Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

A1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Jasmina MURADOVA, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Orta Asya’daki Türk Soylulara A1 Seviyesinde Türkiye Türkçesi Öğretim Programı Örneği, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi Böl. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012.

2. Öğrt. Kerime BAL, Bulgaristan’ın Şumnu Bölgesinde Çıkarılan Mozaik Çocuk Dergisinin Türkçe ve Türk Kültürüne Katkıları, Gazi Ü. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

3. Öğrt. Cihat Burak KORKMAZ, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Birleşik Zamanlı Fiillerin Öğretimi ve Öğretimine Yönelik Etkinlik Oluşturma, Gazi Ü. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Anabilim Dalı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

4. Uzm. Kürşat ARAMAK, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde "Hamburger" Tekniğinin Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyine Etkisi, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi Böl. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015.

5. Ola Mansour, Türk ve Mısırlı Üniversite Öğrencilerin Reddetme Stratejileri, Gazi Ü. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Anabilim Dalı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015.

6. Okt. Beyza Koç, Türkçe Öğrenen Yabancıların Kalıp Sözleri Kullanabilme Yeterlikleri (Bosna Hersek Örneği)” Gazi Ü. Türkçe Eğitimi Böl. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015.

 7. Öğrt. Funda Kutay, Dil-Davranış İlişkisi Açısından Öğretmenlerin Olumsuz Söz ve Davranışları, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi Böl. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2016.

 8. Mustafa Ergül, Türk Dil Kurumu Tarafından Yayımlanan Türkçe Sözlük’ün 9. ve 10. Baskılarındaki Alıntı Kelimelerin Karşılaştırılarak İncelenmesi, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi ABD. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

 9. Muhammet Şen, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Arap Öğrencilerin Türkçe Sesli Okuma Hataları ve Dikte Uygulamalarındaki Hatalar Üzerine Tespit ve Öneriler, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi ABD. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016.

10. Şafak Altunsoy, Fakir Baykurt'un Almanya'da yazdığı Eserlerindeki Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Dil, Kültür ve Eğitim Sorunları, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi ABD. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019.

11. Ebru Bozbıyık, Çamlıca Çocuk Dergisi İle (Eski Harfli) Çocuklara Kıraat Dergisindeki Okuma Metinlerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi ABD. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019

A2. Yönetilmeye Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

B1. Yönetilen Doktora Tezleri

1. Arş. Gör. Mustafa ULUTAŞ, Türkiye’de Yükseköğrenim Görecek Yabancılar İçin Özel Amaçlı Türkçe Öğretimine Yönelik Program Geliştirme: Bir Model Önerisi, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi Böl. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Uşak Ü. Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Böl. Ankara 2017.

2. Arş. Gör. Muhammet Raşit MEMİŞ, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yapım Ekleri Öğretiminin Kelime Hazinesi Kelime Türetme Becerisi ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi ABD. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018.

3. Öğr. Gör. Mete Yusuf, USTABULUT, Yansıtıcı Düşünme Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenler Ve Türkçe Öğretimi Üzerindeki Etkisi, Gazi Ü. Türkçe Eğitimi ABD. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018.