Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

1. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

 1. Çubuk, M., "Kömürdeki Kükürdün Biyokimyasal Yöntemlerle Giderilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 1999.
 2. Kuşçuoğlu, M., "Yakıtlardaki Kükürdün Organometalik Bileşiklerle Tutulması", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Mart 2000.
 3. Karakaya, U., "Motorinin Özelliklerinin Katkı Maddeleriyle Geliştirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Eylül 2000.
 4. İçen, H., "Çay Fabrikası Atıklarından Kafein Eldesi ve Optimum Şartların Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl,, Temmuz 2001.
 5. Bilen, M., "MgAl2O4/Al Kompozit Malzeme Üretimi" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2003 (ortak danışman).
 6. Beyazıt, T., "İzmir Körfezinin Kirliliği, Kaynakları, Giderilme Tekniklerinin Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil Ens. Çevre Bilimleri, Eylül 2003.
 7. Karel Z., “Atık Pillerin Çevresel Etkileri ve Geri Kazanımı”, Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi Fen Bil Ens. Çevre Bilimleri, Şubat 2004.
 8. Engin, B., “Sulardaki Demir Kirliliğinin Katalitik Hava Oksidasyonu ile Giderilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Mart 2004 (ortak danışman).
 9. Koyuncu, E., “Evsel Atıksuların Arıtımının Projelendirilmesi”, Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi Fen Bil Ens. Çevre Bilimleri, Eylül 2004.
 10. Ünlü, M. İ., “Bor Tuzlarının Çevre Üzerindeki Etkileri Emet Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Tesisleri ve Emet Borik Asit Fabrikası Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. Çevre Bilimleri, Ekim 2004.
 11. Arslan,Ş.F.S., “Tufanbeyli Linyitlerindeki Yanabilir Kükürdün Nitrik Asit Çözeltisiyle Uzaklaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. Çevre Bilimleri, Mart 2005.
 12. Kaya, S., “Magnezyum Diborür Sentezi ve Hidrojen Çevriminde Kullanılabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Mart 2005 (ortak danışman).
 13. Yıldırım, R., “Ceviz Kabuğundan Polimer Kompozit Levha Üretimi ve Bazı Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. İleri Teknolojiler ABD, Haziran 2005. (ortak danışman).
 14. Özkan İ., “Savunma Sanayiinde Kullanilan Tehlikeli Maddelerin Riskleri, Giderilmesi ve Alternatiflerinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD, Temmuz 2005.
 15. Çaynak, S., “Pirina Yağının Transesterifikasyonu ile Biyomotorin Sentezinin Optimizasyonu ve Performans Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. Kimya Mühendisliği, Temmuz 2005 (ortak danışman).
 16. Korçak, M., “Seramik Takviyeli Çinko Metal Matriksli Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. Kimya Müh Bl,, Ağustos 2005.
 17. Bilici, İ., “Titanyum Demir Alaşımlarından Basınçsız İnfiltrasyon Yöntemiyle Seramik Metalik Kompozit Malzeme Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Ağustos 2005. (ortak danışman).
 18. Sarıöz, B.V., “Tufanbeyli Linyitlerindeki Yanabilir Kükürdün Hidrojen Peroksit Çözeltisiyle Uzaklaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens. Çevre Bilimleri, Ekim 2005.
 19. Onur Emre SAĞLAM, “Farklı oranlarda SiO2  katkılı  kübik zirkonyada (8 YSCZ)  sinterlenebilirlik ve statik tane büyümesinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens. İleri Teknolojiler A.B.D., Ocak 2006 (ortak danışman).
 20. Şahin M., “Antep Fıstığı Kabuklarından Polimer Kompozit Malzeme Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 2006
 21. Doğan Artukoğlu, Bursev, “Hayvansal Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 2006.
 22. Aydoğan Uğur “Uçucu kül kullanılarak bor katkılı Anortit üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. İleri Teknolojiler ABD, Haziran 2006.
 23. Venedik D., “Sulardan krom (III) kirliliğinin diatomit ile giderilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Çevre Bilimleri A.B.D, Haziran 2006
 24. İncili, E., “Plastik Hurdaların Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri”, Dönem Projesi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Çevre Bilimleri A.B.D, Aralık 2006
 25. Onur Özdemir, “Uçucu Külün Yapı Malzemelerinde Puzolanik Bağlayıcı Özelliğinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens. İleri Teknolojiler A.B.D., Ocak 2007 (ortak danışman).
 26. Barış Ayar, “Çinko Borat Sentezi ve Yüksek Sıcaklıkta Pigment Olarak Kullanılabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Ocak 2007.
 27. Zeliha Yasan, “Gıda Sektöründe HACCP Uygulaması ve Çevre ile Etkileşimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Çevre Bilimleri A.B.D, Ocak 2007.
 28. Emin Akın, “Mermer Tozları ve Uçucu Kül ile Polimer Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens. İleri Teknolojiler A.B.D., Haziran 2007
 29. Ali Sacid Ağır, “Bor Fosfat Katkılı Termal Şoka Dayanıklı Seramikler”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil. Ens. İleri Teknolojiler A.B.D., Ekim 2007 (ortak danışman).
 30. Ayşe Kapulluoğlu, Çift Akışkanlı yöntemle Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretiminin Optimizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2010.
 31. Özge Usta, Mekanokimyasal Yöntemle Sodyum Amitten Sodyum Borhidrür sentezi, katalitik dehidrojenasyonu ve yakıt hücrelerinde kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 2011(Ortak Danışman).
 32. Duygu Uzun, Alüminyum matrisli bor karbür takviyeli kompozit malzeme üretimi ve zırh teknolojisinde kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 2011.
 33. Ebru Lale Uğurlu, SUDA PETROL KİRLİLİĞİNİN ATIK STRAFOR, ÇAYLİFİ VE POLİSTİREN KÖPÜK SORBENTLERİ İLE GİDERİLMESİ, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2013(Ortak Danışman).
 34. Önder Atalay, Magnezyum Borat Sentezi ve Alev Geciktirici Pigment Olarak Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2013.
 35. Seyyed Ali Farzanian, Polietilen Tereftalat (PET) Atıklarının Polimerizasyon ile Elde Edilen Ürünlerinin Asfalt Betonlarında Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. İnşaat Müh Bl, Temmuz 2013 (Ortak Danışman).
 36. Ayşe Akman, Yüksek Lisans Tezi, Diazo ve Bisazo Yapılı Boyaların ZLI-1132 ve E7 Sıvı Kristal Sistemlerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 2014.
 37. Duygu Gökdai, Yüksek Lisans Tezi, Bor Oksitten Mekanokimyasal Sentez yöntemi ile İndirgenmiş bor ürünlerinin üretimi, Ankara Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Ağustos 2014 (Ortak Danışman).
 38. Sina Aminbaksh,   Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. İnşaat Müh Bl, Mayıs 2015 (Ortak Danışman).
 39. Duygu Aydın, Çinko Floroborat Sentezi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Temmuz 2015.
 40. Sinan Öztaş, DİFÜZYONLU ABSORPSİYONLU MİNİ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞURUCU AKIŞKANLARIN SOĞUTMA PERFORMANSINA ETKİSİ, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Temmuz 2015.
 41. Mustafa Yasir Aydın, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Ekim 2015

 

 

2. Tamamlanmış Doktora Tezleri:

 1. Ünal, E. N., "Asfaltın Kalite Özelliklerinin Katkı Maddesi İlavesi ile İyileştirilmesi", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Mart 1997.
 2. Keskin A., “Tall Yağı Esaslı Biyodizel ve Yakıt Katkı Maddesi Üretimi ve Bunların Dizel Motor Performansı Üzerindeki Etkileri”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2005 (ortak danışman).
 3. Çubuk, M., “Bitümün katkı maddeleriyle reolojik özelliklerinin geliştirilmesi ve problemlerin giderilmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Aralık 2007.
 4. İçen, H., “Süperkritik Karbon Dioksit Ekstraksiyon Metodu ile Atık Çay Lifleri ve Saplarından Kafein Eldesi” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Eylül 2008.
 5. Çakanyıldırım, Ç., “Metal borhidrür sentezi ve hidrojen çevriminde kullanılabilirliği”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2009.
 6. Çalışıcı, M., “Bitümün sentetik metal ve polimer katkı maddeleriyle yaşlanma direncinin arttırılması”, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. İnşaat Müh Bl, Haziran 2009 (ortak danışman).
 7. Arslan, D., Bitüm ve Bitümlü karışımların performans özelliklerinin sentetik metal ve polibor katkı maddeleriyle geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. İnşaat Müh Bl, Haziran 2010 (ortak danışman).
 8. Yılmaz, O., CO2 Emisyonunun Borlu Çözeltiler ile Tutulması ve Ekonomik Ürünlere Dönüştürülmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2012.
 9. Bilen, M. Tuz Bileşiklerinden Borhidrür Sentezi ve Katalitik Dehidrojenasyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Şubat 2012
 10. Bilici İ., Atık Plastiklerden Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Müh.Bl., Haziran 2012 (Ortak Danışman).
 11. Mustafa Serhat Ekinci, Şeftali Çekirdek içleri ve Kavun Çekirdeklerinden Yağ ve Fitosterollerin SüperKritik Karbondiok sit ile Özütlenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Temmuz 2013.
 12. Gülsün Aktaş, Mekanokimyasal Yöntemle Demir Silisyum Bileşiğinin Üretilmesi ve Radar Absorpsiyon Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Ocak 2014.
 13. Ali Rıza Aktaş, Mekanokimyasal yöntemle Radar Absorplayıcı Madde Sentezlenmesi için Reaktör Tasarımı ve Katkılarla Absorplayıcı Malzemenin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Ocak 2014.
 14. Hatice Tuğba Çelik, Süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile deve dikeninden ilaç etken maddelerinin özütlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Haziran 2014.
 15. Bahadır Engin, Doktora Tezi, Telekomünikasyon Sektörü İş Kazalarının Analizi, İş Güvenliği Risklerinin ve Güvenlik Kültürünün Değerlendirilmesi ve Önleme Stratejileri, Gazi Üniversitesi Fen Bil  Ens. Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD. Ocak 2015
 16. Ahmet Fırat Karabulut, Doktora Tezi, SUSUZ BOR OKSİT VE SUSUZ KOLEMANİTTEN KALSİYUM BOR HİDRÜR SENTEZİ VE BOR HİDRÜRLERİN KATALİTİK DEHİDROJENASYONU Gazi Üniversitesi Fen Bil.Ens. Kimya Müh Bl, Aralık 2015