Doç. Dr. Meral Boşnak Güçlü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Kardiyak rehabilitasyon; sadece kalp ve damar hastalığı olan kişileri değil, sağlıklı ve risk faktörüne sahip bireyleri de kapsayan, multidisipliner bir yaklaşımla çalışan, kişilerin optimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılmasını amaçlayan uygulamaların tümüdür. Kardiyak rehabilitasyon  toplumun geniş bir populasyonunu kapsamaktadır. Bunlar;

 • Kardiopulmoner hastalık risk faktörlerine sahip bireyler (İleri yaş, Obezite, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diabetes Mellitus, Sigara içimi, Sedanter yaşam, Menopoz)
 • Efor kapasitesini sınırlayan kardiak hastalıklara sahip bireyler (Myokard İnfarktüsü, Kalp cerrahisi (by-pass, anjio), Stabil anjina, Pulmoner arter hipertansiyonu, Kardiak transplantasyon, Kalp yetmezliği, Kalp kapak hastalıkları vb. )
 • Koroner arter hastalık tanısı almış hastalar,
 • Tanısı konmuş ve efor kapasitesini sınırlayan sistemik hastalığı olan bireyler,
 • Egzersiz kapasitesi azalan sağlıklı kişiler ve geriatrik bireylere yönelik FTR uygulamaları yapılmaktadır.

    

 Değerlendirme Yöntemleri:

 • Risk faktörleri analizi
 • Detaylı fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi
 • Egzersiz kapasitesinin belierlenmesi (saha testleri, kardiyopulmoner egzersiz testi)
 • Periferik kas kuvveti ölçümü
 • Solunum kas kuvvetinin ölçümü
 • Solunum fonksiyon testi
 • Yaşam kalitesi değerlendirmesi                       

 

Uygulamalar:

 • Risk faktörleri eğitimi
 • Kardiyak sistemin işleyişi ve hastalıkların patofizyolojisi, egzersiz testleri, ilaçları ve beslenme alışkanlıkları konusunda bilgilendirme
 • Düzenli egzersize katılımın yararları konusunda bilgilendirme
 • Sağlıklı kişiler ve kardiyak hastalığı olan bireylerde efor testleri ile belirlenen egzersiz kapasitesine uygun bireysel aerobik egzersiz eğitimi (koşu bandı, bisiklet ergometresi, kol ergometresi)
 • Solunum kas eğitimi
 • Üst ve alt ekstremite kas kuvvet ve endurans egzersiz eğitimi
 • Esneklik, koordinasyon ve fiziksel uygunluğun artırılmasını sağlayan egzersizler
 • Fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik yaşam tarzı modifikasyon uygulamaları
 • Kardiyak hastalıklarda başa çıkmada gevşeme eğitimi yöntemlerinin kullanılması
 • Günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma teknikleri

Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesinde çalışan öğretim elemanları

Doç.Dr.  Meral BOŞNAK GÜÇLÜ (sorumlu öğretim üyesi) 

Uzm. Fzt. Zeliha Çelik

İletişim Adresi:

E-Posta

 • meralbosnak@gazi.edu.tr

  bosnakmeral@hotmail.com

Telefon

 • 0312-2162689  

Adres

 • Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Emniyet Mah. Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 16 Beşevler/ Ankara