Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

LİSANS TEZİ:

Yahya Kemal’in Şiirlerinde Fiil Çekimi ve İndeksi, Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edirne 1993 s.XI+75, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necmettin Hacı Eminoğlu).

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

Hakas Türkçesinde Fiiller, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Anabilim dalı, Ankara 1996, s. XXXI + 191, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmet Cemiloğlu).

 

DOKTORA TEZİ:

Hakas Türkçesinde İsim, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Anabilim dalı, Ankara 2005, s. XXXIV + 821, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma ÖZKAN).