Arş. Gör. Dr. Merve Şeyda KARAÇİL ERMUMCU

Beslenme ve Diyetetik > Toplum Beslenmesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Acar Tek N, Navruz Varlı S, Karaçil Ermumcu MŞ, Ertaş Öztürk Y (2019). Sleep efficiency and duration assessed with metabolic holter: Associate with body composition and dietary components. Progress in Nutrition, (DOI https://doi.org/10.23751/pn.v22i2.8124).
 • Şanlıer N, Ağagündüz D, Ertaş Y, Bozbulut R, Karaçil Ermumcu MŞ (2019). Depression and Eating Disorders in Children with Type 1 Diabetes.. Hong Kong Journal of Paediatrics, 24(1)(16-24).
 • Acar Tek N, Karacil Ermumcu MS (2018). Determinants of Health Related Quality of Life In Home Dwellİng Elderly Population: Appetite and Nutritional Status. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 22(8)(996-1002).
 • Köksal E, Karaçil Ermumcu MŞ, Mortaş H (2017). Description of the Healthy Eating Indices-Based Diet Quality in Turkish Adults: A cross-sectional study. Environmental Health and Preventive Medicine, 22:12(1-9).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Karacil Ermumcu MS, Acar Tek N (2018). Healthy Eating Concern (Orthorexia Nervosa) and Related Factors in Women. COJ Nursing & Healthcare, 2;5(1-4).
 • Karacil Ermumcu MS, Sanlier N (2017). Black Cumin (Nigella Sativa) And Its Active Component Of Thymoquinone: Effects On Health. Journal of Food And Health Science, 3(4)(170-183).
 • Köksal E, Mortaş H, Karaçil Ermumcu MŞ (2016). Yetişkin Bireylerde Diyet Kalitesinin Ortalama Yeterlilik Oranı (MAR) Kullanılarak Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Dergisi, 32:3(43-46).
 • Köksal E., Karaçil MŞ. (2014). Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi/Relationship Between Sugar Consumption and Body Mass Index Among School Aged Children . Fırat Tıp Derg/Firat Med J, 19(3)(151-155).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Küçükerdönmez Ö, Karaçil Ermumcu MŞ, Seçkiner S, Köksal E (2018). Tip 2 Diyabetli Bireylerde Abdominal Obezite/Adipozite ve Aterojenik Belirteçlerin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi,
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Köksal E. (2017). Sağlıklı Bir Ağız için Nasıl Beslenmeliyiz?. e-SAĞLIK Beslenme ve Diyetetik Dergisi , 11(10-16).
 • Karacil Ermumcu MS, Ertaş Öztürk Y, Acar Tek N, Navruz Varlı S (2017). Uyku Süresi Ve Kalitesiyle İlişkili Bazı Faktörler: Beslenme Alışkanlıkları, Enerji Dengesi ve Yaşam Tarzı. e-SAĞLIK Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 15(36-45).
 • Acar Tek N, Karaçil Ermumcu MŞ (2016). Sağlık Profesyonellerinde Sağlıklı Beslenme Kaygısı: Ortoreksiya Nervoza (ON). Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2:1(59-71).
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Köksal E, Uzamış Tekçiçek M (2016). Okul Çağı Çocuklarında Diyet Asiditesi Diş Çürüklerini Artırıyor Mu?. Beslenme ve Diyet Dergisi, XX(XX-XX).
 • Karaçil MŞ., Şanlıer N. (2014). Obezojenik Çevre Ve Sağlık Üzerine Etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 3(2)(786-803).
 • Karaçil MŞ, Akbulut G (2013). Tip 2 Diabetes Mellitus ve Βeta Glukan. Beslenme ve Diyet Dergisi, 41(3)(242-246).
 • Karaçil MŞ. (2013). Okul Sağlığı Temelli Ulusal ve Uluslararası Beslenme Programları. Çoluk Çocuk, 103(43-45).
 • Karaçil MŞ, Acar-Tek N. (2013). Dünyada Üretilen Fermente Ürünler: Tarihsel Süreç ve Sağlık ile İlişkileri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University), 2(163-173).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Şahin G, Ağagündüz D, Ayyıldız F, Ertaş Öztürk Y, Karaçil Ermumcu M. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gamze Akbulut. (2019). Krause Besin ve Beslenme Bakım Süreci, Ekler. Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
 • Acar Tek N, Karaçil Ermumcu MŞ. (2019). Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar. Obezite ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Türkiye Klinikleri.
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Şanlıer N. (2016). Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi-Okul çağı ve Adolesan Dönemde Beslenme. Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik.
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Köksal E. (2016). Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-IV/Ağız Sağlığı ve Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi.
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Şanlıer N. (2016). Okul Öncesi Dönemde Beslenme. Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik.
 • Mortaş H, Karaçil Ermumcu MŞ, Ayhan B, Akbulut G. (2015). Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar IV. Nörolojik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi . Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Ayhan B, Karaçil Ermumcu MŞ, Mortaş H, Akbulut G. (2015). Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar V. Psikiyatrik ve Mental Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi . Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Karaçil Ermumcu MŞ, Acar Tek N, 2019. Yaşlılarda Besinlerden Elde Edilen Su Ayak İzinin Değerlendirilmesi (sözel sunum), I. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi Ankara
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Acar Tek N, 2019. Maternal folik asit suplemantasyonunun gebe ratlarda bozulmuş glukoz toleransına etkisinin değerlendirilmesi (Sözel sunum), 2nd Internatıonal Eurasıan Conference On Bıologıcal And Chemıcal Scıences (Eurasıanbıochem 2019)
 • Karaçil Ermumcu MŞ, Acar Tek N, Adıgüzel E, 2019. Evde yaşayan yaşlılarda besin alımının yaşam kalitesi üzerine etkisi (sözel sunum), 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Ankara, Türkiye
 • Şanlıer N, Bozbulut R, Ağagündüz D, Ertaş-Öztürk Y, Karaçil-Ermumcu MŞ, 2018. Tip 1 diyabet adolesanların yaşam kalitesini etkiliyor mu? , 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi Antalya
 • Acar Tek N, Ertaş Öztürk Y, Karacil Ermumcu MS, Navruz Varlı S, 2018. Role of tryptophan intake in sleep duration and modulation of sleep in adults, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Karacil Ermumcu MS, Acar Tek N, 2018. Does living status associated with poor dietary intake among healthy elderly?, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Karacil Ermumcu MS, Acar Tek N, 2018. The effect of living alone on malnutrition in elderly population, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Acar Tek N, Karacil Ermumcu MS, Pehlivan M, 2018. Açai Berry: Usage as Functional Food and Relation with Health, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Karacil Ermumcu MS, Acar Tek N, 2018. Maternal High Folic Acid Supplement and Relationship with Glucose Intolerance and Insulin Resistance in Offspring, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Yıldıran H, Ayyıldız F, Karacil Ermumcu MS, Gezmen Karadag M, 2018. Relationship Between Body Image and BMI in University Students, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Ayyıldız F, Yıldıran H, Gezmen Karadag M, Karacil Ermumcu MS, 2018. Is Eating Attitude Differ in Overweight and Non-Overweight Females?, 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Gezmen Karadag M, Karacil Ermumcu MS, Yıldıran H, Ayyıldız F , 2018. Food Label Reading Behaviour in Young Adults, 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Karacil Ermumcu MS, Gezmen Karadag M, Ayyıldız F, Yıldıran H , 2018. Eating Attitudes and Dietary Intakes of University Students, 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Acar Tek N, Navruz Varlı S, Karacil Ermumcu MS, Ertaş Öztürk Y, 2018. Sleep efficiency and duration assessed with metabolic holter: Associate with anthropometric measurements and body composition (Oral Presentation), 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Karacil Ermumcu MS, Koksal E, Kocaadam B, Karabudak E, Bilici S, 2018. Dietary Adequacy and BMI Relation among Reproductive Age Women, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Bilici S, Kocaadam B, Koksal E, Karacil Ermumcu MS, Karabudak E, 2018. Exploring Demographic Influences on Nutrition Knowledge Levels in Adults, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Karabudak E, Karacil Ermumcu MS, Bilici S, Kocaadam B, Koksal E, 2018. Is Nutrition Knowledge Associated with Obesity in Turkish Adult Population?, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Köksal E, Kocaadam B, Bilici S, Karacil Ermumcu MS, Karabudak E, 2018. Total fluid and plain water intakes and its correlation with BMI, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Şanlıer N, Ağagündüz D, Ertaş Y, Bozbulut R, Karaçil MŞ, 2018. Depression and Eating Disorders in Children with Type 1 Diabetes, ECO2018, the 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria
 • Yasemin Ertaş Öztürk, Nilüfer Acar Tek, Merve Şeyda Karaçil Ermumcu, Semra Navruz Varlı, 2018. Association between sleep efficiency and duration with dietary components in adults (Oral Presentation), 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Ankara
 • Merve Şeyda Karaçil Ermumcu, Nilüfer Acar Tek, Özge Mengi Çelik, 2018. Awareness, knowledge, use of folic acid among non-pregnant and pregnant women: A study from Turkey (Oral Presentation) , 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Ankara
 • Acar Tek N, Karacil Ermumcu MS, 2017. Determinants of Quality of Life in Free-Living Elderly Population: Nutritional Status and Appetite, 39th ESPEN Congress Amsterdam, Netherlands
 • Acar Tek N, Karacil Ermumcu MS, 2017. Changes in Sleep Duration Associated with Nutritional Status and Appetite in Elderly, 39th ESPEN Congress Amsterdam, Netherlands
 • Koksal E, Karacil Ermumcu MS, Kucukerdonmez O, Karabudak E, 2017. Evaluation of Malnutrition According to Different Criteria in Hemodialysis Patients, 39th ESPEN Congress Amsterdam, Netherlands
 • Kucukerdonmez O, Karacil Ermumcu MS, Seckiner S, Koksal E, 2017. Evaluation of Insulin Resistance with Anthropometric and Atherogenic Predictors in Diabetes, 39th ESPEN Congress Amsterdam, Netherlands
 • Ayhan B, Karaçil Ermumcu MS, Ayyıldız F, Arslan S, 2016. The Relationship between Eating Behavior and Obesity (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):213), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Acar Tek N, Karaçil Ermumcu MS, Cakır Y, 2016. Comparison of Different Methods: Used in Evaluation of Physical Activity (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):222), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Acar Tek N, Karaçil Ermumcu MS, Cakır Y, 2016. Evaluation of Relationship between Life Quality and Nutritional Status of Elderly (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):257), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Acar Tek N, Karaçil Ermumcu MS, Cakır Y, 2016. Orthorexia Nervosa in Healthcare Professionals (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):261), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Karacil Ermumcu MS, Ayyıldız F, Ayhan B, Cakır Y, 2016. Association between Obesity and Depression in Adolescents and Children (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):261), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Ayyıldız F, Ayhan B, Karacil Ermumcu MS,Cakır Y, 2016. The Determination of Fecal Transplantation In Gastrointestinal Diseases (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):264), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Köksal E, Karacil Ermumcu MS, Bozbulut R, Özata G, 2016. Growth Monitoring In Children With Type 1 Diabetes (Abstract is available on Obesity Facts 2016;9(supply 1):267), European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC Gothenburg, Sweeden
 • Acar Tek N, Karaçil Ermumcu MS, 2016. Ortoreksiya Nervoza: Sağlık profesyonelleri için risk mi?, 7. Ulusal Obezite Kongresi İstanbul/Türkiye
 • Köksal E, Yılmaz H, Karaçil MŞ, 2015. Comparison of Diet Quality According to Body Mass Index and Conicity Index in Adults Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):72, 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prague, Czech Republic
 • Karacil MS , Koksal E , Tekcicek M, 2015. Determination of Relationship Between Obesity and Alkaline Diet in School Aged Children Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1):106, 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prague, Czech Republic
 • Karacil MS , Tekcicek M , Koksal E, 2015. Is There an Association Between Weight and Dental Caries in School Aged Children: Effect of Being Overweight or Low Weight Abstract is available in Obesity Facts 2015; 8(suppl 1): 135, 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) Prague, Czech Republic
 • Köksal E, Karaçil MŞ, Yılmaz H, 2015. Yetişkin Bireylerin Farklı Sağlıklı Yeme İndekslerine Göre Diyet Kalitelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik/Türkiye
 • Koksal E, Yilmaz H, Karacil MŞ, 2015. Yetişkin Bireylerde Diyet Kalitesinin Sağlıklı Yeme İndeksi-2010 (HEI-2010) ve Ortalama Yeterlilik Oranı (MAR) Kullanılarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik/Türkiye
 • Karacil MS , Koksal E , Tekcicek M, 2015. Okul Çağı Çocuklarında Diyet Asiditesi Diş Çürüklerini Arttırıyor Mu? , Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik/Türkiye
 • Acar Tek N, Karaçil MŞ, 2015. Yaşlılarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma , Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Bilecik/Türkiye
 • Şanlıer N., Köksal E., Karabudak E., Karaçil MŞ., 2014. Maternal Educational Level And Preschool Children's Consumption Of Food Groups, The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barcelona/Spain
 • Köksal E., Karaçil MŞ., Karabudak E., 2014. Behavioral Risk Factors And Prevalence Of Overweight And Obesity In School-Age Children, The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barcelona/Spain
 • Karaçil MŞ., Tekçicek M., Köksal E., 2014. Beslenme Alışkanlıkları ve Ağız Sağlığı İlişkisinin 12 Yaş Çocuğunda Değerlendirilmesi, Halk Sağlığı Günleri III. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu ''Okul Sağlığında Ağız ve Diş sağlığı'' Ankara
 • Acar-Tek N., Karaçil MŞ., Önen D., 2014. Yaşlılarda İştah Durumu, Beslenme Risk Taraması ve Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyet Kongresi Ankara
 • Acar Tek N., Önen D., Karaçil MŞ., 2014. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde evde yaşayan yaşlı bireylerde malnutrisyon durumunun değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • Acar Tek N., Önen D., Karaçil MŞ., 2014. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yaşlıların Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • Karaçil MŞ., Köksal E., Küçükerdönmez Ö., 2014. Okul Çağı Çocuklarda Diyet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • Küçükerdönmez Ö., Köksal E., Karaçil MŞ., 2014. Huzurevinde ve Evde Kalan Genç Yaşlılarda Sıvı Alımının Karşılaştırılması (Sözel Bildiri), IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • Gezmen Karadağ M., Yıldıran H., Köksal E., Ertaş Y., Karaçil MŞ., 2014. Consumption of Food Groups in Turkish Adolescent Group: A Pilot Study, The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barcelona/Spain
 • Yıldıran H., Gezmen Karadağ M., Köksal E., Karaçil MŞ, Ertaş Y., 2014. The Relation of Nutrient Intake with Anemia Status of School Aged Children, The 2nd International Conference on Nutrition and Growth Barcelona/Spain
 • Karaçil MŞ., Karabudak E., Köksal E., Ertaş Y., 2013. Ritmik ve Artistik Jimnastikçilerin Yeme Tutumları İle Beden İmgesi ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 8. KEPAN Kongresi Antalya
 • Ertaş Y., KarabudakE., Köksal E., Karaçil MŞ., 2013. Ritmik ve Artistik Jimnastikçilerin Enerji ve Besin Öğesi Alımlarının Sağlıklı Yaşıtları ve Alım Önerileri İle Karşılaştırılması, 8. KEPAN Kongresi Antalya
 • Acar Tek N., Önen D., Karaçil MŞ., Ertaş Y., Şanlıer N., 2013. Lenfödem Gelişen hastalarda Kefir Tüketiminin Ödem Durumuna Etkisinin Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi Antalya
 • Karaçil MŞ., Acar Tek N., 2013. Traditional Fermented Products Commonly Used In Turkey (Oral presentation), The 2nd International Symposium on 'Traditional Foods From Adriatic to Causasus' Ohrid-Struga/Macedonia
 • Köksal E., Bilici S., Şanlıer N., Ertaş Y, Karaçil MŞ., Ayhan B., Çelebi F., 2012. Yatarak Tedavi Alan Hastaların Besine Erişim Olanaklarının Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Bilici S., Köksal E., Şanlıer N., Ayhan B., Ertaş Y, Karaçil MŞ., Çelebi F., 2012. Yatarak Tedavi Alan Hastaların Hastane Yemek Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Önen D., Karaçil MŞ., Köksal E., 2012. Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi (Sözel bildiri), VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Acar Tek N., Şanlıer N., Karaçil MŞ., Akı Z., Türköz Sucak G., 2012. Gazi Üniversitesi Kemik İliği Ünitesine Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli İçin Yatan Hastaların Antropometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Karaçil MŞ., Türközü D., Ayhan B., Ertaş Y., Şanlıer N., 2012. Yıldızlı Otellerde Çalışan Mutfak ve Servis Personelinin Gıda Güvenliği Bilgilerinin Tespiti, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Türközü D., Ayhan B., Ertaş Y., Karaçil MŞ., Şanlıer N., 2012. Şehirler Arası Yolcu Taşıyan Personelin Beslenme Durumları, Alışkanlıkları ve Diyet Örüntülerinin Saptanması, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Ertaş Y., Karaçil MŞ, Türközü D., Ayhan B., Şanlıer N., 2012. Gençlerde Antropometrik Ölçümlerle Yeme Tutumu ve Beden İmgesi Arasındaki İlişkinin Tespiti, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Karaçil MŞ., Önen D., Köksal E., 2012. 7-12 Yaş Okul Çağı Çocuklarının Besin Grupları Tüketiminin Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi İle Karşılaştırılması, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Bilici S., Köksal E., Şanlıer N., Önen D., Ayhan B., Karaçil MŞ., 2012. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Toplu Beslenme Hizmetlerinde Görev Alan Personelin Stres Durumlarının Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Köksal E., Bilici S., Şanlıer N., Ayhan B., Karaçil MŞ., Önen D., 2012. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Toplu Beslenme Hizmetlerinde Görev Alan Personelin Beslenme Durumlarının ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi, VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Karaçil MŞ., Boyraz Ö., Yazlak S., Çakıroğlu FP., 2012. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerin Beslenme Davranışları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi Antakya

Seminer

 • Academic Writing (2019) Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara
 • 1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi (2019) Ankara, Türkiye
 • 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi (2019) Ankara, Türkiye
 • 25th European Congress on Obesity (ECO2018) (2018) Vienna, Avustria
 • TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu (2017) Ankara, Türkiye
 • Public Health Nutrition Course (2017) The Institute of Public Health of the University of Porto (ISPUP),Portekiz
 • Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu (2016) Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM) (2016) Ankara, Türkiye
 • 4. Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi (2016) Ankara, Türkiye
 • 22nd European Congress on Obesity (ECO2015) (2015) Prague, Czech Republic
 • Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi (2015) Bilecik, Türkiye
 • IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (2014) Ankara, Türkiye
 • Sağlık Bilimlerinde Beslenme ve Gıda Zirvesi: Sektörel Boyutuyla Toplu Beslenme Hizmetleri (2014) Ankara, Türkiye
 • 2nd International Conference on Nutrition and Growth (2014) Barcelona, Spain
 • Sporcu Performansında Beslenmenin Rolü-Spor Diyetisyeni (2014) İstanbul, Türkiye
 • Halk Sağlığı Günleri III. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu ''Okul Sağlığında Ağız ve Diş sağlığı'' (2014) Ankara, Türkiye
 • 2nd International Symposium on 'Traditional Foods From Adriatic to Causasus' (2013) Ohrid-Struga/Macedonia
 • VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (2012) Antalya, Türkiye
 • 11. Gıda Kongresi (2012) Antakya, Türkiye
 • ISO22000:2005 İç Denetçi Eğitimi (2011) Ankara, Türkiye
 • ISO 22000:2005 Dökümantasyon Eğitimi (2011) Ankara, Türkiye
 • ISO 22000:2005 Temel Eğitimi (2011) Ankara, Türkiye
 • Güncel Bilgiler Işığında Diyabet ve Beslenme Tedavisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Diyabet Diyetisyenliği Derneği Eğitimi (2011) Ankara, İstanbul
 • I. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu (2011) İstanbul, Türkiye
 • Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi (2009) Ankara, Türkiye

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Beslenme İlkeleri (Hemşirelik Bölümü ) (Güz)
 • Sürdürülebilir Kalkınmada Beslenme (Güz)

Yabancı Dil

 • 2018 / 88.75

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • EASO Summer School: Training the Trainers in the Prevention and Management of Obesity (2019)
 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2018)
 • BESVAK Hatipoğlu Yayınevi Ayşe Baysal Bilim Ödülü 2018 Yılı Jüri Özel Ödülü (2018)
 • Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü (2018)
 • Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü (2017)
 • Tübitak 2211A Yurtiçi Doktora Programı Bursiyerliği (2015)

Proje

 • Gebelik Döneminde Yüksek Miktarda Folik Asite Maruziyetin Annelerde Glukoz İntoleransı ve Yavru Ratlarda İnsulin Direnci Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi (BAP) (2018)