Prof. Dr. Özkan Murat Doğan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 1986.

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 1989.

Doktora

 • Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 1996.

İş Deneyimi

 • Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.   Kimya Müh. Böl. Araştırma Görevlisi        1986 - 1996

          

 • Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.  Kimya Müh. Böl. Yrd. Doç. Dr.         1996 - 2003

              

 • British Columbia Üniversitesi  Kimya Müh. Böl. Misafir Öğretim Üyesi           1998 - 1999

   

 • Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.    Kimya Müh. Böl. Doç. Dr.             2003 - 2008

             

 • Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.   Kimya Müh. Böl. Prof. Dr.          2008 - 2010

           

 • Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fak.  Kimya Müh. Böl. Prof. Dr.           2010 - devam

             

Doğum Yeri

 • Ankara

Doğum Tarihi

 • 1965

İlgi Alanları

  1. Doğrudan temaslı kabarcıklı kolonlarda ısı transferi
  2. Bitümlü şistlerin retortlanması ve sıvı ürünlerin karakterizasyonu
  3. Yarı dikdörtgen taşkın yatağın hidrodinamiği
  4. Baca gazı desülfürizasyonu
  5. Şehirsel atık plastiklerin piroliz yoluyla değerlendirilmesi
  6. Ön yıkama ile kömürden kükürdün uzaklaştırılması
  7. Taşkın ve akışkan yatakların hidrodinamiği ve uygulamaları
  8. Isı pompası
  9. Gazlaştırma
  10. Sodyum borhidrür üretimi ve katalitik hidrolizi
  11. Karbondioksitin absorpsiyonu ve adsorpsiyonu
  12. Kömürün kurutulması ve zenginleştirilmesi
  13. Karbon nanotüp üretimi