Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

KM 201 Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri – I

KM 202 Kimya Mühendisliği Temel Prensipleri – II

KM 406 Organik Teknoloji

KM 201 Akışkanlar Mekaniği

KM 236 Fizikokimya ve Laboratuvarı

KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği

KM 273 Mühendislik Termodinamiği

KM 352 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları

KM 339 Su Teknolojisi

KM 361 Elektrokimya

KM 384 Çimento ve Beton

KM 346 Temel Malzeme Bilimi

KM 301 Kütle Aktarımı - I

KM 380 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı – I

KM 481 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı – II

KM 491 Bitirme Ödevi

KM 492 Lisans Araştırma Projesi

ÇEV 525 Kükürt Kirliliği ve Giderme Teknikleri

ÇEV 519 Atık Su Arıtımı

KM 531 Enerji ve Enerji Teknolojisi

KM 545 Biyokimyasal Prosesler

KM 517 İleri Termodinamik

KM 540 Malzeme Bilimi

İLT 508 İleri Malzeme Bilimi

Bilişim Enstitüsü, Araştırma ve Değerlendirme Teknikleri