Öğr. Gör. Merve GÖRDESEL

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans Tezi: Doğrudan Sodyum Bor Hidrürlü Yakıt Hücre Bileşenlerinin Modifikasyonu ile Hücre Performansının Artırılması (Danışman: Prof. Dr. Bekir Zühtü Uysal)