Prof. Dr. METİN YAMAN

Rekreasyon Eğitimi > Rekreasyon

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:                                                       

GÜÇLÜ MEHMET,YAMAN METİN,ÇALIŞKAN GÖKHAN,PAŞAOĞLU HATİCE,TUNCER AYŞE FİTNET (2016).  An Examination of Psychological and Biochemical Parameters of Football Players and Volleyball Players: A  Discriminate Analysis.  The Antropologist, 25(1,2), 160-167. (Yayın No: 2869945)                                                                  

BAYRAKTAR IŞIL,YAMAN NİGAR,ZORBA ERDAL,YAMAN METİN,GÜNAY MEHMET (2016).  The Analysis of Certain Differences in Motor Skills Sedentary Male Children in the 9-14 Age Group Based on the Biological Maturity.  Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1894-1902., Doi:  10.13189/ujer.2016.040820 (Yayın No: 2875712)                                                                

CANGUR ŞENGÜL,YAMAN ÇETİN,ERCAN İLKER,YAMAN METİN (2016).  The relationship of anthropometric measurements with psychological criteria in female athletes.  Psychology, Health&Medicine, Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2016.1234714 (Yayın No: 2869965)                                                                                                                                                                                             

ÖZAL MEHMET,CENGİZ ASIM,YAMAN METİN,GÜÇLÜ MEHMET (2016).  Comparison of red blood profiles and oxygen transport capacity of elite and sub-elite wrestlers.  Journal of Human Sciences, 13(2), 3614-3618. (Yayın No: 2869887)                                                                  

CENGİZ ASIM,DEMİRHAN BİLAL,YAMAN ÇETİN,YAMAN METİN (2015).  Acute Effects of PNF Stretching on Maximum Voluntary Contraction in Men.  Anthropologist, 21(30), 500-504. (Yayın No: 2115332)                                                        

DEMİRHAN BİLAL,YAMAN METİN,CENGİZ ASIM,SARITAŞ NAZMİ,GÜNAY MEHMET (2015).  Comparison of Ice Massage versus Cold-Water Immersion on Muscle Damage and DOMS Levels of Elite Wrestlers.  The Anthropologist, 19(1) (Yayın No: 1336412)                                                                

TURGUT TEVFİK,YAMAN METİN,TURGUT ADNAN (2015).  Educating Children on Water Safety for Drowning Prevention.  Social Indicators Research, 124, 1-15., Doi: 10.1007/s11205-015-1109-0 (Yayın No: 2114622)                                

 PEKEL HACI AHMET,ALTUNSOY MUSTAFA,AYDOS LATİF,YAMAN METİN,BAYRAKTAR IŞIK,UZUN AHMET (2015).  The Comparison Between the Success Turkish Elite Athletes Obtained in Senior Class and Their Retrospectıve Success.  The Online Journal of Recreation and Sport, 4(2) (Yayın No: 2114765)                         

YAMAN METİN,YAMAN ÇETİN (2014).  The Use Of Social Network Sites By Prospective Physical Education And Sports Teachers (Gazi Universty Sample).  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1) (Yayın No: 937536)                        

IŞIK BAYRAKTAR,DELİCEOĞLU GÖKHAN,YAMAN METİN (2014).  Examination of the normative values of Turkish adolescence track and field athletes.  International Journal of Academic Research Part , 6(1) (Yayın No: 937801)                          

 

ZORBA ERDAL,SEVER OZAN,ER FATMANUR,YAMAN METİN,GÜÇLÜ MEHMET,ARSLANOĞLU ERKAL,ÇAKIROĞLU TEMEL (2013).  Analysis Of Journals And Researches About Sports Sciences In The World And In Turkey.  International Refereed Academic Social Sciences Journal, 12 (Yayın No: 1336358)                                       

DELİCEOĞLU GÖKHAN,ZORBA ERDAL,YAMAN METİN,IŞIK BAYRAKTAR (2013).  The Investigation of Childrens Anthropometric and Motoric Attributes According To Their Ages.  The Online Journal of Recreation and Sport, 2(2) (Yayın No: 1342307)                          

ARSLANOĞLU ERKAL,SEVER OZAN,ARSLANOĞLU CANSEL,ŞENEL ÖMER,YAMAN METİN (2013).  The Comparison of Acceleration and Sprint Features of Soccer Players According to Their Positions.  The Online Journal of Recreation and Sport, 2(3) (Yayın No: 1336388)                                     

BAYRAKTAR IŞIK,DELİCEOĞLU GÖKHAN,YAMAN METİN,YAMAN ÇETİN (2012).  Sprinter ve Atıcıların Bazı Fiziksel-Fizyolojik Parametrelerinin Aynı Yaş Grubu Güreşçilerle Karşılaştırılması.  SSTB Dergisi, 1(2) (Yayın No: 1342284)                                

BAYRAKTAR IŞIK,DELİCEOĞLU GÖKHAN,ERKAN KAHRAMAN,YAMAN METİN (2012).  Güreş Stillerine Göre 15-17 Yaş Aralığındaki Güreşçilerin Bazı Fiziksel Parametrelerinin Karşılaştırılması.  SSTB Dergisi (2) (Yayın No: 937808)                             

YAMAN METİN,ARSLAN SİBEL (2009).  Çocuk ve Gençlik Suçlarının Önlenmesinde Rekreatif Sporlar.  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(4) (Yayın No: 937524)                                  

YAMAN METİN (2007).  The Competence of Physical Education Teachers in Computer Use.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(4) (Yayın No: 1336322)                             

YAMAN METİN (2007).  The Attitudes of Physical Education Students Towards Internet.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(3) (Yayın No: 937546)                                  

YAMAN METİN (2007).  Perceptions of Students on the Application of Distance Education in Physical Education Lessons.  The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(1) (Yayın No: 937481)                                       

YAMAN METİN (2005).  Halk Kültürünün Türk Halk Oyunları Bölümü Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Gelişmesi Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi.  Milli Folklor (Yayın No: 937568)       

                                

    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :                                    

OZAL MEHMET,CENGİZ ASIM,YAMAN METİN,GÜÇLÜ MEHMET (2015).  Comparison of Red Blood Profiles and Oxygen Transport Capacity of Elite and Sub-Elite Wrestlers.  Wrestling Science Symposium (Poster)(Yayın No:2559335)                                       

ÇAYCI SİVRİ AYŞE BANU,YAMAN METİN,ÇOLAKOĞLU FİLİZ FATMA,ER FATMANUR (2015).  The Effects Ofİntake Of Isotonic Spotmans Drinks Pre and post Orienteering Competition Upon stress hormones.  International Conference on science Culture And sport (Özet bildiri)(Yayın No:2267129)                                       

YAMAN METİN,KARACAN SELMA,ÇOLAKOĞLU FİLİZ FATMA (2015).  The Effect of Isotonic Drink'sİntaken Pre-Orienteering Competition Upon Serum Il-6.  International Conference on science Culture And sport (Özet bildiri)(Yayın No:2266513)   

YAŞARTÜRK FATİH,BİLGİN ÜLVİYE,YAMAN METİN (2015).  Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Eğilimlerinin Belirlenmesi.  International Conference on science Culture And sport (Özet bildiri)(Yayın No:2265427)                                       

ZORBA ERDAL,YAMAN METİN,ER FATMANUR,SUVEREN ERDOĞAN CEREN,SEVER OZAN (2012).  Examination Of Reaction Time and Balance Relation in Children Between the Ages 9-13.  The 3. International Conference on Sport and Exercise ScienceDuring ICSES  Thailand (Poster)(Yayın No:1337051)                                                  

ZORBA ERDAL,SEVER OZAN,ER FATMANUR,YAMAN METİN,GÜÇLÜ MEHMET (2012).  Dünya ve Türkiye’deki Spor Bilimleri Dergilerinin ve Araştırmalarının İncelenmesi.  2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi Antalya (Tam metin bildiri)(Yayın No:1337055)                                                 

YAMAN METİN,SEVER OZAN,ER FATMANUR,SUVEREN ERDOĞAN CEREN,CİĞERCİ ALİ ERDEM,ZORBA ERDAL (2012).  Comparison  of Physical Fitness Levels of Children Between the Age of 7-14.  2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress Ankara (Poster)(Yayın No:1337053)                                               

ARSLANOĞLU CANSEL,YAMAN METİN (2011).  Spor Yapan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi.  11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya/Türkiye (Poster)(Yayın No:1337045)                                            

HERGÜNER GÜLTEN,YAMAN METİN,YAMAN ÇETİN,KUL MURAT,YAMAN NİGAR (2010).  Çocuk Aile ve Spor.  11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya/Türkiye (Tam metin bildiri)(Yayın No:1337049)                                                   

TERCAN N,YAMAN ÇETİN,HERGÜNER GÜLTEN,YAMAN METİN,KUL MURAT (2010).  Hippoterapi’nin Otistik Çocukların Rehabilitasyonu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.  11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya/Türkiye (Poster)(Yayın No:1337046)                                              

 KÖKSAL M,YAMAN ÇETİN,HERGÜNER GÜLTEN,YAMAN METİN,KUL MURAT,BAYANSALDUZ MEHMET (2010).  Yaz kamplarının Otistik Çocukların Gelişimleri Üzerindeki Etkisi.  11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya/Türkiye (Poster)(Yayın No:1337048)                                              

SINIR D,YILDIZ L,ZORBA ERDAL,YAMAN METİN (2009).  Çalışan bireylerde cinsiyetlere ve vücut kitle indeksi değerlerine göre yaşam kalitesinin karşılaştırılması.  Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Spor Truzmi Kongresi (Poster)(Yayın No:1337044)                                            

YAMAN METİN (2006).  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Düzeyleri.  Muğla Üniversitesi 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı (Poster)(Yayın No:1337042)                                                     

BİLİCİ M,YAMAN METİN (2006).  Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin İdeal Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Beklenti ve Değerlendirmelerinin Araştırılması.  Muğla Üniversitesi 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı (Poster)(Yayın No:1337040)                                              

 KARAYILMAZ A,YAMAN METİN (2006).  Amatör Küme Futbolcularını Saldırganlığa İten Psiko-Sosyal Nedenler.  Muğla Üniversitesi 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı (Poster)(Yayın No:1337039)                                              

      Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:                                  

Atletizmde Türkiye Norm Değerleri (2010). IŞIK BAYRAKTAR,PEKEL HACI AHMET,YAMAN METİN,AYDOS LATİF,  Ata Ofset Matbaacılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1337062)                                       

Milli Eğitimin Yasal Dayanağı Mevzuat (2001)., ARSLAN SİBEL,MİRİCİ İSMAİL HAKKI,YAMAN METİN,  Anıttepe Yayıncılık, Sayfa Sayısı 0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 10788)                                     

 

Spor Örgütünün Yönetimsel İklimi (2000)., YAMAN METİN,  Desen Ajans, Sayfa Sayısı 0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 10787)                           

Stretching - Tüm Spor Dalları ve Sağlıklı Yaşam İçin (1996)., YAMAN METİN,COŞKUNTÜRK OSMAN SATI,  Saygın Matbaası, Sayfa Sayısı 0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 10786)                                

Sportif Performansın Sınırları (1992)., YAMAN METİN,COŞKUNTÜRK OSMAN SATI,  Neyir Yayınevi, Sayfa Sayısı 0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 10785)                                     

                                     

                  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :                                               

YAMAN METİN (2006).  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanma Durumları.  Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 1(1) (Kontrol No: 937735)                                                 

KURTİÇ NEDİM,YAMAN METİN (2006).  Futbol Taraftarlarını Saldırganlığa İten Psiko-Sosyal Nedenler.  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(12) (Kontrol No: 937725)                                                 

YAMAN METİN,AYAN SİNAN,ARSLAN SİBEL (2004).  Sporun Yaygınlaştırılması İçin Spor Tesisleri Ve Uygulanan Politikaların İncelenmesi.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1) (Kontrol No: 937714)                                                    

YAMAN METİN,DUMAN SEVDA (2004).  Türkiye 1. Liglerinde Mücadele Eden Futbol, Hentbol Ve Voleybol (Bayan-Erkek) Takımları Arasındaki Başarı Motivasyonu Farklılıkları İle Sportif Tecrübenin Başarı Motivasyonuna Etkileri.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1) (Kontrol No: 937717)                                                 

YAMAN METİN,HERGÜNER GÜLTEN,YAMAN ÇETİN (2003).  Yüksek Performans Sporlarında Doping Kullanımı ve Dopinge Karşı Mücadele Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi ve Aktüel Boyutu.  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(6) (Kontrol No: 937708)                                                    

YAMAN METİN,YAAN TANSU,TÜRKMEN MUTLU (2003).  Sporun Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Ataklık ve Pratik Olma Kişilik Özelliklerine Etkisi.  Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(5) (Kontrol No: 937701)                                        

YAMAN METİN,SEVDA DUMAN,HERGÜNER GÜLTEN (2002).  Futbol, Hentbol ve Voleybol Bayan Takımları Arasındaki Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübenin Başarı Motivasyonuna Etkisi.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3) (Kontrol No: 937690)                                             

YAMAN METİN,MUSTAFA Bayrakçı,YAMAN ÇETİN (2002).  Stres Kaynakları İle Yöneticilerin Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki.  Eğitim Araştırmaları Dergisi (Kontrol No: 937672)                                                 

YAMAN METİN,MİRİCİ İSMAİL HAKKI,DEMİR İG,HERGÜNER GÜLTEN (2002).  Spor Teşkilatında Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2) (Kontrol No: 937685)                                           

YAMAN METİN,SEVDA DUMAN (2002).  Türkiye 1. Liglerinde Mücadele Eden Erkek Futbol, Hentbol ve Voleybol Takımları Arasındaki Başarı Motivasyonu Farklılıkları.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3) (Kontrol No: 937743)                                         

YAMAN METİN,SEVDA DUMAN,HERGÜNER GÜLTEN (2001).  Türkiye 1. Ligindeki Müsabık Voleybolcu, Hentbolcü ve Futbolcu Bayanlar Arasındaki Başarı Motivasyonu Farklılıklarının Araştırması.  Eğitim Araştırmaları Dergisi(5) (Kontrol No: 937667)                              

TEL MİKAİL,ÖCALAN M,YAMAN METİN (2001).  Taekwondo Hakemlerinin Eğitim, Sosyo-Ekonomik Durumları, Şiddet ve Serbest Zaman Anlayışları Üzerine Bir Araştırma.  Spor Araştırmaları Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 937655)                                        

YAMAN METİN,MİRİCİ İSMAİL HAKKI,YAAN TANSU (2001).  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İle Sınıf Öğretmeni Adayı Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerinin (Sorumluluk Ve Üstünlük) Belirlenmesi ve Karşılaştırılması.  Spor Araştırmaları Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 937658)                                        

TEL MİKAİL,ÖCALAN MUSTAFA,YAMAN METİN (2000).  Tekwondocuların Bu Sporu Tercih Etme Nedenleri ve Sosyo-Ekonomik Durumları.  Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 3(3) (Kontrol No: 937646)                                             

HOŞGÖRÜR VURAL,YAMAN METİN,HERGÜNER GÜLTEN (2000).  Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Tutumları ve Yönetimi.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3) (Kontrol No: 937643)                                          

YAMAN METİN,HERGÜNER GÜLTEN (2000).  Örgütsel Stres Yönetiminde Sporun Önemi.  Spor Araştırmaları Dergisi, 4(1) (Kontrol No: 937640)                                                    

YAMAN METİN,CİHAN HAMİT,ZORBA ERDAL (1998).  Sağlık İçin Spor Yapmanın Önemi.  Türkiye Amatör Spor Dergisi(84), 16-16. (Kontrol No: 2560515)                                           

YAMAN METİN,YENEL İBRAHİM FATİH,ZİYAGİL MEHMET AKİF,ZORBA ERDAL (1997).  Psikolojik Faktörler ve Sportif Yararlanmalar Arasındaki İlişki.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2) (Kontrol No: 937625)                                        

KALKAVAN ARSLAN,YAMAN METİN,KARAKUŞ SEYDİ,KANİ TORUN,YAMAN ÇETİN,CİHAN HAMDİ,ZORBA ERDAL (1997).  K.T.Ü. Giresun Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fizyolojik Özellikleri ve Antropemetrik Yapılarının Araştırılması.  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1) (Kontrol No: 937618)                                                    

HERGÜNER GÜLTEN,GÜVEN ÖZBAY,YAMAN METİN (1997).  Sporun Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(3) (Kontrol No: 937635)                                             

YAMAN METİN,YENEL İBRAHİM FATİH (1996).  Turizm Faaliyetleri İçerisinde Sporun Yeri.  İller Bankası Dergisi (Kontrol No: 2560517)                                                     

GÜÇLÜ NEZAHAT,YAMAN METİN,YENEL İBRAHİM FATİH (1996).  Spor Yöneticilerinin Kişisel Nitelikleri ve Eğitim Durumları.  Amme İdaresi Dergisi (Kontrol No: 937597)                                             

KARAKÜÇÜK SUAT,YENEL İBRAHİM FATİH,YAMAN METİN (1996).  Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği.  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(3) (Kontrol No: 937578)                                                 

                                                                   

                    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:                    

YAMAN METİN,YAĞIZ K (2003).  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Çalışan Spor Uzmanlarının İş Doyumu.  Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiri Kitabı Ankara, (Yayın No:1337058)                          

YAMAN METİN,MİRİCİ İSMAİL HAKKI,BOZKUŞ TANER (2001).  Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Beden Eğitimi Dersi Etkinlikleri İçin Öneriler.  X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu, (Yayın No:1337057)                          

KARAKÜÇÜK SUAT,YENEL İBRAHİM FATİH,YAMAN METİN (1997).  Türk Sporunun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaşması Bakımından Basının Etkinliği.  Spor Yönetiminin Güncel Sorunları Sempozyumu, Kayseri, (Yayın No:1337056)     

            

                  Editörlük                                                                 

UHEYAD (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Online                           

TORJAS (Alan endeksleri), Dergi, Editör, ONLİNE                                       

ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Online                                       

INTERNATIONAL REFEERED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Online                                       

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DEGİSİ (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Online                            

ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DEGİSİ (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Online                                      

 

            Üniversite Dışı Deneyim                                                                                

2008-2013         Başkan Vekili                                                                                    

                           HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU, Başkan Vekili, (Diğer)

1990-1992         Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü / Şube Müdürlüğü                                                                                        

                           GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, Şube Müdürü, (Kamu)