Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

TÜBA Mansiyon Ödülü Prof. Dr. Metin Gürü’ye

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gürü’yü ödüllendirdi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkçe dilinde uluslararası standartlarda üniversite ders kitapları yazılmasını ya da yabancı bir dilden her alanda en iyi örneklerin düzgün, anlaşılır ve güzel Türkçe kullanılarak çevrilmesini özendirmek amacıyla, üniversitelerde Türkçe ders kitaplarından uygun olanların yazarlarını 29 Kasım tarihinde düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gürü ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Yalçın yazdıkları ‘Mühendislik Termodinamiği’ adlı kitapla ödüle layık görüldüler. Ödül alan yazarlardan Prof. Dr. Metin Gürü, Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin ders kitapları konusundaki mevcut sorunlarını şöyle dile getirdi: “Türkiye Bilimler Akademisinin bu girişimi sembolik de olsa, üniversitelerimizde ders kitabı sorununu çözmek için ümit veren bir başlangıç olmuştur. Üniversitelerimizde ders kitaplarının hem sayısından, hem de kalitesinden haklı olarak hep şikayet edilmiştir. Hocaların vermiş oldukları dersin notlarını niçin kitap haline getirmedikleri daima sorgulanmıştır. Ders kitabı yazmanın yıllar süren bir uğraş ve özveri gerektirdiği göz ardı edilmemelidir. Kitap, yazarına maddi ve manevi hiçbir getiri sağlamamakla birlikte, yazmak kadar yayınlatmak da bir sorun olmaktadır. Üniversitelerin kitap basmak için hiçbir zaman yeterli bütçeleri olmamıştır. Yayınevleri sürümü düşük olan ders kitaplarını basmak için haklı olarak çok istekli davranmamaktadır. Öğrenciler pahalı bir kitabı almak yerine fotokopi yaptırmayı tercih etmektedir. Sonuç olarak ders kitapları ne yazarı, ne yayınevini, ne de öğrenciyi memnun etmiştir. Bu koşullar altında niçin az Türkçe ders kitabı yazılıyor diye değil, nasıl oluyor da bazıları bütün vakitlerini harcayıp kitap yazıyor diye düşünmek gerekir. Gerçek şu ki, üniversitelerimizde yeteri kadar Türkçe ders kitabı bulunmuyor. Genel olarak öğretim üyeleri Türk, öğrenciler Türk, bilim dili olarak fazlasıyla yeterli bir dil ama ders kitapları Türkçe değil. Ders kitapları Türkçe olmadan bilimsel Türkçe gelişebilir mi? Bilimsel yeni terimler üretilebilir mi? Üretilmediği sürece yabancı kelimelerin dilimize doğrudan girmesi ve etkilemesi beklenilen bir sonuçtur kaçınılmazdır.”

“Türkçe ders kitapları yazımının önünün açılması gerekir”

Prof. Dr. Gürü, uluslararası dergilerde basılan Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerin, sayısının dünyada 19. sırada yer aldığı bilgisini vererek, Türkiye’de Türkçe olarak yayınlanan 15 bilimsel derginin bu yıl uluslararası (SCI) taranan dergiler arasına alınmasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. “Eğitimin temel unsuru olan ders kitaplarının Türkçe olarak yayınlanması, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin yaşatılması ve Cumhuriyet dönemi kurumlarımızdan Türk Dil Kurumunun işlevinin etkinleştirilmesi yönünden daha da önem kazanmaktadır” diye konuşmasını sürdüren Gürü, Türkiye’de onlarca üniversitenin, milyonlarca öğrencinin ve yüzbinlerce bilim insanının olduğunu kaydetti.  Gürü, sorunun bir an önce giderilmesi ve Türkçe ders kitapları yazılmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

Metin Gürü, bu kitabı hazırlama amaçlarının, kimya mühendisliği termodinamiği dersini almakta olan öğrencilere uygulama yapma olanağı sağlayarak bu dersin temel ilkelerinin öğrenimini kolaylaştırmak olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gürü, teknik bilimlerin mantığı sayılan termodinamiğin okunarak değil mutlaka uygulama yapılarak öğrenilebileceğini sözlerine ekledi