Doç. Dr. Mehmet Kara

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

Lisans

  • Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ana Bilim Dalı

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ana Bilim Dalı

İş Deneyimi

  • 2008-... : Öğretim Üyesi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü) 2008-2009: Misafir Öğretim Üyesi (Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Bosna Hersek) 2008-2008: Öğretim Üyesi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü) 2000-2008: Türk Dili Okutmanı (Gazi Üniversitesi TÖMER) 1994-2000: Araştırma Görevlisi (Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü) 1993-1994: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (Kırıkkale)

Doğum Yeri

  • Fethiye - 12.12.1971

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Türkiye Türkçesi: Türkiye Türkçesi Şekil bilgisi, Türkiye Türkçesi Ses bilgisi, Türkiye Türkçesi Söz dizimi bilgisi; Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Türkçe Yazışma Teknikleri; Tarihi Türk lehçeleri: Orhun (Göktürk) Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Uygur Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Yaşayan Türk Lehçeleri: Hakas, Şor, Tuva, Altay; Yurt Dışındaki Türk Çocuklara Türkçe Öğretmi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Soylulara Türkçe Öğretimi.