Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Tamamlanan Projeler:

 1. Gürü, M., "Artık Hidrokarbonlardan Levülinik Asit Eldesi", G. Ü. Araştırma Fonu, 06/94-14, 1997.
 2. Ar, İ., A. Alıcılar, M. Gürü, A. Murathan, "Atık Sulardan Kurşunun Uzaklaştırılması", G. Ü. Araştırma Fonu, 06/96-14, 1998.
 3. Gürü, M., A. Alıcılar, İ. Ar, A. Murathan, "SO2 ve SO3 Bileşenlerinin Analizi ve Parametrelerin Belirlenmesi", G. Ü. Araştırma Fonu. 06/96-17, 1998.
 4. Murathan, A., M. Gürü, G. Özkan, "Atık Sulardan Azotlu Organik Maddelerin Üç fazlı Sızıntılı Akış Kule Reaktörlerde Uzaklaştırılması", G. Ü. Araştırma Fonu. 06/2000-23, 2001.
 5. Gürü, M., A. Alıcılar, G. Özkan, "Sıvı Yakıtlarda SO2 nin Kalsiyumlu Bileşiklerle Tutulması", G. Ü. Araştırma Fonu, 06/2000-13, 2002.
 6. Alıcılar, A., A. Murathan, M.Gürü, "Baca Gazlarındaki Azot Oksitlerin Giderilmesi", G. Ü. Araştırma Fonu, 06/2000-16, 2002.
 7. Altıparmak, D., M.Gürü, A. Keskin, “Bitkisel Yağların Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılmasının Araştırılması”, G. Ü. Araştırma Fonu, 07/2003-13, 2004.
 8. Pamuk, V., M.Gürü ve arkadaşları “Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının Kurulması ve Bu Laboratuvarın Lisans Eğitimine Katkılarının İncelenmesi”, G.Ü.B.A.P. No: 06/2003-82, 2006.
 9. Gürü, M., B. Ayar, Ç.Çakanyıldırım, L. Özmen,  “Çinko Borat Sentezi ve Yüksek Sıcaklıkta Pigment Olarak Kullanılabilirliği”, BOREN 2006-17-Ç16-11.
 10. Solak, A. O, AYBÜKE ISBIR, EMINE KıLıÇ, METIN GÜRÜ, MURAT SADIKOĞLU, ZEYNEL KILIÇ, “Karbon Esaslı Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu ve İletkenlik Değişimleri: Moleküler Elektronik Yaklaşım, DPT Projesi, Proje No: 2003K12019011-5
 11. M. Gürü (Malzeme Grubu Sorumlusu), Gazi Üniversitesi İleri Araştırma ve Eğitim Programları, DPT Projesi, Proje No: 2001K120590
 12. Gürdal, O., M.Gürü ve arkadaşları, “Bor içerikli (NdFeB) yüksek enerji çarpımlı [(BH)max] sabit mıknatısların mekanik alaşımlama/mekanik öğütme yöntemi ile hazırlanan nano boyutlu tozlardan üretimi”, DPT projesi No:2003K120470-36
 13. Dilsiz, N., M.Gürü, V. Pamuk, Z. Rzaev, “Bor İçerikli Yüksek Sıcaklığa ve Aleve Dayanıklı Poliolefin Filmler”, BOREN-2006-Ç-02.
 14. İçingür, Y., M.Gürü, Levent Kireç, Caner Ülgen, “Taşıtlar için alternatif enerji sistemi olan polimer elektrolit membran Yakıt pili yapımı, parametrik incelemesi ve maliyet analizi”, G.Ü.B.A.P. No: 07-2006-21.
 15. A.Biçer, M.Gürü,  F. Esin KARTAL, “Nanokompozit Malzeme Sentezi ve Karakterizasyonu” G.Ü.B.A.P No: 06/2007-18.
 16. Gürü, M., H. İçen “Süperkritik karbon dioksit ekstraksiyon metodu ile atık çay lifleri ve saplarından kafein eldesi”, G.Ü.B.A.P. No: 06/2006-18.
 17. Gürü, M., M.K.Çubuk, Mustafa Çalışıcı, Deniz Arslan, “Yaşlanmış Asfalt Kaplamanın Geri Kazanımı-Diriltilmesi ve Yeniden Kullanımı.”, G.Ü.B.A.P. No: 06/2008-15.
 18. M.K. Çubuk , Gürü, M., Deniz Arslan “Asfalt betonlarda tekerlek izi ve çatlaklarin bitümlerde katki malzemesi kullanılarak giderilmesi”, G.Ü.B.A.P. No: 06/2008-07.
 19. Y.Aruntaş, M.Gürü, Gonca ERBAŞ Recep BİRGÜL Seyhan ERDEM İlker TEKİN SÜLFAT ETKİSİNE MARUZ FARKLI ÇİMENTO HARÇLARINDAKİ GÖZENEK YAPISI GELİŞİMİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, TÜBİTAK-  Proje no: 109M727 
 20. M.Gürü, Ç. Çakanyıldırım, Ö. Usta, Sentetik Metal Borhidrürlerle katalitik olarak suyun ayrıştırılmasıyla açığa çıkan hidrojenin yakıt hücrelerinde kullanımının Entegrasyonu, G.Ü.B.A.P.  06/2010-57
 21. Borlu Çözeltilerden CO2 Geçirilmesi ile Na2CO3 Eldesi, ETİ.TGD.2008/4,Mayıs 2008.
 22. M.Gürü, M.Bilen Metal borhidrürlerin sentezlenmesi ve hidrojen çevriminde kullanımı, ETİ.TGD.2009/7, 2009.
 23. Pamuk. V., M.Gürü, “Laboratuvar ve Uygulama Alanlarındaki Altyapının Geliştirilmesi ve Emniyet Tedbirleri”,   G.Ü.B.A.P.
 24. M.Gürü, Serhat Ekinci, BİTKİLERDEN UÇUCU YAĞLARIN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT EKSTRAKSİYON METODUYLA ÖZÜTLENMESİ, GÜBAP 06/2011-01
 25. S.Tekeli, M.Gürü, Değişik oranlarda Er2O3 katkısının bir elektrolit malzemesi olarak kullanılan kübik zirkonyadaki oda sıcaklığı mekanik özellikler ve elektriksel iletkenliğe etkisinin incelenmesi.GÜBAP 2009.
 26. M.Gürü, Gülsün Aktaş, Demir Silikon Sentezi ve Radar Koruyucu Olarak Malzemelerde Kaplama Halinde Kullanılabilirliği, G.Ü.B.A.P.  06/2011-52.
 27. M.Gürü, A.Rıza Aktaş, G.,Aktaş, M.Bilen, “Katı Faz Reaksiyonu ile Pilot Ölçekli Yüksek Enerji Çarpımlı Reaktör İmalatı ve Susuz Çinkoborat, Metal Bor Hidrür ve Metal Borür gibi Bileşiklerinin Sentezinin Gerçekleştirilmesi”, ETİ.TGD.2012/1, 2012.
 28. M.Gürü, A.R. Aktaş, G.Aktaş,  Mekonokimyasal Yöntemle Radar Absorplayıcı Madde Sentezlenmesi için Reaktör Tasarımı ve Katkılarla Absorplayıcı Malzemenin Geliştirilmesi, GÜBAP 06/2012-48
 29. Ergün Gülfem, Egilmez Ferhan, Gürü Metin, Yılmaz Derviş. %3 Yitria ile Stabilize Hale Getirilmiş ve Spinel Oksit (MgAl2O4) ile Karıştırılmış Tetragonal Zirkonya Kompozit Seramik Biyomateryalinin Oluşturduğu Yumuşak Doku Cevabının Histolojik Ve Histomorfometrik Olarak Değerlendirilmesi: Ratlarda Deneysel Bir Çalışma. (Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Kod No: 03/2010-27- Proje tamamlandı).
 30. M.Gürü, T. Çelik, SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU İLE DEVE DİKENİNDEN SİLYBİNE ÖZÜTLENMESİ. ”,   G.Ü.B.A.P.06/2013-04 Proje tamamlandı.
 31. Kamran POLAT, Metin Gürü, Hasan Toğrul ve ark., SANTEZ Projesi CİHAN İNŞAAT SAN.TİC. A.Ş.No:  01164.STZ.2011-2
 32. M.Gürü, Ahmet F. Karabulut, Tuğba Akkaş, M.Bilen, “Katı Faz Reaksiyonu ile Kalsiyum Bor Hidrür Sentezi ve Katalitik Dehidrojenasyonu, ETİ.TGD. 2013 Yılı Yatırım Programında İmalat-Kimya Sanayi Sektörü  kısmındaki 2013.C.11.0010.5 nolu "Diğer Ar-Ge Etütleri" projesi
 33. Metin Gürü, Dilek Saçak, Duygu Yılmaz, Metal Floroborat Sentezi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği, Eti Maden İşletmeleri ETİ.TGD. 2014 Yılı Yatırım Programında İmalat-Kimya Sanayi Sektörü kısmındaki 2014.C.11.0010.15 nolu "Diğer Ar-Ge Etütleri" projesi
 34. Selinay Özel, Metin Gürü, KUŞBURNU (ROSA CANINA) BİTKİSİNDEN SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT EKSTRAKSİYONU İLE İLAÇ ETKEN MADDESİ ÖZÜTLENMESİ, TÜBİTAK 2209-A, 1919B011603541, 2016-2017(Bitiş: 12.6.2017).
 35. Metin Gürü, Levent Nuralın, Ayva ve iğde çekirdeğinden süperkritik CO2 ekstraksiyonu yöntemi ile bitkisel yağlarının özütlenmesi ve bazı flavonoid içeriğinin belirlenmesi, GÜBAP No: 06/2016-11.
 36. Gül İpek SELİMOĞLU,  Selimoğlu Aktaş G, Aktaş AR, Gürü M TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Proje kodu:2170206 “Milli Radar Soğurucu Pigment Üretimi” 2017
 37. Metin Gürü, Fatih Akkurt, Duygu Yılmaz, Hacer İçen, Feride Kuru, Hatice Kurt, Yasin Kurdoğlu, Bazı Metal Fluoroboratların Sentezi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği, BOREN, 2017-30-06-30-002.
 38. Çakanyıldırım Ç, Gürü M, Destabilize NaBH4'ün Hidroliz ve Alkollizi ile Hidrojen Üretimi  Proje No MUH19001.19.001, Hitit Üniversitesi BAP,3.2018-9.2019.

Devam eden Projeler

39. Metin Gürü, Duygu Y Aydın, Adnan Sözen Dolomit ve Boksit Esaslı Nanoakışkanların Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Isıl Sistemlerdeki Performansa Etkisi, BAP,06/2018-22