Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

1. Avrupa’da Türkoloji, Muğla Üniversitesi, Salı Konferansları, 01. 04. 1997.

2. Atatürk Devri Türk Dili Çalışmaları, Muğla Üniversitesi, Salı Konferansları, 24. 11. 1998.