Prof. Dr. Mehmet Fatih KIRIŞÇIOĞLU

Edebiyat Fakültesi > Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması Projesi Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, DPT destekli TDK Projesi.

.

Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Yürütme Kurulu Üyeliği, DPT destekli TDK Projesi.

.

Göktürk (Runik) Yazılı Belge, Yazıt ve Anıtların Albümü Projesi Yürütme Kurulu Üyeliği, DPT destekli TDK Projesi.

.

Türk Edebiyatı Tarihi Projesi proje çalışanı, DPT destekli AKM Projesi.

.