Doç. Dr. Mesut Düzgün

Teknoloji Fakültesi > Otomotiv Mühendisliği

Farklı kontrol tekniklerine sahip ABS fren sistemlerinin performanslarının belirlenmesine yönelik test metedolojisinin geliştirilmesi.

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Motorlu Taşıtlarda Fren Performans Analizi ve Geliştirilen Fren Test Cihazında Uygulaması

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Motorlu taşıtlarda kullanılan yakıt enjeksiyon sistemleri eğitimi

AB Leonardo da Vinci Mobility Projesi 26.01-06.03.2005 Lizbon PORTEKİZ