Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

 

PROJELER

  1. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Fransa’da okutulan Türkçe dersleri programının Avrupa Ortak Dil Çerçevesine uyumu ve A1-A2 seviyesinde Türkçe ders programı hazırlanmasında danışmanlık görevi yapmıştır.