Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Eğitim Programları ve Öğretim

YÖK/DÜNYA BANKASI MEGP kapsamındaki hizmet öncesi öğretmen eğitimiyle ilgili “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge Hazırlama İhtisas Komisyonu Üyeliği 25/12/1997- Haziran 1998.”

16. Milli Eğitim Şurası İl Ön Komisyon Çalışmaları Okul ve İşletmelerde Meslek  Eğitimi ve İstihdam Komisyonu Ankara İl Komisyonuna  G.Ü.  ESEF ‘ni temsilen katılım. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığının 11.11.1998/10-3407 s.y. Ankara: Rüştü Uzel Kimya Meslek Lisesi 11-20 Kasım 1998.

16. Milli Eğitim Şurası  Müşahit Üyeliği. MEB TTK Başkanlığının 15.01.1999-0007245 s.y. Ankara:22-26 Şubat 1999.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Hakemliği. Ankara :Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın  06.07.1999-160/170 s.y.

Ankara İl Milli  Eğitim Müdürlüğü Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği konulu toplantıya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Uygulama Koordinatörü olarak katılım. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığının 20.08.1999-20/2230 s.y.

Yükseköğretim Öğrencilerinin Eğitim Değerlendirmesi “Anket Formu” Hazırlama. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.01.2000 tarihli 130-5 s.y.

Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri. Kapsam, Eğitsel Etkinlikler, Temel Öngörüler, Yöntem, Ortam, İşleyiş, Uygulama Dosyaları, Standart Formları  Hazırlama. Ankara: G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi.

İş Eğitimi Programı Geliştirme Komisyon Üyeliği. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi  Dekanlığı’nın 03 Nisan 2002 tarih ve 621 s.y.

Öğretim Görevlisi Jüri Üyeliği. Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 03  Eylül 2002 tarih ve 1821 s.y.

Gazi  Üniversitesi  Endüstriyel  Sanatlar  Eğitim  Fakültesi  Dekanlığı  Araştırma Projelerinin  Değerlendirilmesini  yapmak   üzere Gazi  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme  Yönergesinin   8. Maddesine göre ; Gazi  Üniversitesi  Endüstriyel  Sanatlar  Eğitim  Fakültesi  Dekanlığı 23. 09. 2005  tarih ve   73/2  nolu   Fakülte Kurulu  kararı  ile  oluşturulan  “Uzmanlar  Grubu  Üyeliği”.    

Türk Eğitim Vakfı bursundan  yararlanmak üzere  başvuran Gazi  Üniversitesi  Endüstriyel  Sanatlar  Eğitim  Fakültesi  öğrencilerinin  belirlenmesi için oluşturulan komisyon üyeliği.  Gazi  Üniversitesi Endüstriyel  Sanatlar  Eğitim  Fakültesi  Dekanlığı’nın  08. 11. 2005  tarih ve   80-2063  nolu  yazısı.    

Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik  Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER) Stratejik Plan Komisyonu Başkanlığı. Ankara: Gazi Üniversitesi  Kooperatifçilik  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi (KOOP-MER) Müdürlüğünün  26.01.2007 tarihli 6 sayılı yazısı.

Gazi Üniversitesi  Mesleki  Eğitim Fakültesi Dergisi Bilimsel Makale  Hakemliği. Ankara:   Gazi Üniversitesi  Mesleki  Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü’nün 12.01.2007 tarihli yazısı.

Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP) Öğretmen Eğitimi Bileşeni Komisyon Danışmanlığı. Ankara. 16-20 Nisan 2007. Gazi üniversitesi  Rektörlüğü’nün  13 Nisan 2007  ve 3563 sayılı onay  yazısı.  

Gazi Üniversitesi  Kooperatifçilik  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi (KOOP-MER) 2007 Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu Başkanlığı. Ankara: Gazi Üniversitesi  Kooperatifçilik  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi (KOOP-MER) Müdürlüğünün  28.12.2007 tarihli 114  sayılı yazısı.

Gazi  Üniversitesi  Endüstriyel Sanatlar  Eğitim  Fakültesi  Dekanlığı Tarafından Oluşturulan Teknoloji ve Tasarım Dersi Komisyonu Üyeliği. Gazi  Üniversitesi Endüstriyel  Sanatlar  Eğitim  Fakültesi  Dekanlığı’nın  21. Mart. 2007  tarih ve   583-130-60 S.Y.