Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

İdari Görevler

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                  27.11.2015-

TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Teknik Kom. YÖK Temsilcisi,              12.2015-

BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yayın Kurulu Üyeliği                                         6.2015-

Bor Dergisi (Jof Boron) Editörlüğü                                                                               11.2015-

Gazi Ü. Kazaların Çevresel ve Teknk Araştırması Bölüm Başkanı                                 14.8.2012-7.2014

GÜMMF Dergisi (SCI-EI da taranıyor) Şef Editör                                                           2010-2014

Journal of Science Alan Editörü (WoS, EI da taranıyor)                                                   2008-

J. of Medicinal Plant Research (SCI da taranıyor) Biotechnology Editörial Board               2012-2015 

G.Ü. Bilişim Teknolojileri Dergisi Editorial Board ………………………….                            2013-

G.Ü.Rektörlüğü Merkez Laboratuvarı komisyon üyeliği                                                      2012-

G.Ü.Rektörlüğü Yurtdışı Eğitim komisyon üyeliği                                                               2012-

G.Ü.Rektörlüğü Mühendislik ve Teknoloji Akademik yükseltme ve atama kriter komisyon üyeliği           2012-

G.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul üyeliği                                           20.3.2013-

G.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon üyeliği                                           14.1.2016-

G.Ü. Mühendislik Fakültesi BAP Uzmanlar Kurulu Başkanlığı                                             16.2.2016-

G.Ü.Rektörlüğü Akademik Teşvik Geçici Komisyon üyeliği                                                 14.1.2016-

G.Ü. Mühendislik Fakültesi Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti                                       16.2.2016-

G.Ü. Mühendislik Fakültesi Akademik yükseltme ve atama kriter kom Bşk.                          2010-2012.

Gazi Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Fakülte Kurulu Profesör Temsilcil,                                  8.11.2007-2.1.2010

Gazi Ü. Çevre Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı,                                                           1.10.2003-31.5.2005

Gazi Ü. Mühendislik Mimarlık Fak. Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği,                                  8.6.2001-8.6.2004

Gazi Ü. Mühendislik Fak. Fakülte Kurulu Profesör Temsilciliği,                                              5.2013-