Prof. Dr. Meltem Doğan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • N. Küçüktepe, S. Kılıçarslan, M. Doğan , 2016. 12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir
 • S. Kilicarslan, M. Doğan, T. Dogu, 2016. Investigation of Isobutane Dehydrogenation in a Pd-membrane Reactor, NCC-6 The 6th Catalysis Conference, (Konferans bu yıldan itibaren uluslararası olmuştur) Bursa
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, 2014. ELP (Electroless Plating) Tekniği ile Sentezlenen Pd-Ag Membran Yapısına Banyo Bileşiminin Etkisi, 11.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
 • S. Kılıçarslan Çetinyokuş, M. Doğan, T. Doğu, 2014. Effect of the Oxidant Medium on Cr-MCM-41 Activity for Isobutane Dehydrogenation, NCC-5 5th National Catalysis Congress Adana
 • S. Kilicarslan, M. Doğan, T. Dogu, 2012. Cu-Cr-MCM-41 and Zn-Cr-MCM-41 catalyst synthesis: An application to isobutane dehydrogenation, 7th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, EMCC-7 Yunanistan, Corfu
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu, 2012. Fe-MCM-41 Katalizörlerinin Sentezi ve İzobütan Dehidrojenasyon Uygulamaları, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, İstanbul
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu, 2010. Preparation and Characterization of Cr-MCM-41 Catalysts, 6. Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference (EMCC) Belek, Antalya
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, 2010. İzobütan Dehidrojenasyonunun Membran Reaktörde İncelenmesi, 3. Ulusal Kataliz Kongresi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, 2010. Paladyum Kompozit Membran Sentezi ve Reaksiyon Uygulamaları, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Ö. Altınışık, M.Doğan, G. Doğu, 2008. Investigation of He/CO2 Selectivity in Palladium Composite Membranes, 10th World Filtration Congress Leipzig-Almanya
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, 2008. Effect of Bath Temperature on the Synthesis of Pd-Ag Composite Membranes, 5. Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference (EMCC) Cetraro, İtalya
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, 2008. Paladyum Kompozit Membranların EDS Analizleri ile Karakterizasyonu, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi, Malatya
 • O. M. Afyon, M. Doğan, 2008. Preparation of Palladium Membranes by Electroless Plating with Osmosis, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2008) Prag, Çek Cumhuriyeti
 • O. M. Afyon, M. Doğan, 2007. Effects of Interdrying Steps on the Plating Structure in Electroless Plating Technique, Somer Symposium Series METU, Ankara
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, 2007. Study of Pd Dispersion in Pd-Composite Membranes by Surface Mapping Method, Somer Symposium Series METU, Ankara
 • Ö. Altınışık, M.Doğan, G. Doğu, 2005. Preparation and Charaterization of Palladium Plated Porous Glass for Hydrogen Enrichment, 2nd International Conference on Structured Catalysts and Reactors Delft, Hollanda
 • M. Doğan, G. Doğu, 2005. Contributions of Surface Diffusion and Surface Flow on Seperation of Hydrogen by Palladium-Alumina Composite Membranes, 5. International Symposium on Catalysis in Multiphase Reactors 4. International Symposium on Multifunctional Reactors, CAMURE-5 ISMR-4 Slovenya
 • M. Doğan, G. Doğu, 2005. Dynamic Analysis of Carbon Dioxide Adsorption Rate, Equilibrium and Diffusion in Porous Adsorbents by the Single Pellet Moment Technique, 8. International Congress on Carbon Dioxide Utilization, ICCDU VIII Oslo, Norveç
 • M. Doğan, G. Doğu, 2004. Pore Sturucture of Palladium Incorporated Alumina Pellets, Micro and Mesoporous Mineral Phases Roma, İtalya
 • M. Doğan, E. Dönmez, 2003. Preparation of Pd/Alumina Composite Membranes by Electroless Plating and Characterization Studies, 3. Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference (EMCC) Selanik, Yunanistan
 • M. Doğan, G. Doğu, 2001. Hydrogen Diffusivity Enhancement in Alumina Pellets due to Impregnated Palladium, 2. Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference (EMCC) METU, Ankara
 • M. Doğan, J.R. Grace, A.M. Adris, C.J. Lim, 2000. Modeling of a Laboratory Scale Fluidized Bed Membrane Reactor with Oxygen Input for Steam Methane Reforming, 17th Annual Summer School of the EMS on Catalytic Membrane Reactors Cetraro, Italy
 • M. Doğan, G. Doğu, H. Yalçın, 2000. Alüminyum Oksit Tozlarından Elde Edilen Tabletlerde Gözenek Çapının Kontrolü ve Difüzyon Çalışmaları, 4. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • G. Doğu and M. Doğan, 2000. A dynamic Work for Adsorption and Difussion of Hydrogen and Carbon Dioxide in Pd-Alumina Composites, Presented in 2000 AIChE Annual Meeting Los Angeles, USA
 • Ç. Güldür, M.Doğan, G.Doğu, T.Doğu, 1996. Kinetics Studies for Activated Soda Production Trona in a Spray Dryer Reactor, 5th World Congress of Chemical Engineering San Diego, USA
 • M. Ünal Doğan, G. Doğu ve T.Doğu, 1994. Püskürtmeli Kurutucuda Tronadan Aktif Soda Eldesi, 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ODTÜ, Ankara
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu, 1960. İzobütan Dehidrojenasyonu için Sn-Cr MCM-41 Katalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, NCC-4 (4th National Catalysis Congress) Kocaeli

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sentez Şartlarının Pd-Cu Membranların Yapısına Etkisi (2016)
 • İzobütan Dehidrojenasyonu için MCM-41 Katalizörlerinin Sentezi ve Membran Reaktör Uygulamaları (2014)
 • Dehidrojenasyon Reaksiyonlarının Yürütüldüğü Membran Reaktör Uygulamaları (2008)
 • Akışkan Yataklı Membran Reaktörlerde İzobütan Dehidrojenasyon Reaksiyonunun İncelenmesi (2008)

Dersler

 • KM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş (2016-17 / 1. Dönem)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (2016-17 / 1.Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (2015-16 / 2. Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (NÖ) (2004-05 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (İÖ) (2004-05 / 2. Dönem)
 • KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği (İÖ) (2005-06 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2005-06 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (İÖ) (2005-06 / 2. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2006-07 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (İÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (NÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (İÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2005-06 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2005-06 / 1. Dönem)
 • KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği (NÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği (İÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (NÖ) (2005-06 / 1. Dönem)
 • KM 343 Gözenekli Malzemeler (İÖ) (2005-06 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (İÖ) (2005-06 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (İÖ) (2005-06 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (NÖ) (2005-06 / 2. Dönem)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (İÖ) (2006-07 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2006-07 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2004-05 / 2. Dönem)
 • KM 280 Kimya Mühendisliği Termodinamiği (NÖ) (2005-06 / 2. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (İÖ) (2006-07 / 1. Dönem)
 • KM 571 İleri Gözenekli Malzemeler (2006-07 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2006-07 / 2. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (İÖ) (2007-08 / 1. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (NÖ) (2007-08 / 1. Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (NÖ) (2007-08 / 2. Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (İÖ) (2007-08 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2007-08 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (NÖ) (2007-08 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (İÖ) (2007-08 / 2. Dönem)
 • ENF 101 Temel Bilgi. Teknolojileri Kullanımı (İÖ-01) (2008-09 / 1. Dönem)
 • ENF 101 Temel Bilgi. Teknolojileri Kullanımı (İÖ-02) (2008-09 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2008-09 / 1. Dönem)
 • KM 343 Gözenekli Malzemeler (İÖ) (2008-09 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2008-09 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (NÖ) (2008-09 / 2. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2009-10 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (İÖ) (2009-10 / 1. Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (NÖ) (2009-10 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (İÖ) (2009-10 / 2. Dönem)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (NÖ) (2007-08 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2007-08 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (İÖ) (2007-08 / 2. Dönem)
 • ENF 101 Temel Bilgi. Teknolojileri Kullanımı (NÖ) (2008-09 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (İÖ) (2008-09 / 1. Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (NÖ) (2008-09 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (İÖ) (2008-09 / 2. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (NÖ) (2009-10 / 2. Dönem)
 • KM 343 Gözenekli Malzemeler (İÖ) (2010-11 / 1. Dönem)
 • KM 378 Mühendislik Ekonomisi (İÖ) (2009-10 / 2. Dönem)
 • KM 376 Kömür (İÖ) (2009-10 / 1. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (NÖ) (2009-10 / 2. Dönem)
 • KM 492 Lisans Araş. Projesi (İÖ) (2009-10 / 2. Dönem)
 • ENF 101 Temel Bilgi. Teknolojileri Kullanımı (İÖ-01) (2010-11 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (NÖ) (2010-11 / 1. Dönem)
 • KM 491 Bitirme Ödevi (İÖ) (2010-11 / 1. Dönem)
 • KM 482 Kimya Müh. Lab. III (İÖ) (2008-09 / 2. Dönem)

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2016). Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation,

Atıf

 • (2016). Kendisi dışında 79 atıf yapılmıştır,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • S. Çetinyokuş Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu (2016). Contribution of Pd membrane to dehydrogenation of isobutane over a new mesoporous Cr/MCM-41 catalyst. Int. J. Chem. Reactor Eng., 14(727-736).
 • S. Çetinyokuş Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu (2016). İzobütan dehidrojenasyonu için reaksiyon hız ifadesinin geliştirilmesi ve membran reactor modellemesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(791-798).
 • S. Çetinyokuş Kılıçarslan, M. Doğan (2015). ELP (Electroless Plating) Tekniği ile Sentezlenen Pd-Ag Membran Yapısına Banyo Bileşiminin Etkisi. Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, 16(255-264 ).
 • S.Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu (2014). İzobütan Dehidrojenasyonu için Ca-Cr-MCM-41 Katalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University , 29(459-467).
 • S.Kılıçarslan, M. Doğan, T. Doğu (2013). Cr Incorporated MCM-41 Type Catalysts for Isobutane Dehydrogenation and Deactivation Mechanism. Ind. Eng. Chem. Res., 52(3674–3682).
 • S. Kılıçarslan, M. Doğan (2012). Synthesis of Pd Composite Tubes by Electroless Plating for Isobutane Dehydrogenation. Gazi University Journal of Science, 25(485-493).
 • S. Kılıcarslan, O.M. Afyon, M. Doğan (2008). Preparation of Palladium Composite Membranes on Pore Structure Modified and Non-modified Supports by Electroless Plating Procedure. Turkish Journal of Chemistry, 32(699).
 • M. Doğan, S. Kılıçarslan (2008). Effects of Process Parameters on the Synthesis of Palladium Membranes. Nuclear Inst. And Methods in Physics Research B, 266(3458).
 • Ö. Altınışık, M. Doğan, G. Doğu (2005). Preparation and Charaterization of Palladium Plated Porous Glass for Hydrogen Enrichment. Catalysis Today, 105(641).
 • M. Doğan and G. Doğu (2003). Dynamics of Flow and Diffusion of Adsorbing Gases in Al2O3 Pellets. AIChE J, 49(3188).
 • M. Doğan and G. Doğu (2003). Hydrogen Diffusivity Enhancement in Alumina Pellets due to Impregnated Palladium. Chem. Eng. Commun., 5(662).
 • M. Doğan, D. Posarac, J.R. Grace, A. Adris and C.J. Lim (2003). Modeling of Autothermal Steam Methane Reforming in a Fluidized Bed Membrane Reactor. Int. J. Chem. Reactor Eng., 1(A2).
 • M. Doğan, Ç. Güldür, G. Doğu, T. Doğu (1997). Soda Ash Production Trona in a Spray Dryer. J. Chem. Tech. Biotech., 68(157-162).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • İzobütan Dehidrojenasyonu için CrOx/AC Katalizörlerinin Sentezi (2015) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • ELP (Electroless Plating) Tekniği ile Sentezlenen Pg-Ag Membran Yapısına Banyo Bileşiminin Etkisi (2014) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Pd-Ag Alaşımlı Kompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu (2013) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Hidrojene Karşı Seçici Ticari Membran Tüpte Geçirgenlik Ölçümleri (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • İzobütan Dehidrojenasyonunda Kullanılmak Üzere Cr-MCM-41 Katalizörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2011) TÜBİTAK Projesi
 • Palladyum Kompozit Membranda H2 Geçirgenliğinin İncelenmesi (2011) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • İzobütan Dehidrojenasyonunun Pt-Alumina Katalizörler Üzerinde İncelenmesi (2010) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • ELP(Electroless Plating) Tekniğinde Uygulanan Aktifleştirme Basamağı Sonrası Paladyum Tanelerinin Dağılımı (2009) Gazi Üniversitesi
 • Alumina ve Pd-Alumina Tozların Sentezi ve Karakterizasyonu (2008) Gazi Üniversitesi
 • Gözenekli Cam Desteğin Alumina İle Modifikasyonu (2008) Gazi Üniversitesi
 • Geçirgenlik Hız Verilerini Kullanarak Bükümlülük Faktörünün Belirlenmesi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Paladyum Kompozit Membran Sentezi ve İzobütan Dehidrojenasyonunu için Akışkan Yataklı Membran Reaktör Uygulamaları (2008) TÜBİTAK
 • Hidrojenin Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Destekli Palladyum Kompozit Malzeme Hazırlanması (2007) DPT
 • Gözenekli Cam Tabakalarda Tek Tablet Moment Tekniği Kullanılarak Helyumun Taşınım Parametrelerinin Belirlenmesi (2006) Gazi Üniversitesi
 • Elektrolitik Olmayan Kaplama Tekniği ile Gözenekli Cam Destekler Üzerine Palladyum Tabaka Kaplama Çalışmaları (2006) Gazi Üniversitesi
 • Elektrolitik Olmayan Kaplama Yöntemi ile Kompozit Membran Hazırlanması (2003) Gazi Üniversitesi
 • Palladyum Yüklenmiş Alümina Tozlarından Hazırlanan Tabletlerin Karakterizasyon Çalışmaları (2002) Gazi Üniversitesi
 • Hidrojenin Palladyum Kaplanmış ve Kaplanmamış Aluminyum Oksit Tozlarından Elde Edilen Tabakalarda Taşınımı (2002) TÜBİTAK
 • Aluminyum Oksit Tabletlerde Hidrojen ve Karbon Dioksitin Taşınım Parametrelerinin Karşılaştırılması (2001) Gazi Üniversitesi
 • Sol-Jel Metodu ile Hazırlanan SiO2 Membran ile Hidrojen Ayrılması (1998) Gazi Üniversitesi
 • Tronadan Aktif Soda ve Sodyum Sülfit Üretimi, Reaksiyon Kinetiği ve Kükürt Dioksit Tutulmasında Uygulamalar (1993) TÜBİTAK