Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

1. Prof. Dr. Alisa Şükürlü, Gedim Türk Yazılı Abidelerin Dili, Mairif Yayın, Bakı 1993, TDAY-Belleten, Sayı: 634, TDK Ankara 1995, s. 489.

2.“Köktürk Abidelerinin Dili”, Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı: 158, Şubat 1997, s. 61.

3. Fatma Özkan, Osmaniye Tatar Ağzı, TDK yay: 668, Ankara 1997, VIII+152s , Türk Dili, S. 560 Ağustos, TDK, Ankara 1998, s. 174.

4. Prof. Dr. Mehmet Saray, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul 1993, 187s, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı:12/1, Güz/1, TDK Ankara 2001, s. 557.

5. İsmail Acar, Türk Dili, Alem Kitabevi Yayınları, Balıkesir 2007, 542 s.; Türk Yurdu, Sayı: 249, Mayıs 2008, s. 86.