Prof. Dr. Meltem Doğan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

S. Kılıçarslan, “Akışkan Yataklı Membran Reaktörlerde İzobütan Dehidrojenasyon Reaksiyonunun İncelenmesi”

Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara (2008).

O.M. Afyon, “Dehidrojenasyon Reaksiyonlarının Yürütüldüğü Membran Reaktör Uygulamaları”

Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara (2008).