Doç. Dr. Meltem UZUNHİSARCIKLI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

1

DIRICAN ENVER KEREM, KALENDER YUSUF, OGUTCU AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM (2007).

Acute, subacute and subchronic testicular toxicity of dichlorvos and the protective roles of vitamins C and E in male rats. XIX World Congress on Fertility and Sterility (Poster).

 

2

UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER YUSUF, OGUTCU AYSE (2006). Hepatotoxicity of methyl parathion and protective role of vitamin C and E in male rats.. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (Poster).

 

 

3

DIRICAN ENVER KEREM, KALENDER YUSUF, UZUNHISARCIKLI MELTEM, OGUTCU AYSE (2006).

Testicular toxicity of dichlorvos and protective roles of vitamin C and E in male rats. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (Poster).

 

4

UZUNHISARCIKLI MELTEM, OGUTCU AYSE, DIRICAN ENVER KEREM, KALENDER SUNA, KALENDER YUSUF, UZUN FATMA GOKCE (2006).

Acute, subacute and subchronic administration of methyl parathion induced testicular damage in male rats and protective role of vitamin C and E.. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (Poster).

 

5

KALENDER YUSUF, KALENDER SUNA, DURAK DILEK, OGUTCU AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, UZUN FATMA GOKCE (2006).

Effects of diazinon on pseudocholinesterase activity and haematological indices in rats: The protective role of vitamin E. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (Poster).

 

6

OGUTCU AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER SUNA, UZUN FATMA GOKCE, DURAK DILEK, KALENDER YUSUF (2006).

The effects of organophosphate insecticide diazinon on malondialdehyde levels and myocardial cells in rat heart tissue and protective role of vitamin E. 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (Poster).

 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1

UZUNHISARCIKLI MELTEM, ASLANTÜRK AYSE, UZUN FATMA GÖKÇE, BAS HATICE, BAKIR BAHTIYAR (2012). Ratlarda civa klorid'in sebep oldugu hepatotoksisite üzerine sodyum selenit ve vitamin e'nin koruyucu rolü. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı.

 

 

2

ARIKAN HATICE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER YUSUF (2012). Ratlarda civa klorid’in kardiyotoksik etkisi üzerine sodyum selenit ve vitamin E’nin koruyucu rolü. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı.

 

 

 

3

BAKIR BAHTIYAR, ÖMEROGLU YAKUP, DEMIRTOLA HÜSEYIN, GÜLSAYIN CENGIZ, UZUNHISARCIKLI MELTEM (2012). Ankara ili Beypazarı ve Güdül yöresinde süt sıgırı isletmelerinde karsılasılan ayak hastalıklarının insidansı üzerine çalısmalar. 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi (Uluslararası Katılımlı).

 

4

DURAK DILEK, UZUN FATMA GÖKÇE, KALENDER SUNA, ÖGÜTCÜ AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER YUSUF (2009). Malathion’un eritrositler üzerine in vitro toksik etkisi vitamin C ve vitamin E’nin koruyucu rolü. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi.

 

5

ÖGÜTCÜ AYSE, YILDIRIM MURAT, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER YUSUF (2009). Methyl parathion’un ratlarda nefrotoksik etkisi ve vitamin C ile vitamin E’nin koruyucu rolü. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi.

 

6

KALENDER YUSUF, KALENDER SUNA, UZUNHISARCIKLI MELTEM, ÖGÜTCÜ AYSE (2009). Methidathion’un Lymantria dispar (Lepidoptera) larvalarının antioksidan enzim aktiviteleri ve malondialdehit seviyesi üzerine etkisi. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi.

 

7

KALENDER YUSUF, KALENDER SUNA, ÖGÜTCÜ AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM (2009). Deltamethrin’in Lymantria dispar (Lepidoptera) larvalarının antioksidan enzim aktiviteleri ve malondialdehit seviyesi üzerine etkisi. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi.

 

8

ÖGÜTCÜ AYSE, SULUDERE ZEKIYE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER YUSUF (2007). Bacillus thuringiensis kurstaki’nin Lymantri dispar larvalarının Malpighi tüpü hücreleri üzerine etkisi. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi.

 

9

UZUNHISARCIKLI MELTEM, ÖGÜTCÜ AYSE, UZUN FATMA GÖKÇE, KALENDER YUSUF, SULUDERE ZEKIYE (2007). Bazı insektisitlerin Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantridae) larvalarının orta bağırsak hücrelerine etkisinin taramalı elektron mikroskop ile incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi.

 

10

ÖGÜTCÜ AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER SUNA, SULUDERE ZEKIYE, KALENDER YUSUF (2006). Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) larvaları üzerine endosulfanın etkileri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi.

 

11

UZUNHISARCIKLI MELTEM, HASBENLI ABDULLAH, ÇAGLAR ÜZEYIR, DURAK DILEK, ÖGÜTCÜ AYSE, KALENDER YUSUF (2006). Acanthopleura brunnipes europaea Tsacas, 1964 (Asilidae: Diptera) türünün tükürük bezinin yapısı. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi.

 

 

12

ÖGÜTCÜ AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER SUNA, TOPRAK BURHAN, KALENDER YUSUF (2005). Endosulfanın sıçan pankreatik B hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Uluslararası Katılımlı.

 

 

13

AÇIKGÖZ FATMA, ÖGÜTCÜ AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, DURAK DILEK, KALENDER SUNA, KALENDER YUSUF (2005). Ratlarda diazinon hepatotoksisitesi ve vitamin E’nin koruyucu etkisi. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Uluslararası Katılımlı.

 

14

UZUNHISARCIKLI MELTEM, ÖGÜTCÜ AYSE, KALENDER SUNA, ULUSOY YAVUZ, KALENDER YUSUF (2005). Ratlarda endosulfan kardiyotoksisitesi ve vitamin E’nin koruyucu rolü. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Uluslararası Katılımlı.

 

15

UZUNHISARCIKLI MELTEM, ÖGÜTCÜ AYSE, KALENDER YUSUF, AYDOGAN ERSAN, DURAK DILEK, AÇIKGÖZ FATMA (2003). Bacillus thuringiensis kurstaki’nin Aglais urticae (Lepidoptera: Nymphalidae) larvalarının orta bagırsak hücrelerine etkisi. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi.

 

16

ÖGÜTCÜ AYSE, UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER SUNA, KALENDER YUSUF, AÇIKGÖZ FATMA, DURAK DILEK (2003). Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoea) larvalarının fare dermal mast hücrelerinde degranülasyon etkisi. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi.

 

17

SULUDERE ZEKIYE, CANDAN SELAMI, KALENDER YUSUF, UZUNHISARCIKLI MELTEM (2002). Tarisa virescens (H.S. 1851) yumurta koryonunun ince yapısı (Heteroptera: Pentatomidae). 16. Ulusal Biyoloji Kongresi.

 

18

UZUNHISARCIKLI MELTEM, KALENDER YUSUF, SULUDERE ZEKIYE (2002). Bacillus thuringiensis kurstaki’nin Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) larvalarının bağırsak hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi.

 

19

KUYUCU NILÜFER, SULUDERE ZEKIYE, KOÇ HASAN, CANDAN SELAMI, UZUNHISARCIKLI MELTEM (2001). Tipula decolor Mannheims, 1963 ve T. dedecor Loew, 1873 koryonunun ince yapısı. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi.