Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 1. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Mühendislik Termodinamiği-Genişletilmiş 3.Baskı", Palme Yayıncılık, ISBN: 975-8624-88-1, Ankara, 2004.(TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi 2008 Yılı Üniversite Ders Kitapları Kayda değer Eser Ödülüne layık görüldü).
 2. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Mühendislik Termodinamiği Problemleri", Palme Yayıncılık, ISBN: 975-8624-89-4, Ankara, 2004.
 3. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Stokiometri Problemleri-2. Baskı", Palme Yayıncılık, ISBN: 975-8624-12-1, Ankara, 2010.
 4. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Su Teknolojiisi-Genişletilmiş 2.Baskı", Palme Yayıncılık, ISBN: 975-8624-14-8, Ankara, 2010.
 5. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Stokiometri-5. Baskı ", Nobel Yayıncılık, ISBN: , Ankara, 2015.
 6. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Malzeme Bilgisi-3. Baskı", Palme Yayıncılık, ISBN: 975-8624-13-X, Ankara, 2006.
 7. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri Problemleri", Gazi Ü. Yayın No: 208, Müh. Mim. Fak. Yayın No: 17, ISBN: 975-507-069-9, Ankara, 1996.
 8. Yalçın, H. ve M. Gürü, "Çimento ve Beton”, Palme Yayıncılık, ISBN: 9944-341-16-9, Ankara, 2006.
 9. Yalçın, H. ve M. Gürü, “Elektrokimya ve uygulamaları” Palme Yayıncılık, ISBN: 978-605-5829-91-9, Ankara 2010.
 10. Metin Gürü, Çetin Çakanyıldırım “Boron Hydrides, High Potential Hydrogen Storage Materials”, Chap.4 : Hydrogen cycle with sodium borohydride, ISBN: 978-1-61668--362-7, 2010.
 11. Yazarlar: Metin Gürü ve arkadaşları, Editörler: Güler Somer, Ahmet Yaşar, Kimya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009