Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

1. Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 3. Baskı, Ankara 2002 (Komisyonla)

2. Dil Bilgisi Çalışma Kitabı, Gazi TÖMER Yay., Ankara 2013 (Komisyonla)

3. Mehmet KARAHakas Türkçesinde Fiil, Grafiker Yay., Ankara 2013.

4. Mehmet KARA, Hakas Destanı Altın Taycı, Harf Yay., Ankara 2013.

5. Mehmet KARA, Hakas Destanı, Öcen Beg, Grafiker Yay., Ankara 2014.

6. Mehmet KARA, Hakas Halk Masalları'nda Söz Dizimi, Grafiker Yay., 2014.

7. Adnan KADRİÇ, Mehmet KARA, Bosanski Turski Uçitel- Boşnakça Türkçe Muallimi, TDK Yay., Ankara, (Raportörlerde)

8. İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.06.2006 tarih ve 299 sayılı Kurulu kararı ile 2006-2007 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. A Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla)

 

9. İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Çalışma Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.06.2006 tarih ve 299 sayılı Kurulu kararı ile 2006-2007 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. A Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla)

 

10. İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.06.2006 tarih ve 299 sayılı Kurulu kararı ile 2006-2007 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. A Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla)

 

11. İlköğretim Türkçe 8. Sınıf Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.03.2008 tarih ve 002245 sayılı kararı ile 2008-2009 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Batu Kırtasiye Kağıt ürünleri Reklam Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bediralp Matbaacılık San. Tic. A. Ş., İstanbul. (Komisyonla)

 

12. İlköğretim Türkçe 8. Sınıf Çalışma Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.03.2008 tarih ve 002245 sayılı kararı ile 2008-2009 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Batu Kırtasiye Kağıt ürünleri Reklam Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bediralp Matbaacılık San. Tic. A. Ş., İstanbul. (Komisyonla)

 

13. İlköğretim Türkçe 8. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.03.2008 tarih ve 002245 sayılı kararı ile 2008-2009 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Batu Kırtasiye Kağıt ürünleri Reklam Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bediralp Matbaacılık San. Tic. A. Ş., İstanbul. (Komisyonla)

 

14. İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2011-2012 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Yakınçağ Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla)

  

15. İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Çalışma Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2011-2012 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Yakınçağ Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla)

 

16. İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2011-2012 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Yakınçağ Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla) 

 

17. Mehmet KARA, İlköğretim Türkçe 2. Sınıf Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Harf Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara.

 

18. Mehmet KARA, İlköğretim Türkçe 2. Sınıf Çalışma Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Harf Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara.

 

19. Mehmet KARA, İlköğretim Türkçe 2. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Harf Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara. (Komisyonla) 

 

20. Mehmet KARA, Recep YILDIRIM, İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Harf Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara.

 

21. Mehmet KARA, Recep YILDIRIM, İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Çalışma Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Harf Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara.

 

22. Mehmet KARA, Recep YILDIRIM, İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Harf Yayınları Matbaacılık Dağıtım San. Tic. Ltd. Ş., Ankara.