Prof. Dr. Meral Boşnak Güçlü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Tanımı: Kısa ve uzun dönem göğüs hastalıkları problemleri olan hastalar için egzersiz ve eğitim programıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar; pulmoner rehabilitasyonun hastaların yürüme mesafesi, nefes darlığı, günlük yaşam aktiviteleri, anksiyete gibi sağlık ve iyilik ölçümlerini iyileştirdiğini göstermektedirler. Program en az 6 hafta sürmektedir ve haftada en az 2 gün fizyoterapist eşliğinde seansı içermektedir. Pulmoner rehabiltasyon toplumun geniş bir populasyonunu kapsamaktadır. Bunlar;

 • Pulmoner hastalık risk faktörlerine sahip bireyler
 • Yoğun bakımda yatan çocuk ve erişkin hastalar
 • Göğüs hastalığı tanısı konulan hastalar
 • Tanısı konmuş ve efor kapasitesini sınırlayan sistemik hastalığı olan bireyler
 • Farklı kanser tanıları ile takip edilen hastanede yatan ve ayaktan gelen hastalar
 • Egzersiz kapasitesi azalan sağlıklı kişiler ve geriatrik bireyler
 • Akciğer cerrahisi geçiren, abdominal cerrahi uygulanan kişiler değerlendirilerek fizyoterapi ve rehabilitasyon programına alınmaktadır.
 • Solunum ve kardiyak problemi olan Nörolojik (Multiple Sklerozis, Parkinson, Gulian Barre, Myastenia Gravis, Amyotrofik Lateral Sklerozis vb…), romatolojik (Romatoid artrit, Ankilazon Spondilit vb…), ortopedik (skolyoz) hastalıklar.

Değerlendirme yöntemleri:

 • Risk faktörleri analizi
 • İmmobilizasyon ve mobilizasyon değerlendirmesi
 • Fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi
 • Egzersiz kapasitesinin belierlenmesi (saha testleri, kardiyopulmoner egzersiz testi)
 • Periferik kas kuvveti ölçümü
 • Solunum kas kuvvetinin ölçümü
 • Solunum fonksiyon testi
 • Yaşam kalitesi değerlendirmesi            
 •  
 • Pulmoner sistemin işleyişi ve hastalıkların patofizyolojisi, egzersiz testleri, ilaçları ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilgilendirme
 • Sağlıklı kişiler ve pulmoner hastalığı olan bireylerde efor testleri ile belirlenen egzersiz kapasitesine uygun bireysel aerobik egzersiz eğitimi (koşu bandı, bisiklet ergometresi, kol ergometresi)
 • Solunum kas eğitimi
 • Havayolu temizleme teknikleri
 • Havayollarının temizliğinde kullanılan aletlerin hastaya özel seçimi ve eğitimi
 • Solunum kapasitesinin artırılmasına yönelik solunum egzersizlerinin uygulanması
 • Üst ve alt ekstremite kas kuvvet ve endurans eğitimi
 • Yoğun bakımda hasta mobilizasyonu ve egzersiz eğitimi
 • Yoğun bakımda mekanik ventilatörden ayırma
 • Esneklik, koordinasyon ve fiziksel uygunluğun artırılmasını sağlayan egzersizler
 • Fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik yaşam tarzı modifikasyon uygulamaları
 • Akciğer hastalıklarında başa çıkmada gevşeme eğitimi yöntemlerinin kullanılması
 • Günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma teknikleri
 • Risk faktörleri eğitimi
 • Tedaviye uyumu arttırmaya yönelik eğitim
 •  
 •  
 • Prof.Dr.  Fzt. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ (sorumlu öğretim üyesi) 

İletişim Adresi:

E-Posta

 • meralbosnak@gazi.edu.tr

  bosnakmeral@hotmail.com

Telefon

 • 0312-2162689 

Adres

 • Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Emniyet Mah. Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 Beşevler/ Ankara