Prof. Dr. Mediha GÜLER

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜLER Mediha (Prof. Dr.), Melda Özdemir (Öğr. Gör.Dr.), (2007). “Ankara ili Beypazari ilçesi geleneksel kadin giyimi” . G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi, , 13(80-87.).
 • GÜLER Mediha (Prof. Dr.), Melda Özdemir (Öğr. Gör.Dr.), (2006). “ Türkiye’de Kuklacılık ve İpli Ahşap Kukla Yapımından Bir Örnek”,. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 2(211-226.).
 • GÜLER Mediha (Prof. Dr.), Melda Özdemir (Öğr. Gör.), (2003). “Mesleki ve teknik eğitimin tarihsel gelişimi.”, . Mesleki Eğitim Dergisi, , 10(89-98.).
 • GÜLER Mediha (Prof. Dr.), İlknur Ertuğrul (Arş. Gör.), (2003). “Türkiye’de folklorik yapma bebek.”, . Mesleki Eğitim Dergisi, , 10(127-134.).
 • GÜLER Mediha (Prof. Dr.), (2002). “ Nallıhan Yöresinde İğne Oyacılığının Tanıtımı“,. Motif Dergisi, , 28
 • GÜLER Mediha (Prof. Dr.), (1995). “Şapka ve Çeşitleri” . Ege Tekstil ve Moda Dergisi, , (11).
 • GÜLER Mediha (Doç. Dr.), (1995). “Orta Anadolu’da Oya Sanatı”. Ayaş Dergisi, , 3(20-21).
 • GÜLER Mediha (Doç. Dr.), (1995). "Selçuklularda Eğitim”. Ayaş Dergisi, , 5
 • GÜLER Mediha (Doç Dr.), (1994). “Türk Dericilik Sanayi ve Beykoz Fabrikası”,. Endüstriyel Sanatlar Dergisi, , 3(71-74.).
 • GÜLER Mediha (Doç. Dr.), (1994). “Kösele ve Köseleden Yapılan Dekoratif Ürünler”, . Kültür ve Sanat Dergisi, , 23(52-54).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • GÜLER Mediha, Elanur Hınıslıoğlu., 2011. “Erzurum İlinde Oltutaşı Kolyeler” (Poster Bildiri) , 16. Türk Kültürü Sempozyumu. Makedonya.
 • GÜLER Mediha, Sabire Çil., 2011. “ Geleneksel Türk Deri Süsleme Tekniklerinden Yararlanılarak Yapılan Kösele Tablo Tasarımı" ., International Turkish Art Workshop, ABD
 • GÜLER Mediha, Sabire Çil., 2011. “ Türk Kültüründe Folklorik Kıyafetli Yapma Bebek(cebeci Kız meslek Programında Yapılan Yapma Bebek Analizi)”, 16. Türk Kültürü Sempozyumu. Makedonya.
 • GÜLER, Mediha., UYAROĞLU, Meltem., , 2010. “Ilgında Çeyiz Sandıklarını Süsleyen Oyaların Renklerinin, Motiflerin ve Yapım Tekniklerinin İncelenmesi” , Ulusal Ilgın Sempozyumu Nevşehir
 • GÜLER Mediha, Serpil Mengüş., 2009. “ Işığın Birleşiminden Doğan Mucize Mozaik Vitray” (Poster Bildiri) , VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu. Ukrayna.
 • GÜLER Mediha, Hacer, Ateş. , 2009. “Gaziantep Yöresinde Yapılan El Yapımı Yöresel Ayakkabılar” , 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi Kadın Hanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu, Konya
 • GÜLER Mediha, Serpil Mengüş.”, 2009. "Camın Renklerle Dansı Olan Vitray Sanatının İstanbul ve Antalya’daki Yeri" (Poster Bildiri) , 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi Kadın Hanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu, Konya
 • GÜLER Mediha, Zeliha Sarıkaya, , 2009. “ Bolu İli Gerede İlçesindeki Halk Eğitim Merkezinde Yürüyülen Deri Ev Aksesuarları Kursunun İncelenmesi”, I. Uluslararası Yüksek Okulları Sempozyumu. Küresel gelişmeler Işığında Mesleki ve teknik Eğitimde Fırsatlar ve Gelecek. Selçuk Üniversitesi, Konya
 • GÜLER Mediha, Meral Büyükyazıcı., 2008. “Osmanlıdan Günümüze Beypazarı’ndaki Gümüş Takıların İncelenmesi.”, Ciepo 18.International Committee Of Preottoman and Otoman Studies, Zagrep, Hırvatistan
 • GÜLER Mediha, Zeliha Sarıkaya., 2008. “İhtişamlı Osmanlı Kaftanlarından Esinlenerek Tasarlanan Takılar”, 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, AGazi Üniversitesi, El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Merkezi, nkara
 • GÜLER Mediha, Ebru Alpaslan. , 2008. “Deri Yüzey Süsleme Tekniklerinden Katı Tekniği ve Üretilen Bazı Ürünler”, 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Ankara.
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir. , 2008. “Thematic Evaluation of The Theses Completed at Gazi University Vocational Education Faculty The Departments of Handcrafts Education ”,, 9th International Conference On Education, Athens, Greece,
 • GÜLER Mediha, Meral Büyükyazıcı, 2007. “ Beypazarı Takılarından Tılsımın Folklor Açısından İncelenmesi” , 38.ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara-TÜRKİYE
 • GÜLER Mediha, Öğr. Gör. Meral Büyükyazıcı. , 2007. ”Tahta Kaşık Yapımı”, Sarısaltuk Babadan Miskin Babaya II. Uluslar arası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri Romanya.
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir., 2007. “The Role Of Vocatıonal Educatıon In Increasıng The Employment Of Women” , 8th Vocatıonal Educatıon Congress Worchester College, Oxford, Britain.
 • GÜLER Mediha, İlknur, Kamiloğlu. , 2006. “Türk Tarihinde Derinin El Sanatlarında Kullanımı ve Bazı Deri Yüzey Süsleme Teknikleri.” , 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Ankara
 • GÜLER Mediha , Meral Büyükyazıcı., 2006. “Beypazarı Düğün Kıyafetlerinde Kullanılan Gümüş Kemer Örnekleri”, Halk Kültüründe Giyim – Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir., 2006. “Gaziantep ilinde yemeni yapımı” , VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep.
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir . , 2006. “Handcrafts educatıon programmes, whıch is applıed at Gazı Unıversıty Vocatıonal Educatıon Faculty, Department Of Decoratıve Art Educatıon Presentatıon”, , 8th International Conference On Education, Athens, Greece,
 • GÜLER Mediha, Meral Büyükyazıcı,, 2006. "Bolu İlinde Turistik Hediyelik Eşya Olarak Üretilen Ahşap İşleri” , ,Karadeniz Bölgesi 1. El Sanatları Sempozyumu, Ordu Üniversitesi ,Ordu Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Ordu.
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir, , 2004. "Osmanlı İmparatorluğunun 18-19yy.'lar Arasında Üretilen Deri Ürünleri Üzerinde Bir Araştırma"., I. Ulusal Deri Sempozyumu Bildirileri. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir., 2002. “Toplum kalkınmasında mesleki ve teknik eğitimin rolü.”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşe- CYPRUS,
 • GÜLER Mediha, Melda Özdemir., 2002. “Soğanlı dolls in Turkish tourism” , , I. İnternational Tourism Middle East University, Cyprus,

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği Ankara(2008)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Diyarbakır halk eğitim merkezlerindeki takı tasarımı eğitim programının incelenmesi. (2011)
 • Akdeniz bölgesi boncuk oyalarından yapılan ürünlerin incelenmesi. (2011)
 • Ankara ilinde bulununan tepeliklerin incelenmesi. (2011)
 • Ankara ili merkezinde üretilen deri çantaların incelenmesi (2010)
 • Uludağ üniversitesi inegöl meslek yüksekokulu mobilya dekorasyon programı bilgisayar destekli tasarım dersinin incelenmesi. (2010)
 • Beypazarı telkari işlemeciliği ve takı örneklerinin incelenmesi. (2010)
 • Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis ilindeki yöresel ayakkabıların incelenmesi. (2010)
 • Bursa ilindeki deri giyim aksesuarlarının incelenmesi (2009)
 • İzmir ili günümüz kuyumculuğunun incelenmesi (2009)
 • Günümüzde Erzurum ilinde üretilen takıların incelenmesi (2009)
 • Beypazarı gümüş kolyeleri (2009)
 • Karadeniz bölgesi Türk kadın başlıklarının incelenmesi. (2009)
 • İstanbul ve Antalya ilinde bulunan mimarilerin süslemelerinde kullanılan vitrayların incelenmesi. (2009)
 • Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde okutulan yapma bebek teknikleri ders programının incelenmesi (2008)
 • Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi'nde okutulan şapka yapım teknikleri I ve II'nin ders programının incelenmesi (2008)
 • Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu kuyumculuk ve takı tasarımı programının incelenmesi (2008)
 • Temel eğitimde uygulanan Teknoloji ve Tasarım öğretim programı ve 7. sınıf öğretim programı uygulamalarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi (2008)
 • Halk eğitimi merkezlerindeki takı tasarımı dersinin incelenmesi (2007)
 • Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi el sanatları bölümü dekoratif sanatlar anabilim dalında uygulanan takı tasarımı dersi eğitim programının incelenmesi (2007)
 • Ankara ili pratik kız sanat okullarında uygulanan el sanatları bölümü programlarının değerlendirilmesi (2007)
 • İstanbul ili ilköğretim okullarında uygulanan iş eğitimi ders programının değerlendirilmesi (2007)
 • Celal bayar üniversitesi salihli meslek yüksek okulu Deri Konfeksiyon Bölümü programının incelenmesi (2007)
 • Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Görsel Sanatlar programları bölümü uygulamalı takı teknolojisi programının incelenmesi (2006)
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kız meslek liselerinde uygulanan yapma bebek eğitimi ve bu bebeklerin turizmde değerlendirilmesi (2005)
 • Kız meslek liseleri deri aksesuarları dersinde kullanılan motif ve sembollerin öyküsel temelleri ve eğitim bilimsel değeri (2004)
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca Kız Meslek Lisesi öğrencilerine yaptırılan işletmelerde meslek eğitimi uygulamasının değerlendirilmesi (2004)
 • Kız meslek liseleri el sanatları bölümünde uygulanan modüler öğretim yaklaşımı ile geleneksel öğretim yaklaşımının karşılaştırılması (2004)
 • Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Ürünler Anabilim Dalı'nda uygulanan deri eğitiminin değerlendirilmesi (2004)
 • Piyasada bulunan dekoratif deri ürünleri (2000)
 • İç Anadolu Bölgesi etnografya müzelerinde bulunan deri ürünlerin süsleme ve kompozisyon özellikleri üzerine bir araştırma (1998)
 • Konya ili antikacılarında bulunan hesap işi ürünleri ve özellikleri (1996)
 • Deri ev aksesuarları üzerine bir araştırma (1996)
 • Şile bezi dokuması ve işlemesi (1995)
 • İç Anadolu Bölgesi geleneksel kadın başlıkları ve çeşitli özellikleri -2 cilt- (1995)
 • Ankara ili piyasalarında bulunan dekoratif deri ev ve giyim aksesuarları üzerine bir araştırma (1995)
 • Geleneksel Türk ebru sanatı (1994)
 • Trabzon yöresinde makinada yapılan beyaz iş teknikleri ve bazı ürün çeşitleri (1990)

Dersler

 • Seminer (2011-2012 Güz)
 • Deri Sanatları (2011-2012 Güz)
 • Deri Yüzey Süsleme Teknikleri (2011-2012 Güz)
 • Mezuniyet Tezi (2011-2012 Güz)
 • Deri Sanatları (2010-2011Güz)
 • Seminer (2010-2011Güz)
 • Deri Yüzey Süsleme Teknikleri (2010-2011 Güz)
 • Deri Giyim Aksesuarları (2010-2011 Güz)
 • Mezuniyet Tezi (2010-2011 Güz)
 • Seminer (2010-2011 Bahar)
 • Deri Sanatları (2010-2011 Bahar)
 • Takı Tasarımı (2010-2011 Bahar)
 • Deri Mekan Aksesuarları (2010-2011 Bahar)
 • Deri Sanatları (2009-2010 Güz)
 • Mezuniyet Tezi (2009-2010 Güz)
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları (2009-2010 Bahar)
 • Seminer (2009-2010 Bahar)
 • Takı Tasarımı (2009-2010 Bahar)
 • Deri Mekan Aksesuarları (2009-2010 Bahar)
 • Deri Giyim Aksesuarları I (2009-2010 Bahar)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Mediha Güler, Feriha Akpınarlı, Serpil Ortaç, Meral Büyükyazıcı. (2010). Hemşin Çamlıhemşin El Örgüsü Çoraplar. El Örgüsü Çoraplar Türkiye. Hazar Reklam Matbaacılık.

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Rize İli Hemşin ve Çamlıhemşin Dokuma ve El Örgülerinin İncelenerek Çorap Örücülüğünün Üretime Yönlendirilmesi (2010) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Türk Kuklacılık Sanatının Geliştirilmesi (2009) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Dekoratif Sanatlar A.B.D. Orta Öğretim ve Sanayi İşbirliği” (2005) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi