Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Eğitim Programları ve Öğretim

P R O J E L E R İ

Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında Öğretmen Yeterlikleri Belirleme Çalışmaları. Kısa Dönemli Teknik Danışman. Ankara: Otel İç Kale, 22- 25 Nisan, 2004. Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında Öğretmen Yeterlikleri Belirleme Çalışmaları. Kısa Dönemli Teknik Danışman. Ankara: Başkent Öğretmenevi , 26 Nisan – 06 Mayıs, 2004. Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında (1) Teknoloji ve Tasarım (2) Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri Öğretmen Yeterlikleri Belirleme Çalışmaları. Kısa Dönemli Teknik Danışman. Ankara: Başkent Öğretmenevi . 06 Haziran – 17 Haziran 2005. Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında (1) Teknoloji ve Tasarım (2) Görsel Sanatlar Eğitimi Dersleri Öğretmen Yeterlikleri Belirleme Çalışmaları. Kısa Dönemli Teknik Danışman. Ankara: Başkent Öğretmenevi . 19 Eylül – 28 Eylül 2005. TR/05/B/F/PP 178 009 Kodlu “Nex Approaches in Technology Training-Development and Intergration of European Modules in Technology Education. Projesinde Dış Uzmanlık: Sekiz Avrupa Birliği Ülkesinden oluşan Proje Ortaklarının Görüşlerinin alındığı 103 Maddelik Anket Formlarının hazırlanması. Mart 2006. “Nex Approaches in Technology Training-Development and Intergration of European Modules in Technology Education. TR/05/B/F/PP 178 009 Kodlu Leonardo da Vinci Pilot Project Conference. 06-09 June 2006 Larissa, Greece. Konferansına Proje Dış Uzmanı Olarak Katılım. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM). Proje No: DG 1A-D/MEDTO/15-96. Ulusal Kısa Dönemli Uzman. MVET Ankara Bölge Koordinatörlüğünün 06 Haziran 2006 tarih ve MVET-ADM 2006-161 Sayılı Görevlendirme Yazısı. 21. Yüzyılda Eğitimde Yenilikçi Çözümler Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesinde B-Öğrenme Modelinin Başarıya Etkisi Araştırma Projesi Araştırmacılığı. TÜBİTAK-SOBAG Projesi, TÜBİTAK’ın 14.09.2007 tarihli B.02.1.TBT.06.03.07-1129 sayılı yazısı.