Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Ratlarda Civa Klorid’in Sebep Olduğu Hepatotoksisite Üzerine Sodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri, (Devam ediyor)

Bazı Coptosoma (Plataspidae) Türlerinin Yumurta Kabuğunun Ültrastrüktürü

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri

Bacillus thuringiensis kurstaki’nin ve Endosulfanın Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) Larvalarının Malpighi Tüpü Hücreleri Üzerine Etkisi

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri

Bazı Asilidae (Diptera) Türlerinin Spermateka Yapılarının Dış Morfolojisi.

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri

Bazı Asilidae Türlerinde Tükrük Bezinin Yapısı

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri

Bazı İnsektisitlerin Lepidopter Larvaları Üzerine Etkisinin Moleküler Yönden İncelenmesi

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri

Methidathion ve Deltametrinin Lymantria Dispar (Lepidoptera) Larvalarının Antioksidan Enzim Aktivitesi Ve Malondialdehit Seviyesi Üzerine Etkisi

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Ratlarda Civa Klorid’in Sebep Olduğu Nefrotoksisite Üzerine Sodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri, (Devam ediyor)

Ratlarda Civa Klorid’in Sebep Olduğu Testikular Toksisite Üzerine Sodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri, (Devam ediyor)

Ankara ili Beypazarı ve Güdül Yöresinde Süt ve Besi Sığırı İşletmelerinde Karşılaşılan Ayak Lezyonlarının İnsidansı, Sağaltılması ve Kontrolü Üzerine Çalışmalar

Projeyi Destekleyen Kurum: G.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri, (Devam ediyor)