Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
2008-
2009

Zenica Ünv. Pedagoji Fak. Türkoloji Bölümü

Güz
Türk Dili uygulama-I
0
5
30

Fonetik ve Fonoloji

4
0
25
Sentaks
6
0
30

Çağdaş Türk Edebiyatı-I (Milli Ed.)

2
0
25
İlkbahar
Türk Dili uygulama-II
5
30
Morfoloji
4
0
25
Türk Dili Tarihi
2
0
30
Semantik
6
0
25

Çağdaş Türk Edeb.-II (Cumhuriyet Ed.)

2
0
25
2009-
20010
Gazi Üniversitesi Eğitim F. Türkçe Eğitimi Bölümü
Güz
Yazılı Anlatım-I (NÖ A Şubesi)
2
0
54
Yazılı Anlatım-I (NÖ B Şubesi)
2
0
54
Yazılı Anlatım-I (İÖ A Şubesi)
2
0
59
Yazılı Anlatım-I (İÖ B Şubesi)
2
0
56

Yazı Yazma Teknikleri (NÖ A Şubesi)

1
2
54

Yazı Yazma Teknikleri (NÖ B Şubesi)

1
2
52

Yazı Yazma Teknikleri (İÖ A Şubesi)

1
2
64

Yazı Yazma Teknikleri (İÖ B Şubesi)

1
2
56
Okul Deneyimi (NÖ)
3
0
7
Okul Deneyimi (İÖ)
3
0
7
GATA*

Yabancılara Türkçe Öğretimi (Dilbilgisi, Anlama, Konuşma, Yazma, Dinleme)

14
0
14
2009-
20010
Gazi Üniversitesi Eğitim F. Türkçe Eğitimi Bölümü
Güz
Yazılı Anlatım-II (NÖ A Şubesi)
2
0
54
Yazılı Anlatım-II (NÖ B Şubesi)
2
0
54
Yazılı Anlatım-II (İÖ A Şubesi)
2
0
59
Yazılı Anlatım-II (İÖ B Şubesi)
2
4
56

Türk Dil Bilgisi-IV: Cümle Bilgisi (NÖ A Şubesi)

3
0
47

Türk Dil Bilgisi-IV: Cümle Bilgisi (İÖ B Şubesi)

1
2
47

Anlatma Teknikleri-II: Yazma Eğitimi (NÖ A Şubesi)

2
2
52

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi (NÖ A Şubesi)

2
0
47

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi (NÖ B Şubesi)

2
0
39

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi (İÖ A Şubesi)

2
0
40

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi (İÖ A Şubesi)

2
0
43
Okul Uygulaması (NÖ)
2
6
7
Okul Uygulaması (İÖ)
2
6
4

*Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) yabancı Öğrencilere Türkçe öğretmektedir.