Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Y. Lisans: “Arap Dili ve Belağatına Göre Kur’an-ı Kerim’de Nehiy”, 2006 (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı).

Doktora: “Süleymaniye Dârülhadîsi (XVI-XVII. Asırlar)”, 2012 (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İslam Tarihi Anabilim Dalı).