Prof. Dr. Merih Bayram

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Antenatal kortikosteroid kullanimi. 14.Ekim 2012, Istanbul.Turkey Maternal Fetal Medicine and Perinatology Association VIII th National Congress 11-14 October 2012 Harbiye -Istanbul Istanbul(2012)
 • - Hormonal Management for Aging Females. III.Anti-Aging Congress. 2-5 December 2010 Ankara Ankara(2010)
 • Amniotik sıvı Hastalıkları. GATA. 17 Aralık 2010, Ankara Ankara(2010)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında en sık Karşılaılan İstatistik Sorunlar İstenmeden Yapılan Hatalar ve Yorumlar: Uygulamalı Çözüm Önerileri. 28 Şubat 2010 Ankara Ankara(2010)
 • High Risk Pregnancies – East Mediterranean Forum of Maternal-Fetal Medicine. 26-27 Kasım 2010 Antalya Antalya(2010)
 • Ozon Tedavisi ve Uygulamaları. III.Anti-Aging Congress. 2-5 December 2010, Ankara Ankara(2010)
 • Amniotik Sıvı Hastalıkları. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Ankara(2009)
 • Oligohydramnios. 16.05.2009. Third Congress of South East European Society in Perinatal Medicine. 14-17 May 2009 Belgrade – Serbia Sirbistan(2009)
 • Fitoestrogenlerin Tedavideki Yeri. 29-30 Mayıs.2009. Doğadan Sağlığa Bitkiler Sempozyumu. İnönü Üniversitesi. Malatya Malatya(2009)
 • Hormonal Management for Aging Females. II.Congress Antiaging&Aesthetic Medicine Society. 22-25 October 2009 Izmir Izmir(2009)
 • İntrauterin İnseminasyon. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 1-4 Ekim 2009 Antalya Antalya(2009)
 • Oral Kontrasepsiyonda Kar / Zarar Dengesi. 2.Güncel Üreme Endokrinolojisi ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi. 17-20 Nisan 2008 İzmir Izmir(2008)
 • Amniotik Sıvı Hastalıkları. 4.3.2008 Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara Ankara(2008)
 • Light and electron microscope examination of the effects of methotrexate on the endosalpinx. 3-5 October 2008 Nurnberg –Germany. Ehrlich II – 2nd World Conference on Magic Bullets.October 3-5 2008 Almanya(2008)
 • Light and electron microscope examination of the effects of methotrexate on the endosalpinx. 3-5 October 2008 Nurnberg –Germany. Ehrlich II – 2nd World Conference on Magic Bullets.October 3-5 2008 Almanya(2008)
 • Gebelikte Troid Hastalıkları. 2.12.2008 Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara Ankara(2008)
 • İntrauterin Müdahaleler. Second Congress of South East European Society of Perinatal Medicine & Perinatal Medicine 2007. 31 Ekim- 3 Kasım 2007 İstanbul Istanbul(2007)
 • İntrauterin Gelişme Geriliğinde Doppler’in Klinik Kullanımı. Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Derneği-Anadolu Çalışma Grubu- İntrauterin Gelişme Geriliği Toplantısı. 12 Mart 2005, Elazığ Elazig(2005)
 • İstanbul, 24-26 Kasım 2005, “Doğum Hekimliği; Maternal – Fetal Tıp” Etik & Yasal Boyut – 2005 Istanbul(2005)
 • Erken Doğum Eyleminde Fetal Akciğer Matürasyonunun İndüklenmesinde Kortizol. Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Derneği-Anadolu Çalışma Grubu- Preterm Eylem Toplantısı. 11 Eylül 2004, Sivas Sivas(2004)
 • Ovulasyon indüksiyonunun Monitorizasyonu. İnfertilitede İnteraktif Temel Tanı ve Tedavi Kursu. 29 Eylül 2004, Ankara. Ankara(2004)
 • Ovulasyon İndüksiyonunun Monitorizasyonu. XI.Tivak&I.Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi. 1-3 Ekim 2004, Ankara Ankara(2004)
 • Kırıkkale, 26 Mart 2004, Doğum Hekimliği-Yenidoğan ve Adolesan Sağlığı Açısından Etik toplantısı Kirikkale(2004)
 • Afyon, 11 Aralık 2004, Prenatal Tanı Toplantısı. Maternal-Fetal Tıp&Perinatology Derneği-Anadolu Çalışma Grubu Etkinliği. Afyon(2004)
 • Menopoz. Konferans Kırıkkale Toplum Merkezi
 • İntrauterin Müdahaleler Second Congress of South East European Society of Perinatal Medicine & Perinatal Medicine 2007
 • İntrauterin Gelişme Geriliğinde Doppler"in Klinik Kullanımı Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Derneği-Anadolu Çalışma Grubu- İntrauterin Gelişme Geriliği Toplantısı
 • Menopoz Toplum Merkezi
 • Oral Kontrasepsiyonda Kar / Zarar Dengesi Güncel Üreme Endokrinolojisi ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi
 • Prenatal Tanı Toplantısı Maternal-Fetal Tıp&Perinatology Derneği-Anadolu Çalışma Grubu Etkinliği
 • Doğum Hekimliği; Maternal – Fetal Tıp" Etik & Yasal Boyut İstanbul
 • Erken Doğum Eyleminde Fetal Akciğer Matürasyonunun İndüklenmesinde Kortizol Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Derneği-Anadolu Çalışma Grubu- Preterm Eylem Toplantısı
 • Erken Evlilik, Akraba Evliliği ve Çok Eşli Evlilik 2000 Yılı Kadın Toplantıları
 • Gebelikte Hipertansiyon TC.Sağlık Bakanlığı."Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı
 • Doğum Hekimliği-Yenidoğan ve Adolesan Sağlığı Açısından Etik toplantısı Kırıkkale
 • SERM"ler ve Menopozdaki Yeri Osmangazi Kadın-Doğum Günleri
 • Obesite ve İnfertilite X. İnfertilite ve Üreme Kongresi
 • Ovulasyon İndüksiyonunun Monitorizasyonu XI.Tivak&I.Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi
 • Ovulasyon indüksiyonunun Monitorizasyonu İnfertilitede İnteraktif Temel Tanı ve Tedavi Kursu

Seminer

 • Hormon Replasman Tedavisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Amniotik Sıvı Hastalıkları Hacettepe Üniv.Tıp Fak.
 • HPV enfeksiyonları Kırıkkale Üniversitesi
 • HRT ve Kardiovasküler Hastalıklar Gazi Üniv.Tıp Fak

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • III. Anti-Aging Congress 2-5 December 2010 Ankara(2010)
 • .Doğadan Sağlığa Bitkiler. Phytotherapy-Antiaging-Longevity 29-31 Mayıs 2009 Malatya(2009)
 • II.Congress Antiaging&Aesthetic Medicine Society 22-25 October 2009 Izmir(2009)
 • Doğum Hekimliği-Yenidoğan ve Adolesan Sağlığı Açısından Etik Toplantısı Kırıkkale Üniversitesi
 • Prenatal Tanı Toplantısı.Maternal-Fetal Tıp&Perinatology Derneği-Anadolu Çalışma Grubu Etkinliği Kırıkkale Üniversitesi
 • Kadında Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisinin Etkileri Kırıkkale Üniversitesi

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • --

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • İntrauterin gelişme geriliğinde endojen faktörlerin yeri (2012)
 • Preeklampsi Etyolojisinde Sitokinler ve Diğer Endotelial Faktörlerin Rolü (2010)
 • Abortus Etyolojisinde Rolü Olabileceği Düşünülen Çevre Kirliliğine Yol Açan Maddelerin Elektron Mikroskop ile Endometriumda Tesbiti (2004)
 • Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisinin Serebrovasküler Etkisi (2004)

Dersler

 • Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıklarda Anamnez , Yüksek Riskli Gebelikler, Puerperium Fizyolojisi ve Sorunlar, Menopoz ve Klimakterium (2000-2001)
 • Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıklarda Anamnez , Yüksek Riskli Gebelikler, Puerperium Fizyolojisi ve Sorunlar, Menopoz ve Klimakterium (2002-2003)
 • Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıklarda Anamnez , Yüksek Riskli Gebelikler, Puerperium Fizyolojisi ve Sorunlar, Menopoz ve Klimakterium (2003-2004)
 • Anormal Uterin Kanamalar (2007-2008)
 • Jinekolojik Öykü ve Muayene Obstetrik Öykü ve Muayene Vulva ve Vagen Hastalıkları Amenore Menopoz (2003-2004)
 • Normal doğum yaptırma becerisi Smear alma becerisi Smear alma becerisi Normal doğum yaptırma becerisi Jinekolojik muayene yapma becerisi Jinekolojik muayene yapma becerisi Normal doğum yaptırma beceri (2006-2007)
 • Normal doğum yaptırma becerisi Smear alma becerisi Smear alma becerisi Normal doğum yaptırma becerisi Jinekolojik muayene yapma becerisi Jinekolojik muayene yapma becerisi Normal doğum yaptırma beceri (2007-2008)
 • Sonda takma becerisi (2005-2006)
 • Gebeliğe Maternal Adaptasyon Doğum yolu-doğum objesi Puerperium fizyolojisi ve hastalıkları Prenatal tanı yöntemleri Puerperium fizyolojisi ve hastalıkları Prenatal tanı yöntemleri (2007-2008)
 • Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıklarda Anamnez , Yüksek Riskli Gebelikler, Puerperium Fizyolojisi ve Sorunlar, Menopoz ve Klimakterium (2001-2002)
 • Jinekolojik Öykü ve Muayene Obstetrik Öykü ve Muayene Vulva ve Vagen Hastalıkları Amenore Menopoz (2001-2002)
 • Jinekolojik Öykü ve Muayene Obstetrik Öykü ve Muayene Vulva ve Vagen Hastalıkları Amenore Menopoz (2002-2003)
 • Jinekolojik Öykü ve Muayene Obstetrik Öykü ve Muayene Vulva ve Vagen Hastalıkları Amenore Menopoz (2004-2005)
 • Gebelikte kalp-damar hastalıkları Gebeliğe maternal adaptasyon Kanser tanı yöntemleri Disfonksiyonel uterin kanama Amenore Distosiler (2005-2006)
 • Sonda takma becerisi (2006-2007)
 • Sonda takma becerisi (2007-2008)
 • Gebeliğe maternal adaptasyon Doğum yolu-Doğum objesi Puerperium fizyolojisi ve hastalıkları Prenatal tanı yöntemleri Postpartum kanamalar Prezentasyon anomalileri A (2006-2007)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2015). Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi El Kitabı. karın ön duvarı ve gastrointestinal sistemin ultrasonografik değerlendirilmesi (sayfa 499-516) Türkiye. Modern Tıp Kitabevi.
 • (2009). MERİH BAYRAM: Gebelik ve Doğumun Endokrinolojisi. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Hacker Moore Gambone (Çeviri Edi. Prof.Dr.Cazip Üstün, Doç.Dr.İdris Koçak) 2009;57-64. Gebelik ve Doğumun Endokrinolojisi Nobel kitabevleri.
 • (2009). MERİH BAYRAM: Endometriozis ve Adenomiyozis. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Hacker Moore Gambone (Çeviri Edi. Prof.Dr.Cazip Üstün, Doç.Dr.İdris Koçak) 2009; 334-340. Nobel kitabevleri.
 • (2009). Obstetrik ve Jinekoloji Klinisyen Rehberi Prenatal Bakım.Obstetrik ve Jinekoloji Klinisyen Rehberi. Shahab S.Minassian, Mark B.Woodland (Çeviri Ed. Prof.Dr.Ruşen Aytaç) 2009; 179-191. Veri Medikal Yayincilik.
 • AYKAN YÜCEL, MERİH BAYRAM. (2001). Klinik Önbilgisi (Propedötik). Kadın Genital Organları Muayenesi Türkiye. MN Medical Network&Nobel.
 • VOLKAN NOYAN, MERİH BAYRAM. (2001). Klinik Önbilgisi (Propedötik). Fizik İnceleme ve Tanı Yöntemleri Türkiye. MN Medical Network&Nobel.

Atıf

 • (2008). CLINICAL CANCER RESEARCH, Tamoxifen and aromatase inhibitors differentially affect vascular endothelial growth factor and endostatin levels in women with breast cancer
 • (2008). Rev Fr Gynecol Obstet, Tescher"s metroplasty and its results
 • (2008). Gender Medicine, Sex steroids and vascular responses in hypertension and aging
 • (2008). Gender Medicine, The effect of raloxifene and tibolone on homocysteine and vascular histopathological changes
 • (2008). Fırat Tıp Dergisi, Menopoz sonrası dönemde farklı hormon replasman tedavilerinin göz yaşı fonksiyonlarına etkileri
 • (2008). Frontiers in Neuroendocrinology, Progesterone receptors: Form and function in brain
 • (2007). The Internet Journal of World Health and Societal Politics, Comparison Of Mental Health Status During Menopause And Post-Menopause Middle-Aged Working Women
 • (2007). Pathology Research And Practice, Immunohistochemical expression of pten in normal, hyperplastic and malignant endometrium and its correlation with hormone receptors, bcl-2, bax, and apoptotic index
 • (2007). Annals of General Psychiatry, Psychoimmunological effects of dioscorea in ovariectomized rats: role of anxiety level
 • (2007). Arkhiv Patologii, Morphological and immunohistochemical parallels in endometrial hyperplasias
 • (2007). European Clinics in Obstetrics and Gynaecology, Ophthalmic effects of menopause and the role of hormone replacement therapy
 • (2007). Onkologia Polska, The analysis of expression of PRA and PRB isoforms of progesterone receptor in endometrial cancer and in normal endometrial tissues
 • (2007). Ekspertyza wstępna. www.ceestahc.org, Ocena efektywności klinicnej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego
 • (2007). Acta Physiologica, Effects of the oestral cycle on respiratory mechanics in the rat
 • (2007). Optomery&Vision Science, Tear osmolality and ferning patterns in postmenopausal women
 • (2007). alpco: american laboratory products company, neopterin – alx-550-126
 • (2007). Acta Physiologica, Effect of the oestral cycle on respiratory mechanics in the rat
 • (2007). Medical Hypotheses, Topical estrogen drops may be a new alternative in the treatment of glaucoma
 • (2007). Clin Exp Med, The effect of raloxifene and tibolone on homocysteine and vascular histopathological changes
 • (2007). Brazılıan Journal Of Medıcal And Bıologıcal Research, Impact Of Marked Weight Loss İnduced By Bariatric Surgery On Bone Mineral Density And Remodeling
 • (2007). Cancer Letters, Inhibition of estrogen-induced mammary tumor formation in MMTV-aromatase transgenic mice by 4-chlorophenylacetate
 • (2007). Archives of Gynecology and Obstetrics, Long-term effects of tibolone on ocular functions in postmenopausal women
 • (2007). Toxicology, Apoptosis induced by uterine 24p3 protein in endometrial carcinoma cell line
 • (2006). Immunol Lett, Interleukin-18 induces the production of vascular endothelial growth factor (VEGF) in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts via AP-1-dependent pathways
 • (2006). Human Reproduction Update, Molecular mechanisms and biological plausibility underlying the malignant transformation of endometriosis: a critical analysis
 • (2006). Proceedings, State-of-the-art management of chronic dry eye: Proceedings from a scientific roundtable
 • (2006). Gynecol Oncol, Effect of levonorgestrel IUD and oral medroxyprogesterone acetate on glandular and stromal progesterone receptors (PRA and PRB), and estrogen receptors ER-alpha and ER-beta) in human endometrial hyperplasia
 • (2006). Obstetrical and Gynecological Survey, Clinical approach to mental health issues among Obstetrician-Gynecologists: A review
 • (2006). Tez, Fertil Çağdaki Kadınlarda Kontraseptif Yöntemler ve Anemi İlişkisi
 • (2006). Breast Cancer Res Treat, Polymorphisms of the endothelial nitric oxide synthase gene in breast cancer
 • (2006). Acta Veterinaria, Methotrexate and fallopian tubes in ectopic pregnancy
 • (2006). T Fertilite Derg, Missed abortus vakalarında neopterin ve TNF-alfa düzeylerinin incelenmesi
 • (2006). Clinician, State of the art management of chronic dry eye: A growing public health concern
 • (2006). Experimental Biology and Medicine, Influence of Insulin-Like Growth Factor–1 and Leptin on Bone Mineral Content in Healthy Premenopausal Women
 • (2006). CME Journal of Gynecologic Oncology, Molecular markers in endometrial carcinoma
 • (2006). CME Journal of Gynecologic Oncology, Molecular markers in endometrial hyperplasia
 • (2005). Molecular Reproduction and Development, Fas, FasL, Bcl-2, and Bax in the endometrium of rhesus monkey during the menstruel cycle
 • (2005). Ultrasound Med Biol, Normal reference intervals and ranges of side-to-side and day-to-day variability of ocular blood flow Doppler parameters
 • (2005). Przegląd Menopauzalny, Koncepcje menopauzy. Część III-ujęcie psychopatologiczne. The concepts of menopause Part III-psychopathological approach
 • (2005). J Clin Ultrasound, Doppler sonography of the lacrimal gland
 • (2005). Ceska Gynekologie, Protein bcl-2 expression in the mid-secretory endometrium after oral estrogen-progesterone preparation
 • (2005). Gynecol Oncol, Bcl-2, BAX, and apoptosis in endometrial hyperplasia after high dose gestagen therapy: a comparison of responses in patients treated with intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone
 • (2005). Clin Biochem, Neopterin concentrations in blood donors differ between ABO blood group phenotypes
 • (2005). Int J Gynecol Cancer, Receptorial and mitochondrial apoptotic pathways in normal and neoplastic human endometrium
 • (2005). Womens Health Issues, Body mass, depressive symptoms and menopausal status: an examination of the "Jolly Fat" hypothesis
 • (2005). Klinik Psikiatri, Doğal ve cerrahi menopozda depresyon ve anksiyete düzeyleri ile cinsel doyum arasındaki ilişki
 • (2005). Psychosomatics, Duloxetine for treatment of major depressive disorder in women ages 40 to 55 years
 • (2005). Clin Cancer Res, Expressions of Nuclear Factor B, Inducible Nitric Oxide Synthase, and Vascular Endothelial Growth Factor in Adenoid Cystic Carcinoma of Salivary Glands: Correlations with the Angiogenesis and Clinical Outcome
 • (2005). MedUNAB, Prevalencia de sίntomas depresivos en mujeres peri-menopάusicas docentes de primaria y bachillerato
 • (2005). Int J Gynecol Cancer, Expression of cellular FLICE/caspase-8 inhibitory protein is assocaited with malignant potential in endometrial carcinoma
 • (2005). Pathology, Aberrant bcl-2 modulated apoptosis of the endometrium
 • (2005). Clin Biochem, Neopterin concentrations in blood donors differ between ABO blood group phenotypes
 • (2004). Prostaglandins, Leukotriens and Essential Fatty Acids, Effect of ılloprost on endothelin-1 induced free radical activation in rabbit brain stem
 • (2004). International Journal of Gynecological Cancer, The activity of letrozole in patients with advanced or recurrent endometrial cancer and correlation with biological markers- a study of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group
 • (2004). Türk Psikiatri Dergisi, Menopoz öncesi ve sonrası dönemde depresyon-anksiyete ve yetiyitimi
 • (2004). Arch Psychiatr Nur, A structural model of menopausal depression in Korean women
 • (2004). Journal of Society Gynecologic Investigation, Apoptosis and differential expression of apoptosis-related proteins in endometriotic glandular and stromal cells
 • (2004). Europian Journal of Gynaecol Oncol, The value of epithelial membrane antigen overexpression in hyperplastic and malignant endometrium and its relationship with steroid hormone receptor expression
 • (2004). American Journal of Obstetrics and Gynecology, Molecular markers in the endometrium at baseline of postmenopausal patients with early breast cancer in the ATAC (Arimidex, tamoxifen, alone or in combination) trial
 • (2004). Biomarkers, Identification of transcriptional biomarkers induced by SERMS in human endometrial cells using multivariate analysis of DNA microarrays
 • (2004). Journal of Ultrasound Medicine, Effects of hypertension and antihypertensive treatment on retrobulbar circulation detected on doppler sonography
 • (2004). STED, Vaginal akıntı yakınması ile başvuran hastaların akıntı örneklerinin direkt mikroskobik değerlendirilmesi
 • (2004). Pteridines, Neopterin to monitor clinical pathologies involving interferon-gamma production
 • (2004). Acta Biochimica et Biophysica Sinica, Inhibition of Fas-mediated apoptosis in Yac-1 cell via anti-Fas ribozyme
 • (2004). Pediatric Radiology, Comparison of doppler parameters of central versus intraparenchymal renal arteries in physiologically normal newborns
 • (2003). Psiquis, Bulimia at the menopausal age
 • (2003). Umeå University Medical Dissertations, Apoptosis, proliferation, and sex steroid receptors in endometrium and endometrial carcinoma
 • (2003). Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, Psychological aspects of menopause management
 • (2003). Primary Psychiatry, Reproductive mood disorders
 • (2003). Gynecologic Oncology, Nuclear morphometric changes and therapy monitorimg in patients with endometrial hyperplasiz: a study comparing effects of intrauterine levonorgestrel and systemic medroxyprogesterone
 • (2003). Anales de Psiquiatria, Utility of the hormone : Replacement therapy in the depressive disorders during the menopause: State of the question
 • (2003). Journal of Clinical Psychiatry, Gender-spesific considerations in the treatment of mood disorders in women across the life cycle
 • (2003). Gynecol Oncol, Fas-mediated pathway and apoptosis in normal, hyperplastic, and neoplastic endometrium
 • (2003). Kadın Doğum Dergisi, Hastanemizde Aile Planlaması Konusunda Danışmanlık Hizmeti Verilen Kadın Populasyonunun Özellikleri
 • (2002). Revista Sinopse de Ginecologia e Obstetrícia, Epidemiologia do climatério
 • (2002). Maturitas, Symptoms at pre- and postmenopause in rural and urban women from three States of Mexico
 • (2002). Minerva Ginecol, Depressione, menopausa e terapia ormonale sostitutiva (HRT).
 • (2002). Archives of Gynecology and Obstetrics, Carotid pulsality indices in surgical menopause
 • (2002). Anadolu Psikiyatri Dergisi, Anksiyete bozukluklarının psikoendokrinolojisi
 • (2002). Pharmacology, Angiotensin Actions on the Isolated Rat Uterus during the Estrous Cycle: Influence of Resting Membrane Potential and Uterine Morphology
 • (2002). T Klin Jinekol Obst, Van ili yöresinde aile planlaması yöntemleri kullanmama nedenleri
 • (2002). A diverse process, Endometroid carcinoma
 • (2001). J Gynecologie Obsterique et Biologie de le Reproduction, Medical and surgical management of functional ovarian cystes
 • (2001). ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Aydın"da yasal gebelik tahliyesi amacıyla başvuranlarınkorunma biçimi ve tahliye sonrası için düşündükleri korunma yöntemi
 • (2000). Gynecol Obstet Reprod Med, Analysis of one Dose and Five Day Ornidazole Treatment Effects in Trichomonas Vaginalis and Gardnerella Vaginalis Infections
 • (1999). J Kirikkale Univ Faculty of Medicine, The Relation of Hospitalised Hyperemesis Gravidarum Cases with Seasons
 • (1988). Anadolu Tıp Derg, Ovulasyon İndüksiyonunda Kullandığımız Tedavi Rejimleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • (1986). Kadın Doğum Dergisi, Metroplastide Yeni Bir Cerrahi Teknik Techer-Morin Operasyonu

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • BOSTANCI MS, CELTEMEN MB, BAGRIACIK EU, YAMAN M, CIVIL F (2012). Maternal inflammatory response in severe preeclamptic and preeclamptic pregnancies. . J Clin Gynecol Obstet, 1(1,2)(40-45).
 • TASKAYA A,BAGRIACIK EU,ILHAN MN,YAMAN M (2012). The effect of maternal serum sFAS/sFASL system on etiopathogenesis of preeclampsia and severe preeclampsia.. J Matern Fetal Neonatal Med., 22
 • BOSTANCI MS,SEVINC FC,PASAOGLU H,ELBEG S (2012). The relationship between biochemical parameters, interleukin-6 and ovarian morphology in polycystic ovary syndrome. J Clin Exp Invest, 3(3)(307-312).
 • BOSTANCI MS,AKTUNA KESKIL Z (2012). The Effects of Ascorbic Acid on the Estrogen/Progesteron Levels in the Isolated Rabbit Uterine Muscle. J Clin Gynecol Obstet, 1(3.4)(63-66).
 • BAYRAM M,BOSTANCI S,CAGLAYAN O, ILHAN MN (2008). Evaluation of adrenomedullin and endothelin-1 which may be one of the factors having a role in the adaptation of maternal vascular system in normotensive pregnancy. Advances in Therapy, 25(4)(367-74).
 • BAYRAM M,OZER G,KALENDER H,KABAKCI N,KISA U,OZKAN Y (2007). The effect of raloxifene and tibolone on homocysteine and vascular histopathological changes. Clin Exp Med, 7(4)(149-153).
 • BAYRAM M,BAYRAM O, KARADENIZ BILGILI MY, CAGLAYAN O,ILHAN M (2007). Evaluation of hormone replacement therapy which may have an adrenomedullin-mediated protective effect on cardiovascular disorders. Aging Clin Exp Res, 19(3)(224-227).
 • Bayram M, Ozer G (2006). The effects of hormone replacement therapy on homocysteine and vascular histopatological changes. Clin Exp Med, 6(3)(115-118).
 • BAYRAM M,SOYER C,KADIOGLU E,SARDAS S (2006). Assessment of DNA damage in postmenopausal women under osteoporosis therapy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 127(2)(227-230).
 • BAYRAM M,OZOGUL C,ERCAN ZS, DILEKOZ E,SOYER C,BAYRAM O (2006). Examination of the rescue effects of folic acid on derangement of the tuba-ovarian ultrastructural architecture caused by methotrexate. Adv Ther, 23(5)(772-777).
 • BAYRAM M,SOYER C (2006). Analysis of heavy metals in the endometrial tissue using electron microscope. Environ Monit Assess (EMAS), 28(9384-9385).
 • BAYRAM M,BAYRAM O,DURSUN A,ISIK I,DILEKOZ E,OZKAN S (2005). Expression of steroid receptors in SERMs and conjugated equin estrogen-treated intact rat uterus, mammary gland and liver. Adv Ther, 22(6)(587-594).
 • BILGILI Y,TANER P,UNAL B,SIMSIR I,KARA SA,BAYRAM M,ALICIOGLU B (2005). Doppler sonography of the normal lacrimal gland. J Clin Ultrasound, 33(3)(123-126).
 • YILMAZ M,KELES I,AYDIN G,ORKUN S,BAYRAM M,SEVINC FC,KISA U,YETKIN I (2005). Plasma leptin concentrations in postmenopausal women with osteoporosis. Endocr Res, 31(2)(133-138).
 • BAYRAM M,OZOGUL C,DURSUN A,ERCAN ZS,ISIK I,DILEKOZ E (2005). Light and electron microscope examination of the effects of methotrexate on the endosalpinx. Eur J Obstet Gyn Reprod Biol, 120(1)(96-103).
 • BOYUNAGA H,BAYRAM M,KELES H,YUCEL A,SAGSOZ N,OZER G,ERBIL MK,AKGUL EO (2005). Urinary neopterin levels in the different stages of pregnancy. Gynecol Obstet Invest, 59(3)(171-174).
 • COSKUN U, GUNEL N, SANCAK B, ONUK E,BAYRAM M, CIHAN A (2004). Effect of tamoxifen on serum IL-18, vascular endothelial growth factor and nitric oxide activities in breast carcinoma patients. Clin Exp Immunol, 137(546-551).
 • BAYRAM M,BAYRAM O,BOYUNAGA H,OZER G (2004). A research on the level of urine neopterin to see if it may provide a vital clue for a provisional diagnosis of breast cancer in menopausal women. Maturitas, 48(4)(432-437).
 • TANER P,AKARSU C,ATASOY P,BAYRAM M,ERGIN A (2004). The effects of hormone replacement therapy on ocular surface and tear function tests in postmenopausal women. Ophthalmologica, 218(4)(257-259).
 • BAYRAM M, BOYUNAGA H, DIRIBAS K, OZER G, AKGUL EO,ERBIL MK (2004). The detection of urinal neopterin concentration increases the efficiency of cervical smear in the diagnosis of cervical cancer. Acta Medica, 47(2)(125-128).
 • ATASOY P, BOZDOGAN O, EREKUL S, BOZDOGAN N, BAYRAM M (2003). Fas-mediated pathway and apoptosis in normal, hyperplastic, and neoplastic endometrium. Gynecol Oncol, 91(2)(309-317).
 • KARA SA, NOYAN V, KARADENIZ Y, YUCEL A, ALTINOK D, BAYRAM M (2003). Resistance index in fetal interlobar renal artery with renal pelvic dilatation up to 10 mm. J Clin Ultrasound, 31(2)(75-79).
 • KARADENIZ MY, YUCEL A, KARA SA, NOYAN V, ALTINOK D, ERGIN A, BAYRAM M, GUNEY S (2002). Change in Retrobulbar Circulation During Menstruel Cycle Assessed by Doppler Ultrasound. Ultrasound in Med&Biol, 28(1)(33-37).
 • BOZDOGAN O, ATASOY P, EREKUL S, BOZDOGAN N, BAYRAM M (2002). Apoptosis-related proteins and steroid hormone receptors in normal, hyperplastic, and neoplastic endometrium. Int J Gynecol Pathol, 21(4)(375-382).
 • SAGSOZ N, AKCAY F, BAYRAM M (2002). Effects of oral contraseptives with low-dose estrogen and desogestrel on leptin concentrations. J Reprod Med, 47(7)(545-548).
 • SAGSOZ N, OGUZTURK O, BAYRAM M, KAMACI M (2001). Anxiety and Depression Before and After The Menopause. Arch Gynecol Obstet, 264(199-202).
 • KESKIL AZ, BAYRAM M, ERCAN ZS, TURKER RK (1999). The Contribution of Nitric Oxide and Endothelins to Angiotensin II. Evoked Responses in The Rat Isolated Uterus Smooth Muscle. General Pharmacology, 33(307-312).
 • YILDIRIM M, BAYRAM M, KARSLIGIL M (1989). Relation of genital tuberculosis and simple cystes of the ovary. Rev Fr Gynecol Obstet, 84(3)(193-196).
 • YILDIRIM M, BAYRAM M, CAKICI C, MUTGAN S (1988). Tescher"s metroplasty and its results. Rev Fr Gynecol Obstet, 83(2)(87-89).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • SOYER C,BAYRAM M (2006). Endometrial doku içindeki ağır metallerin elektron mikroskop aracılığı ile tesbiti. Kadın Doğum Dergisi, 4(3)(814-817).
 • BAYRAM M,ÖZER G,SOYER C,UÇAR B,YÜCER G (2005). Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği"ne Başvuran Adölesan Gebelerin Eğitim Durumları ve Adölesan Gebeliğin Prevalansı. J Turkish German Gynecol Assoc, 6(1)(39-41).
 • SEVİNÇ C,BAYRAM M,SOYER C (2005). Polikistik over sendromu gelişiminde rolü olan etyopatogenetik faktörler. Türk Fertilite Dergisi, 13(3)(229-237).
 • BAYRAM M, SOYER C, ÖZER G, SEVİNÇ FC (2004). Gestasyonel diabetes mellitus; herkesi tarayalım mı?. Kadın Doğum Dergisi, 2(3)(184-186).
 • BAYRAM M (2004). Kadın Populasyonunda Osteoporoz. Aktüel Tıp Dergisi, 9(4)(3-10).
 • BAYRAM M, SEVİNÇ FC, SOYER C, ÖZER G (2004). Kırıkkale ilinde preeklampsi prevelansı. Kadın Doğum Dergisi, 2(4)(299-300).
 • BAYRAM M, SOYER C, SEVİNÇ FC, UÇAR B, BAKIRÇETİN B (2004). Kırıkkale bölgesinde smear testinde saptanan serviks patolojilerinin prevelansı. Kadın Doğum Dergisi, 2(4)(270-272).
 • BİLGİLİ Y, ÜNAL B, BAYRAM M, ŞİMŞİR İ, KARA SM (2003). Uterus didelfis ve renal agenezis. Türk Fertilite Dergisi, 11(4)(327-329).
 • SAĞSÖZ N, ATASOY P, BAYRAM M (2003). Endosalpingiosis in association with uterine anomaly: A case report. Gynecol Obstet Reprod Med, 9(56-57).
 • BAYRAM M, ÖZER G (2003). Adneksiyal kitleyi taklit eden simplastik leiomyom ve MRI: Bir olgu sunumu. Türk Fertilite Dergisi, 11(4)(324-326).
 • BAYRAM M, ÖZER G (2003). Polikistik over sendromlu (PCOS) kadınlarda kardiovasküler hastalık ve kanser riski; hayat tarzı modifikasyonu. Türk Fertilite Dergisi, 11(4)(290-298).
 • NOYAN V, YÜCEL A, ATASOY P, BAYRAM M (2002). Süperfisiyel Genital Leiomyom: Bir Olgu Sunumu. T.Klin Jinekol Obst, 12(104-106).
 • BAYRAM M, SAYGUN M, ÇAKMAK AZ, SEVİNÇ FC (2002). Kırıkkale İl Merkezinde Yaşayan Kadınların Menopoz Konusundaki Bilgileri ve Yaklaşımları Nedir? Bu Konuda Eğitimin Yararı Nasıldır?. T Fertilite Derg, 10(152-156).
 • YÜCEL A, NOYAN V, SAĞSÖZ N, BAYRAM M (2001). İleri Anne Yaşı Gebelikleri: Kırıkkale Deneyimi. Kırıkkale Üniv Tıp Fak Derg, 3(1)(15-18).
 • SAĞSÖZ N, YÜCEL A, NOYAN V, BAYRAM M (2001). Gebe Kadınlarda Asemptomatik Bakteriüri Prevalansı. Kırıkkale Üniv Tıp Fak Derg, 3(3)(87-89).
 • KAMACI M, SAĞSÖZ N, BAYRAM M, YILMAZ S, ÇAĞLAYAN O (2001). Premenopoz ve Menopozlu Olguların Demografik Biyokimyasal Ultrasonografik ve Kemik Mineral Dansitometrik Özellikleri. Klinik Bilimler&Doktor, 7(2)(246-252).
 • NOYAN V, YÜCEL A, SAĞSÖZ N, BAYRAM M (2001). Kırıkkale Bölgesindeki Gebe Kadınlarda Toksoplazmozis İnsidansı. Kırıkkale Üniv Tıp Fak Derg, 3(2)(53-55).
 • SAĞSÖZ N, NOYAN V, YÜCEL A, BAYRAM M (2001). Kırıkkale Bölgesindeki Gebelerde 50 gr Glukoz Yükleme Testi Sonuçları ve Gestasyonel Diabet Tanı Oranları. Kırıkkale Üniv Tıp Fak Derg, 3(2)(56-58).
 • ERDEMOĞLU AK, OĞUZTÜRK Ö, BAYRAM M (2001). Menstruel Migrenli Hastalarda Başağrı Parametreleri ile Anksiyete ve Depresyon Skorları Arasında İlişki. Kırıkkale Üniv Tıp Fak Derg, 3(3)(108-111).
 • SAĞSÖZ N, BAYRAM M, KAMACI M (2000). Kırıkkale İli ve Çevresinde Kullanılan Kontraseptif Yöntemler. T Klin J Gynecol Obst, 10(266-269).
 • SAĞSÖZ N, BAYRAM M, KAMACI M (2000). Evaluation of Endometrial Thickness and Body Mass Index in Postmenopausal Women. Gynecol Obstet Reprod Med, 6(120-123).
 • SAĞSÖZ N, BAYRAM M, KAMACI M, BAYDAR Ş, YILMAZ S (2000). Sağlıklı Kadınlarda Kontraseptif Yöntemler ve Over Volümünün Değerlendirilmesi. T Klin Jinekol Obst, 10(174-177).
 • BOZDOĞAN Ö, KAMACI M, SAĞSÖZ N, BAYRAM M (1999). Vulvanın Mukus Kisti: Bir Olgu Sunumu. Kırıkkale Üniv Tıp Fak Derg, 1(2)(69-70).
 • SAĞSÖZ N, BAYRAM M, KAMACI M, ÇAĞLAYAN O (1999). Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi ve Prolaktin Seviyeleri. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 8(3-4)(109-112).
 • BAYRAM M (1998). Hiperemezis Gravidarum ve Nutrisyonel Destek. Sağ Bil Arş Derg, 9(19)(141-146).
 • SULTAN N, BAYRAM M, ÖZKAN S (1998). Gebe ve Gebe Olmayan Kadınların Vagen Florasında B Grubu Streptokok İkolonizasyon Sıklığı. Sağ Bil Arş Derg, 9(19)(165-170).
 • BAYRAM M (1998). Preeklampsi Patogenezindeki Yenilikler. Sağ Bil Arş Derg, 9(19)(123-126).
 • ÇİFTÇİ S, SULTAN N, BAYRAM M (1998). Düşük ve Ölü Doğum Yapmış Kadınların Servikal Sürüntülerinde Listeria Monocytogenes Bulunuş Sıklığı. Sağ Bil Arş Derg, 9(19)(147-152).
 • BAYRAM M, BAYRAM O (1993). The Effect of Methylergonovine on The Endothelium. Gazi Med Journal, 4(2)(53-55).
 • BAYRAM M (1992). Preeklampside PGE2 ve Lökotrien"ler. Anatolian J Gynecol Obstet, 2(2)(81-84).
 • SULTAN N, TÜRET S, BAYRAM M (1992). Toksoplazmozisli Kadınlarda Serum İmmunglobulin Düzeyleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 49(1)(27-33).
 • BAYRAM M (1991). Konjuge Östrojenlerin Lokal Olarak Uygulanması ile Pelvik Relaksasyonların Geriletimi. TCDD Hast Tıp Bülteni, 3(1)(40-42).
 • BAYRAM M, HİMMETOĞLU Ö (1990). Prostaglandinlerin Jinekoloji ve Obstetrikte Yeri ve Önemi. SSK Tıp Bülteni, 8(3)(111-121).
 • BAYRAM M (1990). Abortuslarla İlgili Ön Çalışma:Abortus Patogenezinde PGE2 ve Lökotrienler. TCDD Hast.Tıp Bülteni, 2(1)(167-172).
 • BAYRAM M (1990). Human Menopozal Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Hastalarda Follikül Gelişimlerinin İzlenmesi. TCDD Hast Tıp Bülteni, 2(2)(15-22).
 • BAYRAM M (1990). Polikistik Over Sendromunda (PCOS) Klomifen Sitrat ve Wedge Rezeksiyon ile Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Vakalarda Follikül Gelişimlerinin Karşılaştırılması. TCDD Hast Tıp Bülteni, 2(2)(43-51).
 • BAYRAM M, TAŞ N, BABACAN G, BİLGİN S (1990). Dismenore Tedavisinde Transkutan Elektrik Sinir Stimülasyonunun (TENS) Yeri. TCDD Hast Tıp Bülteni, 2(2)(29-34).
 • BAYRAM M, YILDIRIM M, MUTGAN S (1990). Normoprolaktinemik İnfertil Vakalarda Bromokriptin"in Yeri. TCDD Hast Tıp Bülteni, 2(1)(1-7).
 • BAYRAM M (1989). Bromokriptinin İnfertilite Tedavisinde Yeri. SSK Tıp Bülteni, 7(4)(149-151).
 • BAYRAM O, BAYRAM M, ONUK E, OĞUZ M, DURMUŞ O (1989). İntestinal Obstrüksiyonlar. SSK Tıp Bülteni, 7(4)(159-174).
 • BAYRAM M, YILDIRIM M (1989). Kadın İnfertilitesinde Ultrasonografik Değerlendirme. Yeni Tıp Dergisi, 6(6)(1-16).
 • Bayram M (1989). Bir Vaka Dolayısıyla:Ovulasyon İndüksiyonunda Tamoksifenin Yeri. SSK Tıp Bülteni, 7(3)(119-122).
 • BAYRAM M (1989). Ultrasonografi Yardımıyla Konjenital Malformasyonların Prenatal Tesbiti. SSK Tıp Bülteni, 7(4)(153-158.).
 • BAYRAM O, BAYRAM M (1989). Bir Olgu Nedeni İle Mesenterik İskemilerin Gözden Geçirilmesi. SSK Tıp Bülteni, 7(4)(95-100).
 • BAYRAM M, SULTAN N, ULUTAN F, BATI H (1989). Genital Sistem Enfeksiyonlarında Etken Organizmalar. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 19(2-3)(87-94).
 • YILDIRIM M, ULUOĞLU Ö, BAYRAM M, ÇAKICI C (1988). Bir Vaka Dolayısıyla Over Ödemi. Kadın Doğum Dergisi, 3(4)(256-258).
 • YILDIRIM M, BAYRAM M, ÇAKICI C (1988). Tek Tubaya Aynı Seansta İki Cerrahi Girişim. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2(106-109).
 • YILDIRIM M, YILDIZ A, BAYRAM M, KARSLIGİL M, ULUOĞLU Ö, MEMİŞ L (1987). Serviks Ca"nın Erken Tanısı ve Proflaksisinde Servikal Sitoloji. Gazi Üniv Tıp Fak Dergisi, 3(2)(103-109).
 • YILDIRIM M, BAYRAM M (1986). Metroplastide Yeni Bir Cerrahi Teknik Techer-Morin Operasyonu. Kadın Doğum Dergisi, 1(4)(215-216).
 • YILDIRIM M, BAYRAM M, KEŞOĞLU T (1985). Yüksek Doz Gonadotropin Uygulanması İle Başarılı Gebelik. Kadın Doğum Dergisi, 1(2)(114-115).
 • YILDIRIM M, BAYRAM M, SEMİZ M (1985). Korpus Luteum Yetersizliği ve Tedavisi. Kadın Doğum Dergisi, 1(1)(33-35).
 • YILDIRIM M, GÜRGÜÇ A, ÜNLÜ C, BAYRAM M (1985). Uterus Anomalileri ve Tedavileri. Gazi Üniv Tıp Fak Dergisi, 1(1)(139-141).