Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI

Eğitim Programları ve Öğretim

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI, How The Classroom Management Should Be For Constructıvıst Learnıng İn Informatıcs Classes, 13th International Conference ";Ict In The Education Of The Balkan Countries" Varna, Bulgaria
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI-Remzi AYDIN, Ilgındaki Günümüzdeki İletişim Teknolojilerinin Sosyalleşmeye Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ilgındaki Günümüzdeki İletişim Teknolojilerinin Sosyalleşmeye Etkilerinin Değerlendirilmesi I. Ulusal Ilgın Sempozyumu.Konya

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Verimliliği ve Etkinliğinde Teknoloji Eğitiminin Yeri ve Önemi. Çoğaltılmış Materyal. Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen 17 Mart 1999 Ankara:G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Seminer

  • Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İşbirliği 1. Seminerine G.Ü. ESEF ";ni Temsilen Katılım YÖK / DÜNYA BANKASI MEGP 20.02.1998 tarihli yazısı. Ankara : G.Ü. Eğitim Fakültesi 22-26 Şubat 1998.

Bilimsel Toplantı Düzenleme

  • 2007 Ulusal Kooperatifçilik Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

  • Bölüm Başkan Yardımcısı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

  • Geleneksel Öğretim İle Sınıf Öğretim Süreçlerinin Kalıcı İzli Öğrenmeler Açısından Karşılaştırılması
  • Afiş Tasarımında Hedef Kitleye Yönelik Algılama Sorunlarının İncelenmesi
  • Bilgisayar Destekli Eğitim Ortamında Sunuş ve Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (1996). İkili Meslek Eğitimi ve Meslek Standartları. Türkiye. Dikmen Türk-Alman Mesleki Eğitim Merkezi.