Prof. Dr. Mehmet Fatih KIRIŞÇIOĞLU

Edebiyat Fakültesi > Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • Fatih Kirişçioğlu. (2007). Saha Türklerinin Atasözleri-İnceleme-Metin-. Saha(Yakut) Türklerinin Atasözleri,bunların şekil ve muhteva özellikleriyle incelenmesi ve indeks bulunmaktadır. Türkiye. Nobel.
  • Fatih Kirişçioğlu Şuayip Karakaş. (1999). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. edebiyat Türkiye. Gündüz.
  • Fatih Kirişçioğlu. (1999). Saha(Yakut) Türkçesi Grameri,2.bsk. Dil-gramer Türkiye. TDK.
  • Fatih Kirişçioğlu. (1994). Saha(Yakut) Türkçesi Grameri. dil-gramer Türkiye. TDK.