Doç. Dr. Meryem SELVİ

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Biyoloji Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2009. Selvi, M., Yakışan, M. ve Yıldız, K., “Biyoloji öğretmeni adaylarının ozon tabakası ile ilgili düşünceleri”, 5.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 1-3 Ekim 2009, Edirne, TURKEY.
 • 2008. Yuruk, N., Selvi, M., Yakışan, M., “Probing the Changes in Pre-Service Teachers’ Conceptual Understanding about Flowering Plants after the Use of Metaconceptual Teaching Activities”, Conference on Asian Science Education (CASE) February 2008, Kaohsiung, TAIWAN.
 • 2006. Yakışan, M., Selvi M. ve Yürük, N., “Biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkiler hakkındaki alternatif kavramları”. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 7-9 Eylül 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 2003. Yıldız, K. and Selvi, M. “Pre-service teachers’ understanding of environment”, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 4-8 2003, Antalya, TURKEY.
 • 2002. Altın, M., Bacanlı, H. ve Yıldız, K., “Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2004). Elçin, A.E., Erkoç, F., Sarıkaya, R., Selvi, M., 2004. “Mikrobiyolojik Uygulamalar” Başak Matbaacılık, Ankara, 96 sayfa, Gazi Eğitim Fakültesi (29.11.2004 tarih ve 30-16384 sayılı yazı)..

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2011). Yürük, N., Selvi, M. ve Yakışan, M., ”Üstkavramsal öğretim etkinliklerinin biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkilerle ilgili kavramsal anlamaları üzerindeki etkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 11(1), 447-464 .
 • (2004). Selvi, M. and Yıldız, K., “Pre-service teachers’ understanding of environment” Fresenius Environmental Bulletin, 13 (9), 903-905 .
 • (2004). Selvi, M. and Selvi, M., “Environmental education for sustainable development”, Fresenius Environmental Bulletin, 13 (9), 900-902 .

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2007). Yakışan, M., Selvi, M. ve Yürük, N., “Biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkiler hakkındaki alternatif kavramları”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 62-79 ,

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2009). Selvi, M. and Yıldız, K., “Biyoloji öğretmeni adaylarının sera etkisi ile ilgili algılamaları”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 813-852..
 • (2005). Yakışan, M. ve Selvi, M., “Bir öğrenme stratejisi olarak V-Diyagramı:Biyoloji laboratuarlarında kullanılması”, Eğitim ve Bilim, 30(138), 45-51,
 • (2004). Selvi, M. ve Yakışan, M., “Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin enzimler konusu ile ilgili kavram yanılgıları”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 173-182 ,
 • (2003). Kazancı, M., Atılboz, N.G., Doğan Bora, N. ve Altın, M., “Kavram haritalama yönteminin lise 3. sınıf öğrencilerinin genetik konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 135-141,
 • (2002). Yıldız, K., Baykal, T. ve Altın, M., “Çevrenin tanınması ve öneminin kavranmasına yönelik örnek bir sulak alan çalışması”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1-9. .

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına karşı tutumlarının ve bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi, GEF 04/2010-23 nolu Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, (2010)
 • Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Çevre Kavramlarını Algılamaları, GEF 04/2005-08 nolu Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, (2005)