Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Eğitim Programları ve Öğretim

İ L E T İ Ş İ M    -  K Ü L T Ü R

• Kendimizle  iletişim
• Kendini tanıma
• İletişimin    Anlamı  Aldığınız  Tepkidir
• Gündelik ( Popüler)   Kültür    Düşkünlüğü  Ve  Okumamazlık Alışkanlığı
• Uzak Diye Bir Şey Yok Artık: İletişim  Yakınlaştırıyor.
• Geç  Kalma  Huyumuz  Geçmiyor


K İ Ş İ S E L G E L İ Ş İ M

• Kişisel  Gelişimde   Çok Boyutlu  Zeka  Ve  Uygulamaları
• Zaman   Kontrolu  Ve  Kendini Yönetme
• Başarıya  Giden  Yolda  Motivasyon  Ve   Takım  Çalışması  Nerede  Duruyor ?
• Yeterli  Esneklik  Gösterme Becerilerimiz  Nasıl ?
• İç Mekanlarımız   Ve Ruh  SağlığımızYaşamda  Önceliklerimiz   Sağlık, Başarı, Mutluluk   ve Para
• Bireysel Çalışma  ve  Motivasyon
• akım çalışması Ruhu ve Teknikleri


EĞİTİM
• Etkili  Öğretim Yöntemleri   Nasıl Olmalı
• Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
• Etkili Anlatım Yöntemi  İçin  Etkili Konuşma
• Yapısalcı Öğretim
• Aktif Öğretim
• Buluş Yoluyla  Öğretim
• Araştırma  Sorgulama Yoluyla  öğretim
• Tam Öğrenme Modeli
• Problem Çözme Teknikleri
• Proje Tabanlı Öğretim
• İşbirlikli  Öğretim
• Etkili Soru cevap teknikleri
• Performans Ölçme   ve Değerlendirme Yaklaşımları  ve Araçları
• Yaşam Boyu öğretim
• Öğretimde  İpucu-Katılma- Pekiştirme- Dönüt ve Düzeltmenin Önemi-süreçleri

EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMA
• İki   boyutlu  öğretim materyali  hazırlama  ilkeleri
• Power point slaytları  hazırlama


T O P L U M
• Sunulmaya  Çalışılan Gençlik Modeli  Ve  Genç Yaşam
• Komşuluklar   Ve   İnsani  Değerler Nereye  Gidiyor ?
•  Kadirşinas-Sızlıklar-
• Toplumda Yabancılaşma  Sorunu
• Toplumsal Yaşam Ve Hoşgörü
• Aile   Bağlarımız  Zayıflıyor Mu ?


T E K N O L O J İ
• Teknoloji, Medya  ve  Bilgisayar  Okur   Yazarlığı
• İnternet  Bağımlılığı   Nelere  Neden Oluyor ?
• Bilgisayar Oyunları  ve Çocuk Birey
• Bilgi Toplumu  ve  e – Yaşam
• Uzaktan Öğretimde Program Geliştirme
• Uzaktan Öğretimde Bireysel Çalışma İç Disiplini