Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Eğitim Programları ve Öğretim

2009-2010 YAZ DÖNEMİ EBB 301-ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL DERSİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

                                         KAZANIMLAR ve DEĞERLENDİRME


AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
090310011 Remzi AYDIN
• Mezun olup göreve başlayacağımızda etkili materyallerin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi ve beceri edindim.
• Akademik rapor hazırlama, sunma ve dosyalama becerilerini yeni kazandım.
• Araştırma, gözlem yapma ve eleştirme becerilerim gelişti.
• Etkili yazı tahtası kullanımda yeni bilgiler edindim.
• Sunum yapma ve kendime güvenim arttı.
• Gagne’nin dokuz aşamalı öğretim durumları modeli konusunda bilgi edindim.
• Doğru yanlış cümlesi yazmayı öğrendim.
• Öğretim modülü hazırlamayı öğrendim.
• Eğitim Bilimleri hakkında yeni bilgiler edindim.
• Bilgisayar kullanımım daha verimli ve etkili hale geldi.
• Konulara eleştirel ve yapıcı bakabilme becerisi kazandım.
• Özgüven duygumda artış oldu.
• Slayt hazırlama konusunda ustalaştım.
• Bir öğrenciye nasıl davranılması gerektiğini bu derste daha da pekiştirdim.
• Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrendim.

060310014 Neslihan ÇABUK
*  Biligi kontrol listeleri ile yeni bligiler edindim
*   Zihin, bilgi ve kavram haritaları ile beceriler kazandım.
*   Örgüt ve akış semaları ile  bilgilerim değişti.
*   Normal ve matris tablo ile yeni bilgiler öğrendim.
*   Pasta cizgi sütun gibi grafiklerle becerilerim gelişti.
*   venn ve vee diyagramlarına ; yeni beceriler kazandım.
*   Fotograf resim karikatür gibi göresel öğelerle tutumlarım değişti
*   Yazı tahtasının etkili kullanım ilkeleri ile yeni bilgiler edindim.
*   İki boyutlu görsel mateyallerin ve araç- gereçlerin karşılastırılması için kullanılan matris tabloyla bilmediklerimi öğrendim.
*  Örnek bir ders planı hazırlama sürecince faydalı bilgiler ve beceriler kazandım
*  Web tasarımı i süreci haoşuma gitti.
*  Öğretimde kullanılam modül hazırlama etkinliği  ve uygulamaları  ile yeni ve degişik bilgiler öğrendim.
 
050310005 Veysel Aydemir
1  Bilişsel Alan Kontrol Listesi; İletişim bilgisi hakkında bilgilerim gelişti.
2.1. Zihin Kavram Haritası; Zihin kavram haritasi hakkında daha fazla bilgi elde ettim.
2.2. Bilgi Kavram Haritası; Bilgi kavram haritasi hakkında daha fazla bilgi elde ettim.
2.3.1. Balık Kılçığı Kavram Haritası; Balık kılçığı kavram haritasi hakkında daha fazla bilgi elde ettim.
2.3.2. Örümcek Kavram Haritası; Örümcek kavram haritasi hakkında daha fazla bilgi elde ettim.
2.3.3. Sınıflama Kavram Haritası; Sınıflama kavram haritasi hakkında daha fazla bilgi elde ettim.
2.3.4. Zincir Kavram Haritası; Zincir kavram haritasi hakkında daha fazla bilgi elde ettim.
3. Bilişsel Alan Kontrol Listesi; İki boyutlu görsel materyaller hakkında bilgilerim güçlendi.
4.1. İki boyutlu Görsel Materyaller’den örgüt şeması; Örgüt şemasını yapmayı öğrendim.
4.2. İki boyutlu Görsel Materyaller’den matris tablo; Matris tablo yapmayı öğrendim.
4.3. İki boyutlu Görsel Materyaller’den normal tablo; Normal tablo yapmayı öğrendim.
4.4. İki boyutlu Görsel Materyaller’den Akış Şeması; Akış şemasını yapmayı öğrendim.
4.5. İki boyutlu Görsel Materyaller’den vee diyagramı; Vee diyagramı yapmayı öğrendim.
4.6. İki boyutlu Görsel Materyaller’den venn diyagramı; Venn diyagramı yapmayı öğrendim.
5.1. İki boyutlu Görsel Materyaller’den grafik şeması; Grafik şeması yapmayı öğrendim.
5.2. İki boyutlu Görsel Materyaller’den karikatür; Karikatürlerin ne amaçla yapıldığını ve karikatür hazırlamayı öğrendim.
5.3. İki boyutlu Görsel Materyaller’den afiş; Afiş hazırlamayı ve afişlerin neden hazırlandığını öğrendim.
5.4. İki boyutlu Görsel Materyaller’den poster; Poster hazırlamayı ve afişlerin neden hazırlandığını öğrendim.
6.1. Modüler öğretim planlaması hazırlamayı ve uygulamayı öğrendim.
7.1 Bilişsel Alan Kontrol Listesi; Öğretim yazılımları ve öğretim amaçlı etkileşimli CD’ler hakkında bilgilerimi arttırdım.
7.2. Yazı Tahtasını Etkili Kullanım İlkeleri; Yazı tahtasının etkili kullanım ilkelerini öğrendim.
8.1. Tahta Planı; Öğretim materyali aracı olan yazı tahtasından bir yazı tahta planı hazırlamayı öğrendim.
8.2. Ders Planı; İyi bir ders planı hazırlamayı ve uygulamayı öğrendim.
9.1. Öğretim Araç ve Gereçlerinin Sağladığı Yararlar; Öğretim araç ve gereçlerinin sağladığı yararları daha iyi kavradım.
9.2. Açıköğretim ve Yaygın Eğitim Arasındaki Farklar; Açıköğretim ve yaygın eğitim arasındaki farkları daha iyi kavradım.
10. Powerpointte Wep Tasarımı Hazırlamak; Powerpoint kullanmayı geliştirdim sayfalar arası köprü kurmayı öğrendim.

060310051 Miray PEKDEMİR
• Zihin,bilgi ve kavram haritaları arasındaki kavram kargaşasını çözümledim.
• Akış ve örgüt şemaları hakkında yeterli bilgiye sahiptim.
• Matris tablo kavramının ne olduğunu öğrendim.
• Çubuk ve çizgi grafiğinin ayrı iki grafik olduğunu öğrendim.
• Vee diyagramı hakkında çok yeterli bilgiye sahip değildim ama artık öğrendim.
• Çizilmiş resim,karikatür,fotoğrafın kullanım sebebini ve özelliklerini biliyordum.
• Afiş ve poster arasındaki farkı karıştırıyordum ama artık öğrendim.
• Modülün nasıl hazırlandığını uygulayarak öğrenme fırsatım oldu.
• Yazı tahtasın kullanım ilkelerinde çok az bilgiye sahiptim ama birçok şey öğrendim.
• Detaylı bir günlük ders programı yazmamıştım ama bu derste bunu yapma şansım oldu.
• İlk defa web sayfası tasarlama imkanım oldu.

060310057 Cemal ŞAHİN
• İletişim ve Eğitim konularıyla ilgili yeni kavramlar öğrendim.
• İki Boyutlu Görsel Materyallerden olan haritalarla ilgili bilgilerim değişti.
• İki Boyutlu Görsel Materyallerden olan tablo ve şemalarla ilgili oluşturma becerilerim gelişti.
• İki Boyutlu Görsel Materyallerden olan grafikleri, diyagramlar ve resimler ile ilgili tutumlarım değişti.
• Öğretim Modülü hazırlama ile ilgili becerileri yeni kazandım.
• Öğretim durumlarının hazırlanması ile ilgili bilgilerim değişti.
• Web sayfası hazırlama konusunda fikrim değişti.
• Yazı tahtasını etkili kullanma ile ilgili ilkeleri olumlu buldum.
060310053 Abit SAKAR
• Önceden sahip olduğum yanlış bilgilerin yerini şimdi daha sağlam ve sarsılmaz temellere dayalı bilgiler aldı
• Derste öğrenilen eni konularla birlikte yeni bilgiler edinildi.
• Bu ders kapsamında teknolojinin eğitimle iç içe olduğunu ve teknolojisiz eğitim gövdesiz insana benzediğini gördüm.
• Araştırma yapmadan herhangi bir konuda varsayımların olmayacağını ve araştırmasız çalışmaların olmayacağını öğrendim.
• Daha önce kendimde olmayan sorumluluk alma duygusunun olmadığını bu derste keşfettim.
• Ders zamanının kısa olması daha fazla önemli şeylerin öğrenilmesine ket vurmuştur.
• Ders süresi boyunca verilen örneklerin ve işlediğimiz konuların tamamı olmasa bile büyük bir çoğunluğu hayata dair olduğunu gördüm
• Gözlem ve değerlendirme durumlarımda hatırı sayılır değişikliklerin olduğunun farkına vardım

050310800 Menevşe Açıkgöz
• Zihin haritası hakkındaki bilgilerim pekişti.
• Bilgi haritası hakkında bilgiye sahip değildim.Öğrendim ve ders çalışırken yararlanmaya başladım.
• Sınıflama haritası hakkında bilgilerim pekişti.
• Örümcek harita hakkında bilgiye sahip değildim.Öğrendim ve uyguladım.
• Zincir harita hakkında bilgilerim pekişti.
• Balık kılçığı harita hakkında bilgiye sahip değildim.Öğrendim ve uyguladım.
• Örgüt akış şeması hakkında bilgilerim pekişti.
• Akış şeması hakkında bilgilerim pekişti.
• Normal tablo hakkında bilgilerim pekişti.
• Matriks tablo hakkında bilgilerim pekişti.
• Vee diyagramı hakkında bilgiye sahip değildim.Öğrendim ve uyguladım.
• Venn diyagramı hakkında bilgilerim pekişti.
• Karikatür hakkında bilgilerim pekişti.Karikatürün bir öğretim materyali olabileceğinin farkına vardım.
• Resim hakkında bilgiye sahiptim.Bilgilerim pekişti.
• Fotoğraf hakkında bilgiye sahiptim.Bilgilerim pekişti.
• Afiş hakkında yanlış bilgilerim düzeldi.
• Poster hakkında yanlış bilgilerim düzeldi.
• Sütun grafik bilgimi uygulamaya taşıdım.
• Pasta grafik bilgimi uygulamaya taşıdım.
• Modüler öğretim hakkında bilgiye sahip değildim. Uygulama yapmayı öğrendim.
• Tahta kullanım bilgilerim pekişti.
• Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinde öğrendiğim bilgilerden yararlanarak Ders Planı ve Sunu hazırlamayı öğrendim.Sunu sırasında yanlışlarımı görme fırsatı buldum.
• Öğretim araç ve gereçlerinin sağladığı kazanımları iki boyutlu görsel mateyal hazırlayarak pekiştirdim.
• Web sayfası tasarımı hakkında yeterli bilgiye sahip değildim.Öğrendim. İyi bir web sayfası tasarlamak için daha geniş bir zamanda daha çok zaman ayırmaya karar verdim.
• Bilişsel alan kontrol listeleri soru hazırlama pratiği yanında iyi bir tekrar fırsatı oldu.

Dosya hazırlarken zorlandığımı söyleyebilirim. Uygulamaları günü gününe yapmaya gayret gösterdim.Fakat diğer dersler ve ulaşım için çok zaman harcamak zorunda olduğumdan yetiştirememe endişesini sıklıkla yaşadım.Bu konuda bir disiplin kazandığımı söylemek isterim.
Şu anda çok farklı materyallerden yararlanarak öğretmenlik mesleğimde öğrencilerime daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum.Bu dosyadaki çalışmalar bir çok etkinlik için ilk çalışmamdı.Kendimi geliştirmem gerektiğinin daha çok farkına vardım.
Dersin işlenişi sırasında genellikle konsantrasyon sıkıntısı yaşamadım.İlgiyle dinledim.Güncel örneklerde bu açıdan etkili oldu diyebilirim.Genelde dinamik geçen bir dersti.Slayt hazırlama konusunda derste kullanılan slaytlar örnek olabilecek nitelikteydi.Farklı bölümlerden öğrenciler olmasına ve hava şartlarına rağmen sınıf ortamı bence pozitifti.

Öğrenmeme rehberlik ettikleri için Yard.Doç.Dr.Mustafa Karaağaçlı ‘ya ve olumlu tutumları sebebiyle dersi birlikte aldığım arkadaşlara teşekkür ediyorum.
060310045 Özcan ÖZAY
• Ders konuları ile ilgili sorular hazırlayabilme
• İki boyutlu materyaller hazırlayabilme
• Ders modülü hazırlayabime
• Ders planı hazırlayabilme
• Web sayfası hazırlayabilme
• Afis poster hazırlayabilme

060310009 Filiz BEKTAŞ
• Öğretim ilkeleri ile ilgili, hedef ve davranışlarla ilgili yeni bilgiler edindim
• Sınıf yönetimine, öğretmenlik mesleğine bakış açım değişti.
• Ders sunu planı hazırlama uyarıcı materyal hazırlama becerilerini yeni kazandım
• Sorulan sorularda yetersizliğimin farkına vardım.
• Yetersiz kaldığım konular anlatıldığı esnada sorular soruldu. Bu süreçte sıkıldım fakat bana katkısı oldu.

 080310004 Hüseyin AKAN
• Sosyal hayattan ve ders hakkında bir çok yeni bilgiler edindim.
• Sosyal hayatta doğru sandığım bilgilerimin yanlış olduğunu anladım ve bu bilgilerimde çok önemli derecede değişiklikler oluştu.
• Dersi etkili anlatma, yazı tahtasını etkili kullanma becerilerini kazandım.
• Güncel olaylara yaklaşımım daha da gelişti. Çevremdeki problemleri çözme becerilerim çok daha farklı boyut kazandı.
• Bu ders kapsamında hocamızın kullandığı ders anlatım yöntemlerini, arkadaşlarımın derse olan katkılarını, olumlu buldum.
• Dersin işlendiği ortam olumsuzdu. Çünkü projeksiyon cihazından tahtaya yansıtılan görüntü hocamızın arkasında kaldığı için yazıları görmekte zorlandık. Ayrıca sınıf çok sıcak olduğu için zaman zaman derse konsantre olmakta zorlandık.
• Yaz okulu boyunca öğretim teknolojileri ve materyal dersi tüm süreçleriyle hoşuma gitti.
• Kaynaklardan yararlanırken yazılan bilgilerin doğruluğuna inanıyordum. Fakat kaynaklarda yazılan her bilginin doğru olmadığını gördüm. Bu konuda fikrim değişti.

 060310030 Abidin KARAKUŞ
• Bilgi haritasını yaparak; bir konu hakkında bilgi verilirken kullanılacağını öğrendim.
• Zihin haritasının nasıl yapıldığını ve diğer haritalardan farkını öğrendim.
• Kavram haritasında kavramlar arası ilişkileri öğrendim.
• Çubuk grafiğini, pasta grafiğini yaparak grafikler hakkında bilgi edindim.
• Akış şemasında, bir konunun aşamalar halinde incelendiğini öğrendim.
• Öğretim modülünün kullanımını öğrendim.
• Öğretim modülü hakkında detaylı bilgi edindim.
• Bir öğretim programının tasarlanmasını öğrendim.
• İletişim ile ilgili bilgiler öğrendim.
• Etkili iletişim sürecinin öğrendim.
• Örümcek ağı haritaları ile balık kılçığı haritalarının kullanım alanlarını öğrendim.
• Matris tabloları etkili kullanmayı öğrendim.
• Poster ve afiş hakkında detaylı bilgiler edindim.
• Web tasarımı yapmayı öğrendim.


BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
080340046 Burak KÖŞOĞLU
ETKİNLİK 1: İletişim konusunun hayatımız açısından ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, iletişimle ilgili daha teknik ve temel bilgilerinde bizler açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden bu etkinlikte yaptığımız doğru/yanlış sorular ile iletişim konusuna daha hakim bir birey haline geldim.
ETKİNLİK 2: Haritalar konusu ile gerek ders çalışırken gerekse derste not tutarken yapmış olduğum birçok yöntemin teknik detaylarını görmüş oldum. Bilgi haritası, sınıflama haritası, olaylar zinciri haritası ve örümcek haritası günlük yaşantımda sıkça başvurduğum yöntemleri içermekte. Fakat balık kılçığı ve zihin haritası bu etkinlikte bana bir çok şey kattı diyebilirim. Zihin haritası ile yapmış olduğum beyin fırtınası sayesinde bir konuya tek bir yönüyle veya tek bir açıdan değilde onunla bağlantılı olabilecek tüm konuları düşünmeyi öğrendim. Yani beni daha kapsamlı düşünmeye sevk etti. Balık kılçığı haritası ise daha önce hiç rastlamadığım bir yapıydı. Olayları Makine-Malzeme-Metod-İnsan dörtlüsünün kattıklarına göre bir neden-sonuç ilişkisiyle öğrenmiş olmam benim için farklı oldu diyebilirim.
ETKİNLİK 3: Bu etkinlikte hazırlamış olduğum doğru/yanlış testleri ile örgüt şemaları, bilim, bilimsel yöntem gibi konularda öğrenmiş olduğum bilgileri pekiştirmiş oldum.
ETKİNLİK 4: Bu etkinlik ile;
• Bir örgütün hiyerarşik yapısının ne şekilde olduğunu,
• Akış diyagramları ile bir problem çözümünde izlenen yolların düzgün bir sırada olması gerektiğini,
• Normal tablo ve matris tablo gibi günlük hayatımızın hemen her yerinde karşımıza çıkan yapıların birbirleriyle olan farklılıklarını,
• Vee diyagramı ile bir problemin çözümünde izlenmesi gereken adımları, bunları doğru bir sırada olmaları gerekliliğini,
• Venn diyagramı ile eskiden beri bildiğimiz gibi belirli konuların ortak özellikleri olabileceğini ve bunları kesişim noktaların göstermemiz gerektiğini,
• Pasta, çubuk ve çizgi grafiklerin kullanım yerlerini, amaçlarını ve farklılıklarını,
• Afiş, poster, fotoğraf, karikatür ve çizilmiş resimlerin görsel olarak bizleri oldukça etkileyen faktörler olduğunu ve aynı zamanda bunların nerelerde ne amaçla kullanıldığını,
öğrenmiş oldum.
ETKİNLİK 4.6: Bu etkinlikte hazırlamış olduğum doğru/yanlış testler ile eğitimde kullandığımız araç ve gereçlerin öğrenime ve öğretime kattıkları yararları, kolaylıklarını öğrenmiş oldum.
ETKİNLİK 5: Bu etkinlikte hazırlamış olduğum modül ile bir konunun ana bilgilerini öğrenciye ne şekilde kazandırabileceğimi öğrenmiş oldum. Meslek hayatımda işime fazlasıyla yarayacağını düşündüğüm modülün hazırlanış biçimi, içeriği ve değerlendirmesinde izlememiz gereken yolları öğrendiğim bu etkinlik öğretmenlik mesleği için bizlere güzel bir bilgi oldu.
ETKİNLİK 6: Bu etkinlikte hazırlamış olduğum doğru/yanlış testler ile öğretim yazılımları ve öğretim modülü kavramlarını daha iyi pekiştirmiş oldum.
ETKİNLİK 7: Bu etkinlik meslek hayatım için bana oldukça önemli bilgiler kazandırdı. Yazı tahtasını doğru bir biçimde kullanmanın hem öğretmenler açısında hemde öğrenciler açısında ne derece önemli olduğunu öğrenmiş oldum.
ETKİNLİK 8: Bu etkinlik ile etkili bir ders planı hazırlamanın yollarını öğrendim. Etkili bir öğretim yapabilmek için anlatacağımız konuyla ilgili bir plan yapmanın gerekliliğini ve bu sayede öğrenciye başarılı bir öğretim yapabileceğimizi öğrenmiş oldum.
ETKİNLİK 9: Bu etkinlik eğitsel araç ve gereçlerin bizlere kazandırdığı veya kazandırmadığı bilgi,beceri ve tutumları görmüş oldum.
ETKİNLİK 10: Bu etkinlik ile iyi bir web sayfası hazırlamanın temellerini öğrenmiş oldum. Bir web sayfası hazırlarken dikkat etmemiz gereken hususları ve bunların gerekliliklerini görmüş ve de öğrenmiş oldum.

080340072 M. Gökberk VAROL
Etkinlik 1: Doğru yanlış sorular hazırladık ilk kez hazırlamama rağmen güzel bir çalışmaydı.
Etkinlik 2.1: İlk kez bir materyal hazırladık bu materyal bir bilgi haritasıydı çok zevkli bir çalışmaydı.
Etkinlik 2.2: Zihin haritası bu materyal konusunda ki en önemli düşüncem hayatın içinden bir materyaldi.
Etkinlik 2.3.1:  Sınıflama haritaları mesleki alanlarda daha verimli  kullanılabilecek haritalar olarak düşünüyorum .
Etkinlik 2.3.2: Balık kılçığı haritası neden sonuç ilişkisinin ve 3M1İ kuralının açıkça gözlenebildiği bir harita.
Etkinlik 2.3.3: Örümcek haritasının düşünceye bağlı bir yapısı olması sebebiyle fikirsel işlemlerde daha çok yarar sağlayacağını düşünüyorum.
Etkinlik 2.3.4: Sınıflama haritaları hayatın her yerinde kullanılabilecek bir işin akış şemasını bizlere yansıtan haritalar.
Etkinlik 3: İki Boyutlu Görsel Materyallerle ilgili doğru yanlış soru hazırlamak hem soru hazırlama yeteneğimiz hem de bu konudaki bilgilerimizi arttırdı.
Etkinlik 4.1: Örgüt şemaları kurumlarının düzenlerini ortaya koyma yani görselleştirmeleri sebebiyle dikkatimi çeken bir materyal oldu.
Etkinlik 4.2:  Akış şemasını bilgisayar bölümü olduğum için daha önceden biliyordum işlemleri yapılış ve karar verme aşamalarına göre görsel olarak gösteren şemalardır. 
Etkinlik 4.3: Normal tablo her an görebileceğimiz bir tablo olmasına rağmen dikkat çekiciliğinin sebebi bizim düşündüğümüzden daha önemli bir tablo çeşidi olmasıydı.
Etkinlik 4.4: Matris tablo her ders için kullanışlı bir tablo karşılaştırma amaç kullanıldığından bu tablolar her konuya ayak uydura bilir.
Etkinlik 4.5: Vee diyagramı ilk kez gördüğüm bir diyagramdı kullanışlı ve işlemin tamamını gösteren yapısıyla tercih edilmesi gereken bir materyal.
Etkinlik 4.6: Ven diyagramı birinci sınıftan beri gördüğümüz kümelerin daha kapsamlı hali olduğunu düşünüyorum tek başına bir anlam ifade etmemesi kullanılmayacağı ya da gereksiz anlamına gelmez.
Etkinlik 4.7: Çubuk grafik okunması ve hazırlanma kolay bir grafik olması sebebiyle öğretmenlik hayatımda tercih edeceğim materyallerden olacak.
Etkinlik 4.8: Çizgi grafik çubuğa göre seviyesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ve çubuğu göre okunması daha zor bir materyal.
Etkinlik 4.9: Pasta grafik en çok kullanılan grafik türü olduğunda bu grafik türüne diğerlerine göre daha alışkınız ve kullanılması gereken bir materyal olduğunu düşünüyorum.
Etkinlik 4.10: Karikatür mizahi bir yapıya sahip olduğundan öğrencilerin ilgi göstereceği materyallerden her yaş için uygulanabilir olması da bu materyalin bir başka avantajı.
Etkinlik 4.11: Posterler bilginin dağıtılması için diğer materyallere göre daha fazla kullanılan bir materyal günlük yaşantıda da karşımıza çıkan materyaller okul hayatında da fazlaca kullanılmalı.
Etkinlik 4.12: Afişler haber verme amaçlı kullanılan materyallerdir üzerindeki resim vb. dikkat çekicilerle öğrencinin dikkatinin daha hızlı toplanmasını sağlar.
Etkinlik 4.13: Çizilmiş resimler diğer materyallere göre daha fazla vakit ve yetenek isteyen bir materyaldir kullanmakta ve hazırlamakta zorlanmayacağımı  düşünüyorum.
Etkinlik 5: Öğretim hayatımız boyunca çok fazla kullanamadığımız bir materyal modül.Bu eğitim modeli yeni olması sebebiyle fazlasıyla dikkat çekici öğrencinin başarı testinden, öğretim durumuna kadar eğitimle ilgili her aşamayı bulabileceği kullanışlı bir materyal.
Etkinlik 6.1: Modüller ve yazılımlarla ilgili hazırladığımız bu doğru yanlış soruları konuyu pekiştirmemize ve soru hazırlama yeteneğimizin artmasına sebep oldu
Etkinlik 6.2: Yazı tahtası kullanımı sınıf yönetimi başta olmak üzere  öğrenciler üzerinde ve dersin işleniş sürecinde fazlasıyla etkili olan bir konu.Yazı tahtası kullanımının ilkelerini bilmemiz bizleri daha iyi birer öğretmen yapacaktır.
Etkinlik 7: Bir öğretmenin en önemli işlerinden olan ve kesinlikle en iyi şekilde yapması geren plan örneği yaptık ders saati dışında yapılıp dersi en çok etkileyen etkinliğin plan olduğunu düşünüyorum.
Etkinlik 8: Bu etkinlikte öğrendiğimiz eğitim ortamlarıyla bu ortamların kazanımlarını irdeledik.
Etkinlik 9: Son olarak da hem bölümümüzün hem de günümüz teknolojisinin getirisi olan bireysel sitemizi hazırladık.

080340059  Aysel SARI
• İki boyutlu görsel zihin haritasını hazırlamam nasıl kullanabileceğim hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı.
• İletişim ve iletişim çeşitleri ile ilgili doğru yanlış testi hazırlamam derste işlediğimiz konuları pekiştirmemi sağladı.
• İki boyutlu görsel bilgi haritasını hazırlamam nasıl kullanabileceğim hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı.
• İki boyutlu görsel kavram haritalarını hazırlamam nasıl kullanabileceğim hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Görsellik katmak ve kalıcılığı sağlamakta etkin olduğunu anladım.
• İki boyutlu görsel örgüt şeması hazırlamamın öğrencilere ne kadar katkı getireceğini anladım.
• İki boyutlu görsel akış şeması hakkında bilgim vardı fakat eğitimde bu kadar etkili kullanabileceğimi bilmiyordum.
• İki boyutlu görsel materyallerden tablonun etkisi hakkında bilgim vardı.
• İki boyutlu görsel materyallerden matris tablo hakkında bilgim vardı.
• İki boyutlu görsel materyallerden vee diyagramının nerelerde kullanılabileceğini ve problem çözmeye dayalı olduğunu gördüm.
• İki boyutlu görsel materyallerden venn diyagramı hakkında bilgim vardı fakat eğitimde nerelerde kullanabileceğimi bilmiyordum.
• İki boyutlu görsel materyallerden posterin eğitim aracı olarak kullanılabileceğini bilmiyordum öğrendim.
• İki boyutlu görsel materyallerden afiş yapımını öğrendim.
• İki boyutlu görsel materyallerden karikatürün eğitimde etkisinin çok olduğunun farkına vardım.
• İki boyutlu görsel materyallerden pasta grafik hazırlamasını ve etkileri hakkında bilgim vardı
• İki boyutlu görsel materyallerden çizgi grafik hazırlamasını ve etkileri hakkında bilgim vardı
• İki boyutlu görsel materyallerden sütun grafik hazırlamasını ve etkileri hakkında bilgim vardı
• İki Boyutlu Görsel Materyal, Bilim ve Araştırma ile ilgili doğru yanlış testi hazırlamam derste işlediğimiz konuları pekiştirdim.
• Eğitimde TV, bilgisayar, araç gereçler ile ilgili doğru yanlış testi hazırlamam derste işlediğimiz konuları pekiştirdim.
• Mikro öğretim modülü hakkında hiçbir bilgim yoktu ve şuanda hazırlayabiliyorum.
• Mikro öğretim ve Öğretim yazılımları ile ilgili doğru yanlış testi hazırlamam derste işlediğimiz konuları pekiştirdim.
• Yazı tahtasını etkili kullanım ilkelerinin farkında oldum.
• Ders sunu planını öğrendim.
• Araç ve gereçlerin kazanım ilkelerini öğrendim.
• Power pointte ilk defa web sayfası hazırladım.

080340061 HATİCE SEVER
ETKİNLİK 1: Bu etkinli bana pek bir şey katmadığını düşünüyorum. Bunun sebebinin de geç kaldığım için derse girmemiş olmamdan kaynaklanıyor. İletişim sürekli gördüğümüz bir konu derse girmeyince bir kitaptan iletişim konusunu açıp 10 tane doğru yanlış cümlesi yazdım.
ETKİNLİK 2:Zihin haritasını ilk defa Mustafa hocadan gördüm. Böyle birseyi bilmiyordum ama beyin fırtınası yaparken çok işime yarayacağını düşünüyorum.
ETKİNLİK 3: Bilgi haritasını öğrendiğimde sınavlara çalışırken bilgi haritası ile güzel bir not çıkarıp öğrenmekte zorlanacağım konuları daha kolay öğreneceğimi gördüm. Ama hala kullanmış değilim.
ETKİNLİK 4: kavram haritalarından balık kılçığı haritasını tam öğrendiğimi söyleyeme . fakat 3M+1Kolduğunu biliyorum.  Diğer örümcek, sınıflama , oylar zinciri haritalarını öğrendiğimi düşünüyorum.
ETKİNLİK 5: Bu etkinliği yapmak hiç zor olmadı. çünkü ders ven diyagramı olsun akış şeması olsun bunlar pek yabancı olduğum şeyler değil. Bu yüzden 10 tane D/Y cümle yazmak zorlamadı beni.
ETKİNLİK 6: Akış şeması benim algoritma dersinden alışkın olduğum bir kavram.  Program yazarken akış şemasıyla uğraştığım için benim için yeni bir kazanım olmadığını düşünüyorum.
ETKİNLİK 7: Örgüt şeması benim için yeni bir kazanım değil. Sadece bu hiyerarşik yapı ile yapılan şemaya örgüt şeması denildiğini bilmiyordum kazanımım o oldu.
ETKİNLİK 8: normal tablo sürekli kullandığımız alışkın olduğumuz bir terim. Ders kitaplarında konu anlatımlarında yani literatürde sık sık karşılaşıyoruz normal bir tablo ile yeni bir kazanım değil.
ETKİNLİK 9: Bugüne kadar sık sık  Karşılaştırma yaptığım tablolar oldu. Ben bunların da normal tablo olduğunu düşünüyordum. Materyal dersi sayesinde tabloların ikiye ayrıldığını karşılaştırma yapılan tablolara matris tablolar denildiğini öğrendim.
ETKİNLİK 10: Vee diyagramını ilk defa duyuyorum ve etkinlik yaparken zorlandığım etkinliklerden biri oldu.
ETKİNLİK 11: Ven diyagramını ilk okuldan beri kümeler konusunda gördüğümüz için hiç yabancı gelmedi.
ETKİNLİK 12: Karikatür okumaktan zevk alırım. Fakat  karikatürde bir bilimsel düşünce birde bunun karşıtı düşünce olmak üzere en az iki düşünce olması gerektiğini bilmiyordum. Bu benim için bir kazanım oldu.
ETKİNLİK 20: ilk defa bir modül hazırladım ve bunun benim çok işime yarayacağını düşünüyorum.
ETKİNLİK 22: yazı tahtası kullanımı etkinliği benim için çok yararlı oldu. Ben tahtayı altı parçaya bölüp kullanmamız gerektiğini bilmiyordum. Ben bir öğretmen olacağım ve tahtayı etkin kullanmak zorundayım.  Tahtayı iyi kullanmazsan öğrenciler yazdıklarımı anlamakta not tutmakta zorlanırlar.
ETKİNLİK 24:öğretim planı hazırlamak benim için zor oldu. Fakat öğretmen olduğumda dersten daha iyi verim alabilmem için plan yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Bu yüzden yaptığımız etinliklerden en çok bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum.
ETKİNLİK 25:Bir bilgisayar öğrencisi olarak ppt de web sitesi hazırlamak benim için kolay bir etkinlik oldu.

050340020 Ümit DEMİRCİ
Etkinlik No: 1  Bilişsel alan basamaklarını öğrendim.

Etkinlik No: 2. 1                     Zihin Haritasının nasıl yapıldığını öğrendim.

Etkinlik No: 2. 2                      Bilgi Haritasının nasıl yapıldığını öğrendim.

Etkinlik No: 2. 3                       Kavram Haritasının nasıl yapıldığını öğrendim.

Etkinlik No: 3. 1                      İki Boyutlu Görsel Materyalleri ve işlevlerini öğrendim.

Etkinlik No: 3. 2                      Herhangi bir konu hakkında Çubuk Grafik yapmayı öğrendim.

Etkinlik No: 3. 3                        Akış Şeması hakkında bilgim vardı biraz daha pekiştirdim.

Etkinlik No: 4. 1                       İki boyutlu görsel materyallerin hepsini tamamen öğrendim.
 
Etkinlik No: 4. 2                         Venn şemasını biliyordum fakat alanımda nasıl kullanacağımı                    öğrendim.

Etkinlik No: 4. 3                         VEE Diyagramını kullanımını öğrendim.

Etkinlik No: 4. 4                          Afiş Tasarımı nasıl yapılacağını öğrendim.

Etkinlik No: 4. 5                         Matris Tablo oluşturmayı öğrendim.

Etkinlik No: 4. 6                   Normal Tablo oluşturmayı öğrendim.

Etkinlik No: 5                       Ders Modülü hazırlamayı öğrendim.

Etkinlik No: 6                         Yazı Tahtası Etkin Kullanım İlkelerini öğrendim.

Etkinlik No: 7                        Günlük Ders Planı nasıl hazırlanıp uygulanacağını az çok öğrendim.

Etkinlik No: 8                    Eğitim Araç Gereçlerinin Bilgi beceri ve tutum Yönünden karşılaştırılmaları ile araç gereçlerin tamamını kavradım.

Etkinlik No: 9                        Web Tasarımı Yapmayı biliyordum fakat hiç kişisel web sayfam yoktu onu da yapmış oldum.
080340026 Seda  ERUZ
 Etkili PowerPoint sunusu hazırlama becerim gelişti.
 Hizmet öncesi materyal ufkumu genişlettim.
 Teknolojik gelişmeleri eğitime uygulama konusunda yeni beceriler edindim.
 Eğitimde kazandırılan bilgi ve becerilerin sistemli, verimli ve etkili biçimde kullanılma alışkanlığı ve becerisini geliştirdim.
 İki boyutlu görsel materyal hakkında yeni bilgiler edindim.
 Doğadan ve çevreden yararlanarak materyaller üretme becerisi kazandım.
 Soyut bilgileri somutlaştırabilme becerilerini yeni kazandım.
 Daha fazla duyuya hitap ederek kalıcı ve etkili öğrenmenin sağlanabildiği bilgisini edindim.
 Konuların en iyi şekilde nasıl örneklendirileceği becerisini edindim.

050340079 İbrahim İnel
• Yeni bilgiler edindim
• Bilgilerim değişti
• Yeni beceriler kazandım
• Becerilerim gelişti
• Yeni tutumlar elde ettim
• Tutumum değişti
• Tutumum olumlu yönde gelişti
• Ders işleniş süreci hoşuma gitti
• Materyallerim öneminin farkına vardım
• Materyallerin ders anlatımına kolaylık sağladığının farkına vardım.

080340073 Elif YAYLA
• İletişim, Öğretmenin yeni görevleri, Bilimsel yöntem, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar eğitimi, Bilgisayarlı eğitim, Bilgisayar destekli eğitim, Bilgi dağılım sistemleri, Eğitim hizmetlerinde televizyon, Telekonferans sistemleri, Bilgisayar Ağları, Eğitimde araçlar ve gereçler, Uzaktan eğitim, Bilgisayar yazılımları konularında yeni bilgiler edindim.
• Bir öğretim modülü ve bir ders sunu planı hazırlama becerileri kazandım.
• Geleneksel eğitime karşı yeni tutumlar edindim.
• Öğretmenin görevleri konusunda fikrim değişti.
• İki boyutlu görsel materyal hazırlama konusunu öğrenme-öğretme sürecinde bulunması gerektiğini konusunu olumlu buldum.
• Öğretim işlevli bilgisayar yazılımları konusunda yeni bilgiler edindim.
• Hedef ve Davranış yazma konusunda becerilerim gelişti.
• Son etkinliğimiz olan bir web sayfası tasarlama süreci hoşuma gitti.
• Doğru-yanlış soruları hazırlama becerilerini yeni kazandım.
• Değerlendirme soruları hazırlama becerilerini yeni kazandım.
• Microsoft Office programlarını kullanma becerilerim gelişti.
• Devamsızlık yapma konusunda fikrim değişti.
• Hazırladığımız ödevleri sınıfla paylaşma süreci hoşuma gitti.

080340045 Vildan KÖSE
  İletişimin güçlü olması için yapılması gerekenleri öğrendim
  İki boyutlu görsel materyalleri kullanarak öğrenime ilgi çekmeyi ve algılamayı kolaylaştırdığını öğrendim
  Bilişsel alan kontrol listeleriyle kendimi sınama fırsatı buldum
  Hedef ve davranış yazma konusunda bilgilerimi tazeledim
  İyi bir modül oluşturmak için nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim
  Öğretim durumu konusunda sunu hazırlayarak eksikliklerimi dönüt alarak öğrendim
  Powerpoint programı ile site tasarımı yapmak çok zevkli geldi.
  Ödev sunumu sırasında heyecanlandığım için öğretmenin yapıcı sözleri derse ilgimi artırdı.
  Ödev hazırlama süreci çok yoğun ve stresli geçtiği için derse önyargıyla yaklaşmaya başlamıştım ama bu ödevlerin zamanla öğrettiğini anladıkça önyargıdan kurtuldum.
  Bu dersi aldığım için mutluyum

080340003 Ayşe AKTAŞ
ETKİNLİK 1: Bu etkinlik bulunduğumuz çağda hayatımızın her noktasında kendimizi ifade etmemiz ve karşımızdakileri anlayabilmemiz için gerekli olan etkili bir iletişim hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı.
ETKİNLİK 2.1:Zihin haritası konular arasında beyin fırtınası yaparak bağlantı kurmamı sağladı.
ETKİNLİK 2.2: Bilgi haritası konuların şematize ederek ve kısa bilgiler vererek anlatılınca daha etkili olacağını öğretti.
ETKİNLİK 2.3:Kavram haritaları ile kendi bölüm konularımın arasında ilişkiler kurarak anlaşılmasının daha kolay olduğunu öğrendim.Balık kılçığı haritası yapmakta en cok zorlandığım haritaydı.3M+1i kuralını öğrenmemi ve hayatla ilişkilendirmemi sağladı.Sınıflama haritaları ile konular arasında sınıflama yapabiliyorum.Olaylar zinciri ve örümcek haritaları da materyal oluşturmam da yardımcı olan haritalardır.
ETKİNLİK 4: Bu etkinlikte şemalar,diyagramlar,karikatürler,resimler vs materyaller yardımıyla bir bilginin aktarılmasının daha kalıcı olduğunu fark ettim.Aynı zamanda hazırlamasının daha eğlenceli ve kolay olduğunu bu materyaller yardımıyla anlatılan konunun dinleyicileri sıkmadığını ve dikkatlerini çektiğini gördüm.
ETKİNLİK 5: Bu etkinlik sayesinde modül hazırlamayı öğrendim.Modüldeki öğrenim durumlarının önce bilginin verilmesi sonra soru sorulması daha sonrada  cevabın verilmesi şeklinde düzenli bir biçimde yapılmasının daha etkili bir öğrenme sağladığını gördüm.
ETKİNLİK 7: Bu etkinlik ile yazı tahtası kullanmanın ilkelerini öğrendim.Öğretmen adayları için en önemli konulardan birisinin bunun olduğunu düşünüyorum bu yüzden benim için çok faydalı bir etkinlik oldu.
ETKİNLİK 8:Bu etkinlik ile bir öğretim planının dokuz bölümden oluştuğunu öğrendim.Dikkat çekme bölümünün öğretim planında ne kadar önemli bir yere ait olduğunu gördüm.Öğretmenlik yaptığımda buna çok önem vererek kullanağım.
ETKİNLİK 9: Bu etkinlik eğitsel araç ve gereçler arasındaki ortam-kazanım ilişkisini gözlemlememi sağladı.
ETKİNLİK 10: Bu etkinlik yaparken en çok eğlendiğim etkinliklerden birisi oldu.Kullanacağım resimleri aramak bunları kullanarak bir şeyler meydana getirmek bana çok zevk verdi.İlk kez Powerpoint programını kullanarak bir internet sitesi hazırladım.  

ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

          070320060 Ümit ÖTER
• Eğitim konusunda yeni bilgiler edindim.
• Eğitim derslerine bakış açım değişti.
• Öğretmenlik için gerekli olan materyalleri, etkili kullanımını daha iyi kavradım.
• Bilgisayar, teknoloji, enerji, eğitim ve materyaller becerilerim gelişti ve yeni bilgiler edindim.
• Ders kapsamında ilginç bilgiler ve güncel konular hakkında bilgiler edindim.
• Çalışmaların not için değil, öğrenmek için olduğunu ve öğretmenlik mesleğine karşı düşüncelerim değişerek yeni tutumlar edindim.
• Derste verilen örnekler, karşılaştırmalar, işleniş ve materyallerin etkili kullanımını olumlu buldum.
• Ders başındaki güdülemeler ve hocanın iletişimi çok hoşuma gitti.
• Bazen ödevlerden dolayı sıkıldım, sebebi yazın sıcak olması ve bizim öğrencilerin böyle ödevlere fazla alışık olmamız, kısacası bazı durumlarda olsa da yine dersler zevkli ve eğlenceli geçti.
• Kitap okuma konusunda yeni fikirlerim edindim.
• Bu ders hocasının öğrenciler tarafından çok abartıldığını, benim en sevdiğim hocalardan ve kısa sürede kişisel gelişimime çok şey öğreten bir hoca olduğunu anladım.

Arif ARSLAN
• Eğitim konusunda yeni bilgiler edindim.
• Eğitim derslerine bakış açım değişti.
• Öğretmenlik için gerekli olan materyalleri, etkili kullanımını daha iyi kavradım.
• Bilgisayar, teknoloji, enerji, eğitim ve materyaller becerilerim gelişti ve yeni bilgiler edindim.
• Ders kapsamında ilginç bilgiler ve güncel konular hakkında bilgiler edindim.
• Çalışmaların not için değil, öğrenmek için olduğunu ve öğretmenlik mesleğine karşı düşüncelerim değişerek yeni tutumlar edindim.
• Derste verilen örnekler, karşılaştırmalar, işleniş ve materyallerin etkili kullanımını olumlu buldum.
• Ders başındaki güdülemeler ve hocanın iletişimi çok hoşuma gitti.
• Bazen ödevlerden dolayı sıkıldım, sebebi yazın sıcak olması ve bizim öğrencilerin böyle ödevlere fazla alışık olmamız, kısacası bazı durumlarda olsa da yine dersler zevkli ve eğlenceli geçti.
• Kitap okuma konusunda yeni fikirlerim edindim.
• Bu ders hocasının öğrenciler tarafından çok abartıldığını, benim en sevdiğim hocalardan ve kısa sürede kişisel gelişimime çok şey öğreten bir hoca olduğunu anladım.

 080320084 MELİHA TATLI
• Eğitim konusunda yeni bilgiler edindim.
• Eğitim derslerine bakış açım değişti.
• Öğretmenlik için gerekli olan materyalleri, etkili kullanımını daha iyi kavradım.
• Bilgisayar, teknoloji, eğitim ve materyaller becerilerim gelişti ve yeni bilgiler edindim.
• Ders kapsamında ilginç bilgiler ve güncel konular hakkında bilgiler edindim.
• Öğretmenlik mesleğine karşı düşüncelerim değişerek yeni tutumlar edindim.
• Derste verilen örnekler, karşılaştırmalar, işleniş ve materyallerin etkili kullanımını olumlu buldum.
• Ders başındaki güdülemeler ve hocanın iletişimi çok hoşuma gitti.
• Ders esnasında biz öğrencilerin aktif katılımını sağlaması hoşuma gitti.Her ne kadar yükselip alçalan sesi kalbimi yerinden hoplatsada bu durum biz öğrencileri derse odakladı.
• Kitap okuma konusunda yeni fikirler edindim.
• Bu ders hocasının kısa sürede kişisel gelişimime çok şey kattığının farkına vardım.

080320040 Şaban ERKAN
 Öğretim ilke ve yöntemlriyle ilgili yeni bilgi edindim.
 Öğretmenlik mesleğinin yapısı ve ders işleme metodalarıyla ilgili bilgilerim değişti.
 Geniş kapsamlı ödev hazırlama ve meslek hayatımda sürekli yapacağım ders planı hazırlama becerilerini kazandım.
 Hızlı yazı yazma, tam dikkatle dinleme ve araştırma yapma becerilerim gelişti.
 Derse giren öğretim görevlisinin ders başlangıcında ve esnasında anlatılan konularla ilgili güncel kişi ve olaylardan örnekler vermesi ve dönem boyunca ders işleme süreci hoşuma gitti.
 Eleştirinin konunun açıklarını ortaya koymak için olduğunu öğrendim.
 Kamu personeli seçme sınavıyla ilgili görüşlerim değişti.
 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgilerim gelişti basma kalıp yapılan bir meslek olmadığını, uzmanlık isteyen bir meslek olduğunu öğrendim.
 Doğru – yanlış değerlendirme sorularını hazırlarken genel tekrar yapmış oldum ve geçmiş günlerdeki konuları daha iyi kavradım.
 İki boyutlu görsel materyalleri hazırlarken öğretilmek istenen konuyu görselleştirmeyi ve somutlaştırmayı öğrendim.
 Bilişsel, duyuşsal ve devinsel alan basamaklarıyla ilgili yazdığım hedefler ve davranışlar sayesinde bu alan basamaklarını tamamen öğrendim.
 Uzaktan öğretim ve öğretim yazılımlarıyla ilgili bilgi sahibi oldum.
 Öğretim modülü ve ders sunu planı etkinliklerini hazırlarken bir derste baştan sona neler yapmam gerektiğini tasarladım, planladım ve o dersin nasıl işlenmesi gerektiğini öğrendim.
 Web sitesi hazırlayarak, teknik olarak nasıl olması gerektiğini öğrendim.
 Yazı tahtasının kullanım ilkelerini öğrendim.
 Tatilimden fedakarlık edip yaz okuluna gelmeme rağmen gayet zevkli geçen bir ders dönemi oldu.

070320024 Mehmet ÇAKIR
 Bilişsel kontrol testi soruları hazırlamayı öğrenerek yeni bilgi edindim.
 Vee diyagramındaki bildiğim bilgilerimde değişiklik oldu.
 Poster, afiş, grafik ve tablo hazırlama becerilerini yeni kazandım
 Word ve powerpoint kullanma becerilerim gelişti
 Eğitim araç-gereçlerine, sınıf ortamına ve çevremdeki arkadaşlara karşı yeni tutumlar edindim.
 Öğretmenlerime karşı tutumum büyük ölçüde gelişime uğradı.
  Dersin işlenmesini öğrencilere de bir şeyler yaptırılması benim hoşsuma gitti şu ana kadar işlediğim en güzel derslerden biriydi.
 Uygulama imkanlarımızı ve sınıflardaki araç-gereci olumsuz buldum.
 Dersin işlenme ve günlük hayattan bolca örneklendirilmesi süreci hoşuma gitti.
 İlgimi çekmeyen (insanların öz düşünceleri) konuların tartışılma sürecinden sıkıldım
 Eğitim araç-gereçleri konusunda ve dersin anlatım yöntem ve teknikleri konularında fikrim çok değişti.
 Modüler konusunu bilmediğim için bu konu işlenirken fazla katılım yapamadım ve web tasarımı konusuna yabancı olduğum için tepkisiz kaldım.
 Bu sene bu ders kısa sürede çok verili oldu bir sürü bilmediğim konu hakkında bilgi edindim ve birçok konuda da uygulama yapma şansımız oldu bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi birleştirdiğimde ne kadar çok yol aldığımı gördüm. 


Mehmet ÜNAL
Gagne’nin dokuz aşamalı öğretim durumları modeli konusunda bilgi edindim.
 Doğru yanlış cümlesi yazmayı öğrendim.
 İki boyutlu görsel materyalleri öğrendim
 Zihin, Bilgi ve Kavram haritası yapmayı öğrendim.
 Ders Araç ve gereçlerini öğrendim.
 Yazı tahtasını etkili biçimde kullanmayı öğrendim.
 Öğretim modülü hazırlamayı öğrendim.
 Web sayfası hazırlamayı öğrendim.
 Bir dersin nasıl işlenmesi hakkındaki bilgilerim değişti.
 İyi bilgisayar kullanma becerisini yeni kazandım.
 Duygu ve düşüncelerimi sınıf ortamında rahatça ifade edebilme becerilerim gelişti.
 Sunu hazırlama ve sunma becerilerim gelişti.
 Ders esnasında tüm öğrencilere söz hakkı sunulmasını olumlu buldum.
 Sınıfta derse karşı etkin katılım vardı.
 Ders için iyi ki  yaz okuluna kaldım dedim.

İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

080330064 Ümran MALCI

• İki boyutlu görsel materyaller konusunda yeni bilgiler öğrendim.
• Hedef ve davranış oluşturma bilgilerim değişti.
• İki boyutlu görsel materyalleri hazırladığım süreç beni zorladı.
• Ders planı hazırlama konusunda fikrim değişti.
• Modül hazırlama süreci çok hoşuma gitti.
• Dokuz aşamalı ders planı hazırlama becerim gelişti.
• Soru hazırlama becerim gelişti.
• Araç ve gereçleri kullanma konusunda fikrim değişti.
• İlk başlarda kendi bölümüm için bunları nerede kullanacağımı tahmin edemiyordum ama artık hepsi için bir fikrim oluştu.
• Yaptığım bütün etkinlikler -bazen çok uğraşsam da- hepsi fikrimi değiştirdi. Hepsi bilgi, beceri ve tutumumu geliştirdi.

080330018 Elif BOŞNAK
• Derste işlenilen konular ile ilgili olarak bilgi temelimde eksikliklerim olduğunu gördüm ve bu eksiklikleri giderme çabası içerisine girdim.
• Hazırlamış olduğumuz ödevler ile derste işlenilen konular ile ilgili çeşitli kazanımlar elde ettim.
• İki boyutlu görsel materyaller hazırlama becerisi kazandım.
• Power point slaytları hazırlamada yeni tutumlar edindim.
•  Ders planı hazırlamada tutumum gelişti.
•  Ders sürecinde hocamızın bitmek bilmeyen enerjisi sayesinde dersten kopukluklar yaşamadım.
•  Hocamızın kullandığı yöntem ile sınıf olarak derse aktif katılımda bulunduk.
• Ödevler konusunda sorumluluğumu her ne kadar tam anlamıyla yerine getirememiş olsam da;Hocamızın hepimize yetecek kadar sorumluluk sahibi olmasının avantajı ile bu dersi derste öğrenebildiğimi düşünüyorum.

080330086 Mustafa TÜFEKCİ
• İkili görsel Materyalleri etkili kullanma hakkında yeni bilgi edindim.
• Sınıfta ders sunusu hakkında bilgilerim değişti.
• Etkili bir ders sunusu yapabilme becerilerini yeni kazandım.
• İkili görsel materyalleri kullanma becerilerim gelişti.
• Öğrenciler derste materyallerle etkin bir şekilde tutma konusunda tutumum gelişti.
• İkili görsel materyallerin derse katkısını olumlu buldum.
• Bu dersi gördükten sonra görsel materyal kullanmadan ders işlemeyi olumsuz buldum.
• Öğrencilerin materyallerle dikkatini çekme süreci hoşuma gitti.
• Bilgi dağıtım sistemleri konusunu işleme sürecinde sıkıldım.
• Öğretmenin rolleri konusunda fikrim değişti.
• Açık öğretim yaygın mı örgün mü sorusunda tepkisiz kaldım.

BİLAL ŞİMŞEK
• Derste işlenilen konulardan yeni bilgi edindim.
• Daha önceki aldığım eğitim derslerindeki eksikliklerimi fark ettim. Eksikliklerimi tamamlayarak eski bilgilerim değişti.
• İki boyutlu görsel materyaller hazırlama becerilerini yeni kazandım.
• Afiş ve poster hazırlama becerilerim gelişti.
• Power point slaytları hazırlamada yeni tutumlar edindim.
•  Ders planı hazırlamada tutumum gelişti.
• Ders sürecinde hayata dair örnekleri olumlu buldum.
• Derse başlamadan önce eğitim derslerini yeteri kadar öğrendiğim düşüncesini olumsuz buldum.
• Öğretmenimizin derste geçen konular hakkında komik örnekler vermesi hoşuma gitti.
• Verilen ödevleri tam olarak yapamamaktan ve havanın sürekli sıcak olmasından sıkıldım.
• Eğitim derslerinin bir zincir halkası gibi birbirini etkileyecek olmasında fikrim değişti.
• Öğretmenimizin bilmediğim konularda sorularına tepkisiz kaldım.