Prof. Dr. Mehmet Fatih KIRIŞÇIOĞLU

Edebiyat Fakültesi > Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Hanako Komatsu - Cengiz Aytmatov\'un Samancının Colu Romanında Fiil

.

Hüseyin Yıldırım - Ayıı Üöreğe (Tanrı Öğretisi) Metni Esasında Saha Türkçesinde İsim

.

Nigar Kalkan - Ayıı Üöreğe (Tanrı Öğretisi) Metni Üzerinde Gramer Çalışması

.

Serkan Nergiz - Tulum Hoca Metni Esasında Türkmen Türkçesinde İsimler Üzerine Gramer Çalışması

.

Songül Miser - Beki Seytekov\'un Hikaye ve Povestlerinde Geçen Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiiller

.

Yavuz Kartallıoğlu - Atamden Kalgen Topraklar Metni Esasında Özbek Türkçesinde İsim

.

Yakup Sarıkaya - Bedri Kerbabayev\'in Ayğıtlı Adim Romanı (İnceleme-Metin-Sözlük)- Doktora

.

Seyfullah Türkmen- Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Tıp Terimleri (Tarama-İnceleme- Etimoloji) - Doktora

.

Nur Utanç - 20.Yüzyılda Ruslara Türk Lehçelerini Öğretmek Üzerine Yapılan Çalışmaların bir Değerlendirmesi

.

Ümit Yener - Nazım Kembiri\'nin Erpan İzgülirim Adlı Eseri Üzerinde Bir Gramer İncelemesi

.

Fatma Ciritoğlu Çelebi - Eşimkul Menen Zuura Destanı

.