Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı Sulakyurt Lisesi, Halıtlı Ortaokulu

1994 (6 ay)

Arş. Gör.

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Çağdaş Türk Leh. ve Edebiyatları Böl.

1994-2000

(6 yıl)

Okutman

Gazi Üniversitesi Rektörlük Türk Dili

2000-2008

(7.5 yıl)

Yrd. Doç. Dr.

Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Türkoloji Bölümü

2008-2009

(1 yıl)

Yrd. Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Böl.

2008-2015

Doç. Dr.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Böl. 2015-...