Doç. Dr. Murat Özcan

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2016. NOBEL ÖDÜLLÜ MISIRLI YAZAR NECİP MAHFUZ’UN EL-KAHİRETU’L-CEDİDE ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARININ EŞDEĞERLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ, 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Kocaeli
 • 2016. Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazdığı Divânu Lügati't-Türk Adlı Eserinin Günümüz Sözlükleri ve Dilbilgisi Kitaplarıyla Yöntembilimsel Açıdan Karşılaştırılması, Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi Almanya/Münih
 • 2015. 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Makedonya
 • Dr. Kerim AÇIK Dr. Murat Özcan Dr. Ali BENLİ, 2014. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Gaziantep
 • 2013. Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale
 • 2012. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi İstanbul
 • 2008. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ Balıkesir
 • Murat ÖZCAN, Dil Eğitimi, Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Nevşehir(2015)
 • Türk-Arap Müşterek Değerler Sempozyumu Amman, Ürdün(2013)
 • İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu İstanbul(2011)
 • 10. ULUSLARARASI DİL YAZIN DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ(2010)
 • Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu Kocaeli Üniversitesi(2008)
 • Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu Kocaeli Üniversitesi(2008)
 • Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu Kocaeli Üniversitesi(2008)
 • Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Sivas(2007)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 10. ULUSLARARASI DİL YAZIN DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Okuma Becerileri (2015-2016)
 • Okuma Becerileri II (2015-2016)
 • Seçmeli Arapça (2015-2016)
 • Kaynak Dilleri Arapça (2015-2016)
 • Kaynak Dilleri Arapça II (2015-2016)
 • Kaynak Dilleri Arapça Doktora (2015-2016)
 • Kaynak Dilleri Arapça II Doktora (2015-2016)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Murat ÖZCAN. (2015). Arapça Öğretiminde Program Geliştirme https://www.morebooks.de/es/deal_dba85218f. Almanya. Türkiye Alim Kitapları.
 • Murat Özcan, Gürkan Dağbaşı. (2015). Oyunlarla ve Etkinliklerle Arapça Öğretimi. Akdem Yayınları.
 • Dr. Kerim AÇIK Dr. Murat ÖZCAN. (2014). Arapça-Türkçe/Türkçe Arapça Cep Sözlüğü. . Türkiye. Kapadokya Yayınları.
 • Dr. Kerim AÇIK, Dr. Murat ÖZCAN. (2014). Arapça-Türkçe / Türkçe Arapça Okul Sözlüğü. Kapadokya Yayınları.
 • Dr. Murat ÖZCAN. (2014). itsy-bitsy Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça Sözlük. Delta Kültür Yayınları.
 • (2012). Arapça Pratik Konuşma Kılavuzu Destekli Hac ve Umre Rehberi. Delta Kültür Yayınları.
 • (2012). İlköğretim Seçmeli Arapça Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı "Eğlenceli Arapça 4". AYT Yayınları.
 • (2012). İlköğretim Seçmeli Arapça Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı "Eğlenceli Arapça 4". AYT Yayınları.
 • (2012). İlköğretim Seçmeli Arapça Dersi Ders Kitabı "Eğlenceli Arapça 4". AYT Yayınları.
 • (2011). Arapça Gezi ve Konuşma Rehberi. Türkiye. Delta Kültür Yayınları.
 • Nurettin CEVİZ Murat ÖZCAN Gürkan DAĞBaŞI. (2005). Çağdaş Libya Edebiyatı Şiir Seçkisi. Çağdaş Libya Edebiyatı Şiirlerinden Seçilmiş Şiirlerden Oluşan Seçki Türkiye. Aktif Yayınevi.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Murat Özcan, Arife Eray (2017). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Adlı Romanının Arapçaya Çevirisindeki Deyiş, Deyim, Atasözleri ve Manilerin Çoğul Dizge Kuramı Işığında İncelenmesi / Study of Phrases, Idioms, Turkish Folk Poems and Sayings In Light of Plural String Theorem in the Arabic Translation of Ahmet Hamdi Tanpinar's Tranquility”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/3, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11606, p. 701-716.. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12/3(701-716).
 • (2015). OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ HAKKINDA ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ (THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF ANATOLIA IMAM-HATIP HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT OTTOMAN TURKISH COURSE ) Doi Number :http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.326 . International Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES 2015(1855-1863).
 • (2015). Türkiye’de ve Dünyada Arapça Öğretimi için Müfredat Geliştirme Çalışmaları ve İlköğretim Arapça Dersi Müfredatı için Bazı Öneriler Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS361 . International Journal of Science Culture and Sport, 4(81-94).
 • (2015). Mesleki Arapça Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri Doi number: 10.12973/dee.11.276. ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ DERGİSİ, 14(52-76).
 • (2015). Yabancı Dil Olarak Arapça Konuşma Becerisi Öğretiminde İletişimsel Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerin Kullanımı . Eğitim ve Toplum, 10(153-165).
 • Dr. Kerim AÇIK Dr. Murat ÖZCAN Dr. Ali BENLİ (2014). KARA KUVVETLERİ LİSAN OKULUNDA İNGİLİZCE DIŞINDA YABANCI DİL ÖĞRENİMİ GÖREN KURSİYERLERİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİNE GÖRE SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ VE DİL BECERİLERİ AÇISINDAN ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Eğitim ve Toplum Dergisi, 3-8(149).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2013). Arapça Program Geliştirmede "Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni": İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(167-182).