Prof. Dr. Metin Gürü

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

TSE Kimya Hazırlık Grubu Üyeliği,                                                                     1990-1993

TSE Kimya Hazırlık Grubu Başkan V.,                                                                1993-1996

TSE Cam Seramik Refrakter Malzemeler Daimi Komitesi Başkan V.,                 1996-2001

TSE Cam Seramik Refrakter Malzemeler Daimi Komitesi Başkanlığı,               2001- 2002

Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu I.Ulusal Semp. Yürütme Kurulu Yard.       10-12.6.1991

ÖSYM Ankara İl Yönetici Yardımcılığı,                                                              1994-1996

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu      1999-2000

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu                           1999-2000

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kimya Özel İhtisas Komisyonu                          1999-2000

7. Uluslar arası Yanma Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği -Ankara   17-18 Temmuz 2002

8. Uluslar arası Yanma Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği -Ankara           9-10 Eylül 2004

9. Uluslar arası Yanma Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği -Kırıkkale              Kasım 2006

Karadeniz Uluslararası Çevre Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği–Giresun 25-29 Ağ 2008          

10. Uluslar arası Yanma Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği                              Ekim 2008

Türk Isı Bilimi Derneği Asil Üyelik

Journal of Science dergisi Malzeme ve Kimya Mühendisliği editörlüğü           Aralık 2008-

Uluslararası Katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, TÜBAV-Gazi Üniversitesi Gölbaşı Konferans Merkezi, 28-29 Eylül 2009

4. Uluslararası Bor Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği–Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 15-17 Ekim 2009          

Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği–Giresun Üniversitesi 18-20 Kasım 2009.

UKMK-9, Ulusal Kimya Mühendisliği Konferansı, Yürütme Kurulu, Bilim kurulu, Kongre Sekreteryası, Gazi Üniversitesi 22-25 Haziran 2010.

İleri Teknolojiler Çalıştayı 2010'' (ITÇ-2010), Düzenleme Komitesi, Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU Kültür ve Kongre Merkezi, 30 Nisan 2010

II. Uluslararası Katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Konferans Merkezi, 4-7 Temmuz 2010

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Proje Danışmanı, KİMYA-1 ÇALIŞTAY Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE 3-11 Temmuz 2010

II. İleri Teknolojiler Çalıştayı 2011, (ITÇ-2011), Düzenleme Komitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Şişli-İstanbul, 9.12.2011

II. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi, Bilim Kurulu, Ankara, Ocak 2012

III. Uluslararası Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı Bilim Kurulu Üyeliği, Akgün Otel, 20-23 Mayıs 2012

2nd International Conference of Ecosystems (ICE2012) Tirana, Albania, Member of Int Scientific Comitte

3rd International Conference of Ecosystems (ICE2013) Tirana, Albania, Member of Int Scientific Comitte

III. İleri Teknolojiler Çalıştayı 2012, (ITÇ-2012), Düzenleme Komitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TÜYAP-İstanbul, 4-6 Ekim.2012

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Davetli Konuşmacı, KİMYA-4 ÇALIŞTAYI Yüzüncüyıl Üniversitesi, VAN, Haziran 2013

Metin Gürü, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı 2012 Davetli Konuşmacı, (ITÇ-2012), Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sanayi Devrimi, Bahçeşehir Üniversitesi, TÜYAP-İstanbul, 4-6 Ekim.2012

Metin Gürü, “Hendeseden Mühendisliğe, Simyadan Kimyaya”, Konferans, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonu, 27 Aralık 2012.

Metin Gürü, (Panelist) “Bilimsel Dergilerimiz ve Uluslar arası İndekslerdeki yeri” Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu, 12.3.2013.

Metin Gürü, Ormanların Yangınlardan Korunması ve Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesi, Sayısal İletişim Sistemleri ve Yeni Nesil Teknolojiler, 23-26 Nisan 2013

Metin Gürü, “Hendeseden Mühendisliğe, Simyadan Kimyaya”, Konferans, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonu, 27 Aralık 2012.

Metin Gürü, (Panelist) “Bilimsel Dergilerimiz ve Uluslararası İndekslerdeki yeri” Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu, 12.3.2013.

Metin Gürü, (Panelist) “TÜBİTAK ULAKBİM TÜRKİYE DERGİLERİ ENDEKSİ" DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER OLMALIDIR, TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu 23.11.2013.

Metin Gürü, “Önceliklerimiz içerisinde Orman Tahribatının Önlenebilirliği, Risk Analizi ve Yönetimi” Orman ve Bilişim, Orman Genel Müdürlüğü, VOGUEU Oteli, Göynük-ANTALYA, 14.4.2014.

Metin Gürü, NOVA, Alexandria, Washington DC, USD                        Jan, 2015-May 2015

Metin Gürü 27. Ulusal Kimya Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Enerji Paneli oturum Başkanlığı, Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015

Metin Gürü, Evaluation of Biodiesel Production, Engine Performance and Emissions, Davetli Konuşmacı, ECRES Özkaymak Oteli ANTALYA, 7-10 Ekim 2015