Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ

Polatlı İlahiyat Fakültesi

- “Süleymaniye Dârülhadîsi [XVI-XVII. Asırlar]” (Doktora Tezi): Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Mansiyon Ödülü (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Haziran 2013).