Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ

Beslenme ve Diyetetik > Beslenme Bilimleri

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • M.Gezmen-Karadağ, D. Türközü (2017). Consumers’ Opinions and Use of Food Labels, Nutrition&Health Claims:Results from Turkey. Journal of Food Products Marketing, DOI: 10.1080/10454446.2017.1266558
 • M.Urhan, C. Ergun, M. Gezmen-Karadag (2017). An Analysis of Food Consumption Status, Body Weight Change and Body Composition In Individuals With Substance Use Disorders: A Systematic Review.. Progress in Nutrition, Baskıda
 • Kadayifci, Fatma Zehra; Gezmen Karadag, Makbule; Onat, Ahmet Mesut. (2017). The Effect of Anti TNF-Alpha Therapy in Nutritional Status and Serum Leptin Levels in Patients with Ankylosing Spondylitis. . International Journal of Clinical Nutrition, 5 (1)(8-12).
 • Özturan Ayçıl, Arslan Sabriye, Kocaadam Betül, Elibol, Emine, İmamoğlu İdil D, Gezmen-Karadağ Makbule. (2017). Effect of Inositol and its Derivatives on Diabetes: A Systematic Review. . Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2017.1392926
 • G.Akbulut, M. Yildirim, N. Sanlier, M.M van Stralen, N. Acar-Tek, S.Bilici, J. Brug, J. SB de Meij, M.Gezmen-Karadag, E.Koksal, A. Oenema, A. S Singh, S.J te Velde, H. Yildiran, M. Chinapaw. (2014). Comparison of energy balance-related behaviours and measures of body composition between Turkish adolescents in Turkey and Turkish immigrant adolescents in the Netherlands. Public Health Nutrition , doi:10.1017/S1368980013003388
 • G. Akbulut, M. Gezmen-Karadağ, Y. Ertaş, B. Barut Uyar, E. Yassibaş, D. Türközü, F.Çelebi, Ö.T. Paşaoğlu, O. Toka, H. Yildiran, N. Şanlier, N. Köktürk. (2014). Plasma Orexin-A And Ghrelin Levels In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Interaction With Nutritional Status And Body Composition. . Experimental and Therapeutic Medicine, DOI: 10.3892/etm.2014.1611
 • Gezmen Karadağ M, Aksoy M (2012). The effect of omega 3 fatty acid supplementation on the plasma orexin a, plasma fatty acids and anthropometrical measuremens in the patients with narcolepsy. Turkish Journal of Medical Sciences, 42(1), doi:10.3906/sag-1003-705 (77-88).
 • Gezmen Karadağ M, Bilici S, Acar Tek N, Yıldıran H, Akbulut G, Köksal E, Sanlier N (2012). Relationship between dietary mineral intake and blood pressure (BP) in the elderly in Turkey. Archives of Gerontology and Geriatrics, DOI: 10.1016/j.archger.2011.06.018 (55:106-111).
 • Bilici S, Akbulut G, Acar Tek N, Yıldıran H, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Sanlier N (2011). Prevalence of metabolic syndrome using NCEP-ATPIII and ınternational dietetics federation (IDF) definitions: A cross- sectional study in Turkish adults. African Journal of Biotechnology, 10(66)(14977-14983).
 • Akbulut G. Köksal E, Bilici S, Acar Tek N, Yıldıran H, Gezmen Karadag M, Sanlier N (2011). Metabolic syndrome (MS) in elderly: A cross sectional survey. Archives of Gerontology and Geriatrics, 53(263-266).
 • Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Sanlier N (2011). Dietary Glycemic Index, Glycemic Load And Anthropometric Measurements in Adolescents. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 31(4)(960-968).
 • Acar Tek N, Yıldıran H, Akbulut G, Bilici S, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Sanlier N (2011). Evaluation of dietary quality of adolescents using Healthy Eating Index (HEI-2005).. Nutrition Research & Practice, 5(4)(322-328).
 • Yıldıran H, Acar Tek N, Köksal E, Gezmen Karadağ M, Akbulut G, Bilici S, Sanlier N (2011). The anthropometric measurements and lipid profiles of hypertensive adults. African Health Science , 11(3)(406-413).
 • Köksal E, Gezmen Karadağ M, Yıldıran H, Akbulut G, Acar Tek N, Bilici S, Sanlier N (2011). Associations of Dietary Glycemic Index and Glycemic Load with Anthropometric Measurements in Adolescents. Obesity Reviews, 18th European Congress on Obesity (ECO 2011),25-28 May 2011, (İstanbul), Abstracts, T2: P.025, Sayfa no:100.
 • Büyüktuncer Z, Nursal Tosun B, Ayaz A, Gezmen Karadağ M, Keser A, Aksoy M, Yurttagül M, Yücecan S, Besler HT (2010). Implications of Socio-Economic Status on The Dietary Fatty Acid Intakes in Turkish Women. Turkish Journal of Medical Sciences, 40(2)(305-312).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Makbule Gezmen Karadağ, Duygu Türközü (2013). Central nervous system agents to control food ıntake and energy balance. Balkan Journal of Health Science, 1 (2)(121-129).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Neşe Dursunoğlu, Nurdan Köktürk, Ayşe Baha, Ahmet Kaya Bilge, Şermin Börekçi, Fatma Çiftçi, Makbule Gezmen- Karadağ, Ebru Çalık Kütükçü, Ayşın Noyan, Mehmet Polatlı, Zeynep Pınar Önen, Sevinç Sarınç, Sema Umut, Esra Uzaslan, Ayşe Kubat Üzüm, Öznur Akkoca Yıldız (2016). Comorbidities and their impact on chronic obstructive pulmonary disease.. Tuberk Toraks , 64(4)(289-298).
 • Gezmen-Karadağ M, Elibol E, Yıldıran H, Akbulut G, Çelik MG, Değirmenci M, Söğüt M, Güneş M, Dinler MF. (2016). Sağlıklı Yetişkin Bireylerde Yeme Tutum ve Ortorektik Davranışlar ile Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. . Gazi Medical Journal, 27(107-114).
 • Erdoğan R, Gezmen-Karadağ M (2016). Gebe Ve Emziklilik Dönemindeki Fizyolojik Süreç ve Besin-İlaç Etkileşimi.. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1)(01-14).
 • M. Gezmen Karadağ. Ç.C Başalan (2014). Effect of different fatty acids on cognitıve development: new perspectıve. . Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 9(3)(105-112).
 • M. Gezmen Karadağ, D.Türközü (2014). Diyetle Bor Alımının Sağlık İle Etkileşimi: Güncel Bakış. . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3(2)(770-785).
 • Sedanur Macit, Makbule Gezmen Karadağ (2014). Obezitede Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu ve Beslenme İlişkisi: Güncel Bakış.. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , ( )(-).
 • G. Akbulut, G. Orhan, E. Gurkas, N. Sanlıer, M. Gezmen-Karadag, Y. Sucullu Karadag, H. Yıldıran, F. Ak (2014). Determination of Nutritional Status Via Food Frequency Consumption (FFQ) and Serum Proteins and Anemia Parameters in Multiple Sclerosis (MS) Patients.. Gazi Medical Journal, 25(128-131).
 • M. Gezmen Karadağ, D.Türközü, D. Topağaç Kapucu. (2013). Bitkiler ve İlaç Etkileşimleri. Göztepe Tıp Dergisi, 28 (4)(164-170).
 • Y. Ertaş, M. Gezmen Karadağ (2013). Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün Yeri.. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1)(117-136).
 • B. Barut Uyar, M. Gezmen-Karadag, N. Sanlıer, S. Günyel (2013). Toplumumuzda Sıklıkla Kullanılan Bazı Bitkilerin Toplam Fenolik Madde Miktarlarının Saptanması. Gıda, 37 (1)(23-29).
 • Makbule GEZMEN KARADAĞ (2013). Sağlıklı Yaşamda Bitkisel Besin Takviyeleri ve Yasal Düzenlemeleri. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 4(48-49).
 • Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy (2009). Narkolepsi ve Oreksinler.. Dirim Tıp Gazetesi, 84(3)(75-83).
 • Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy (2009). Uyku Regülasyonu ve Beslenme. Göztepe Tıp Dergisi, 24(1)(9-15).
 • Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy, Sevgi Neylan Bakım (2009). Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Hazırlanan Gençlerin Umutsuzluk ve Kaygılarının Beslenmeleriyle İlişkisi. Göztepe Tıp Dergisi, 24(3)(108-114).
 • Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy. (2009). Narkoleptik Hastalarda Ve Sağlıklı Bireylerde Omega 3 Yağ Asit Desteğinin Beslenme Durumu ve Uyku Parametreleri Üzerine Etkisi. Sağlıklı Yaşam Tarzı Dergisi, 1(2)(16-37).
 • Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy (2009). Yeni Keşif Nöropeptitlerden: Oreksin.. Göztepe Tıp Dergisi, 24(2)(79-87).
 • Meral Aksoy, Makbule Gezmen, Çiğdem Çetinkaya, Hatice Nur Tuluk, Burcu İncekara (2006). 7-12 Yaş Arası Sokak Çocuklarının Farklı Yerlerdeki Yaşıtlarıyla Karşılaştırılmalı Beslenme Durumları. STED, 15(1)(11-18).
 • Meral Aksoy, Zeynep Alan, Kadriye Kayakırılmaz, Makbule Gezmen (2006). Niğde Yöresindeki Kalp-Damar Hastalarının Bazı Beslenme Alışkanlıkları ile Serum Kalsiyum ve Magnezyum Düzeyleri. Göztepe Tıp Dergisi, 21(4)(165-169).
 • Makbule Gezmen, Gülden Köksal (2004). Kistik Fibrozisli Hastaların Beslenme İlkeleri. Klinik Çocuk Formu, 11(42-49).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Besin Zenginleştirme İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali(2014)
 • Besin ve İlaç Etkileşimi Gaziantep Zirve Üniversitesi(2014)
 • Meme Kanserli Hastalarda Tıbbi Beslenme Tedavisi II. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme Onkoloji Diyetisyenliği/Davetli Konuşmacı, Ankara(2012)
 • Biyokimyasal ve Biyofizik Yöntemlerle Beslenme Durumunun Saptanması/Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III: Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu/Davetli Konuşmacı Ankara(2011)
 • Oturum Başkanlığı VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul(2010)
 • Besin Takviyeleri ve Sağlık Etkileşimi / Davetli Konuşmacı VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul(2010)
 • Malabsorbsiyonlar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi / Kistik Fibrozis / Davetli Konuşmacı V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara(2006)

Kongre

 • Gamze Akbulut, Makbule Gezmen Karadağ,Aylin Açıkgöz, Pamir Çerçi, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Nevin Şanlıer, Gülşah Şahin, Banugül Barut Uyar, Gamze Akbulut, Makbule Gezmen Karadağ,, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Nevin Şanlıer, Gamze Akbulut, Makbule Gezmen Karadağ, Hilal Çiftçi, Eda Köksal, Saniye Bilici, Gülşah Şahin, Banugü Barut Uyar, Beslenme ve Diyetetik Kongresi, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Nevin Şanlıer, Makbule Gezmen Karadağ, Gamze Akbulut,Banugül Barut Uyar, Gülşah Şahin, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Aylin Açıkgöz, Pamir Çerçi, Gamze Akbulut, Makbule Gezmen Karadağ, Beslenme ve Diyetetik Kongresi, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Pamir Çerçi, Aylin Açıkgöz, Makbule Gezmen Karadağ, Gamze Akbulut, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Makbule Gezmen Karadağ, Gamze Akbulut, Pamir Çerçi, Aylin Açıkgöz, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Gamze Akbulut, Makbule Gezmen Karadağ, R. Yağmur Elmastaş, Kadriye Eken, Çiğdem Aksoy,Aylin Açıkgöz, Dr. Pamir Çerçi, Prof. Dr. H. Tanju Besler, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Nevin Şanlıer, Makbule Gezmen Karadağ, Gamze Akbulut, Gülşah Şahin, Banugül Barut Uyar, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Makbule Gezmen Karadağ, Gamze Akbulut, Kadriye Eken, Yağmur Elmastaş, Aylin Açıkgöz, Pamir Çerçi, Çiğdem Aksoy, Tanju Besler, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul
 • Nevin Şanlıer, Banugül Barut Uyar, Gülşah Şahin, Makbule Gezmen Karadağ, Gamze Akbulut, Beslenme ve Diyetetik, VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi İstanbul

Seminer

 • Besin İlaç Etkileşimi (2011) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyet ve Beslenme Birimi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri
 • Toplu Beslenme Alanında Aşçı ve Müdürlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (2011) T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi
 • Gebe ve Emzikli Beslenmesi (2010) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • 0-1 Yaş Beslenmesi (2010) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Oreksin (2007) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Antioksidanlarla Sağlıklı Yaşlanma (2005) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Organik Besinler (2004) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Büyüme ve Gelişme Geriliği Olan Kistik Fibrozis’li Hastalarda Gastrostomi ile Verilen Beslenme Desteğinin Biyokimyasal ve Antropometrik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi (2003) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Bitkiler ve Sağlığımız (2003) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Bor: Sağlıklı Beslenmede Yeri ve Önemi (2002) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Ankara(2018)
 • Sağlık Bilimlerinde Beslenme ve Gıda Zirvesi Ankara(2014)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • GAZİ BEST (Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik) Kurulu Üyesi (2019)(2019 - )
 • GAZİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (2019)(2019 - )
 • Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (2013)(2013-2016 - )

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Sözel Bildiri Yarışmasında üçüncülük (2017)
 • Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü (2000)

Proje

 • “Yağ Kütlesi Ve Obezite İlişkili Gen” Polimorfizmi ile Adipozite, İştah ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (2017)
 • Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı olan Hastalarda Metabolik Sendrom ve Beslenme Durumunun Saptanması (TÜBİTAK) (2015)
 • Sağlıklı Yetişkinlerde Plazma K Vitamini ve Osteokalsin Düzeylerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi ( TUBİTAK) (2014)
 • Beslenme ve diyetetik alanında yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) kullanımının önemi üzerine alt yapı projesi (2014) (BAP)
 • AFRİKA’DA BESİN ÖĞESİ YETERSİZLİKLERİNİ ÖNLENMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BEYPAZARI KURUSUNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (2014) (BAP)
 • KOAH hastalarında plazma oreksin A düzeylerinin ve beslenme durumlarının saptanması (2012) Gazi Üniversitesi, BAP
 • KOAH Hastalarında Plazma Ghrelin Düzeylerinin ve Vücut Bileşimlerinin Saptanması (2012) Gazi Üniversitesi, BAP
 • Toplumumuzda Sıklıkla Kullanılan Bazi Bitkilerin Toplam Fenolik Madde Miktarlarının Saptanması (2011) Gazi Üniversitesi, BAP
 • Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumdaki bireylerin beslenme durumları ve bazal metabolizma hızlarının saptanması (2010) Gazi Üniversitresi, BAP
 • Narkolepsili Hastalarda Omega 3 Yağ Asitlerinin Uyku, Plazma Oreksin A ve Serotonin Düzeyine Etkisi ve de Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmes (2008) Hacettepe Üniversitesi (BAP)
 • Bazı Sebze ve Meyvelerden Ekstrakte Edilen Fenolik Bileşiklerin Antioksidan Aktivitelerinin Saptanması (2004) Hacettepe Üniversitesi (BAP)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Depresyon Tanısı Almış Yetişkinlerde Serum B12 Vitamini ve Folik Asit Düzeylerinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin İncelenmesi (2017)
 • Diyabetik Bireylerde Serum Karnitin Düzeyinin İnsülin Direnci, Lipit Profili ve Beslenme Durumu İle İlişkisi (2017)
 • Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde İnflamatuvar Süreç ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi (2017)
 • Romatolojik Hastalarda Anti-TNF Alfa Tedavisinin Beslenme Alışkanlıkları ve Serum Leptin Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (2016)
 • Sağlıklı Yetişkinlerde Plazma K Vitamini ve Osteokalsin Düzeylerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2015)
 • Yetişkin Bireylerin Beden Kütle İndeksleri ile Serum D Vitamini Düzeyleri Arasındaki İlişkini İncelenmesi (2014)

Dersler

 • Beslenme İlkeleri 1 (Güz)
 • Beslenme İlkeleri 2 (Bahar)
 • Besin Kontrolü ve Mevzuatı (Bahar)
 • İlaç Tedavisinde Beslenme ve Diyet İlkeleri
 • Beslenme ve Bilişsel Gelişim
 • Metabolizmada Vitaminlerin Metabolik Süreci 1
 • Metabolizmada Vitaminlerin Metabolik Süreci 2
 • Mezuniyet Projesi 1 (Güz)
 • Mezuniyet Projesi 2 (Bahar)
 • TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ STAJI (Güz)
 • KLİNİK BESLENME ERİŞKİN STAJI (Bahar)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Makbule Gezmen Karadag, Feride Çelebi, Yasemin Ertaş, Nevin Şanlıer. (2014). Geleneksel Türk Mutfağından Seçmeler: Besin Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye. Detay Yayın.