Doç. Dr. Mevlude KARADAĞ

Hemşirelik > Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Karadağ, M, Yıldırım, N. (2010). Predictors of health behaviors in school for health sciences’ students: a sample of Turkey. Social Behavior and Personality, 38(43-52).
  • Karadağ, M (2010). Occupational exposure to blood and body fluids among a group of Turkish nursing and midwifery students during clinical practise training: Frequency of needlestick and sharps injuries. Japan Journal of Nursing Science, 7(129-135).
  • Karadağ, M, Sarıtaş, S. Erginer, E., (2009). Using the ‘six thinking hats’ model of learning in a surgical nursing class: sharing the experience and student opinions. Australian Journal of Advanced Nursing, 26(59-69).
  • Sarıtaş, S. Karadağ , M., Ayar, D., (2009). School For Health Sciences University Students' Opinions About Male Nurses. Journal of Professional Nursing, 25(279-284).
  • Karadag, M. Gümüşkaya, N (2006). The incidence of pressure ulcers in surgical patient: Turkish example. Journal Clinical Nursing , 15(413-421).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

  • Seçkin Bildiri Dalında İkincilik Ödülü, Öğrencilerin vaka çalışması ve simüle hastayla çalışmalarının hemşirelik bakımını planlanmasına etkisinin belirlenmesi,18. Ulusal Cerrahi Kongresi, (2012)
  • TÜBİTAK Yayın Ödülü (2010)
  • TÜBİTAK Yayın Ödülü (2009)
  • TÜBİTAK Yayın Ödülü (2006)