O3Co). Zeitschrift für KristallographieNew Crystal Structures , 212, 185187 (1997).. Zeitschrift für KristallographieNew Crystal Structures, 185(187).
 • ERCAN, F.,SARI, M., YAĞBASAN, R., TAŞTEKİN, M., AKSU, L. (1996). (DiethylamineN){4Methyl2[(2oxidobenzylidene)amino]phenolato(2)O,N,O";}nickel(II).. Acta Crystallograpy Section C, 2682(2684).
 • ATAKOL, O, KENAR, A., ERCAN, F., SARI, M.,YAĞBASAN, R. (1996). {4Methyl2[(2oxidobenzylidene)amino]phenolato(2)N,O,O";}(piperidineN)nickel(II). Acta Crystallography Section C, 1881(1884).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Havva Sibel KURT, Musa Sarı (2018). Fizik Eğitiminde Metafor ve Analoji Arasındaki Farklar Üzerine Bir Meta-Analiz Araştırması. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 1(1-11).
 • Havva Sibel KURT, Musa Sarı (2018). Fizik Öğretmeni Adaylarının Elektrik Konusunda Bazı Kavramlara Ait Metaforik Algıları. Erciyes Journal of Education (EJE) , 2(1)(64-90).
 • İsmet Ergin, Recep Cömert, Musa Sarı (2012). Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. e-international journal of educational research, 3(3)(33-49).
 • İsmet Ergin, İbrahim Özcan, Musa Sarı (2011). Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri . e-Journal of New World Sciences Academy , 3(2881-2300).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Havva Sibel KURT, Musa SARI, (2019). “Parlayan Yıldızlar” Metaforu ve bu metafor hakkında öğretmen adaylarının algıları''. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1)(38-46).
 • Serap Ergin, Musa Sarı (2015). '' 4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Başarıya Etkisinin Araştırılması''. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4(1)(178-203).
 • Havva Sibel Kurt, Musa Sarı (2013). Kuantum Fiziğinde Kullanılan Metaforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 198(219-236).
 • Serap Ergin, Musa SARI (2013). '' Fizik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Uygun Öğretim Yapma Düzeylerini Belirleme Üzerine Bir Çalışma'' . Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(81-96).
 • İsmet Ergin, Recep Cömert, Musa Sarı (2012). Coulomb Kanunu Konusu ile İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2,2(39-50).
 • ismet Ergin, İbrahim Özcan, Musa Sarı (2012). Farklı Akademik Ünvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri . Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2,1(142-159).
 • BERBER CERİT, N. SARI, M. (2010). Pedegojik- Analojik Modellerin İş-Güç-Enerji Konusu ile İlgili Kavramları Anlamaya Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 240(265).
 • Nilüfer Cerit Berber (2009). Kavramsal Değişim Metinlerinin İş, Güç, Enerji Konusunu Anlamaya Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 159(172).
 • BERBER CERİT, N. SARI, M. (2009). İşGüçEnerji Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişimin Gerçekleşmesine Pedagojik Analojik Modellerin Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 257(277).
 • GÜNBATAR,S. (2005). Elektrik ve Manyetizma Konularında Anlaşılması Zor Kavramlar İçin Model Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 185(197).
 • SARI, M., YAĞBASAN, R., TUNÇ,T. (1996). XIşınları Kırınımı Yöntemi ile Böbrek Taşlarının Analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 273(291).
 • TUNÇ, T., YAĞBASAN, R.,SARI, M. (1995). Preparation of YBa2Cu3O7x Superconducting Thick FilmsInvestigation of Their Electrical Properties. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 157(164).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergilerde 2013 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2013)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergilerde 2013 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2013)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index'e kaynak teşkil eden dergilerde 2011 yılında yayınlanan makale ile üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi rektörlüğü tarafından verilmiştir (2011)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index'e kaynak teşkil eden dergilerde 2010 yılında yayınlanan makale ile üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi rektörlüğü tarafından verilmiştir (2010)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Indexe kaynak teşkil eden dergilerde 2009 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2009)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index"e kaynak teşkil eden dergilerde 2007 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2008)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Indexe kaynak teşkil eden dergilerde 2008 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2008)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index"e kaynak teşkil eden dergilerde 2003 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2003)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index"e kaynak teşkil eden dergilerde 2001 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (2001)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index"e kaynak teşkil eden dergilerde 1999 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir (1999)
 • Teşvik Ödülü: Science Citation Index"e kaynak teşkil eden dergilerde 1997 yılında yayınlanan makale ile Üniversitemizin adının duyurulmasındaki katkılarımdan dolayı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir. (1997)