Prof. Dr. Muzaffer BALBAŞI

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Lisans

 • Kimya Mühendisliği - Gazi Üniversitesi -1985

Yüksek Lisans

 • Kimya Mühendisliği - Fen Bilimleri Enstitüsü - Gazi Üniversitesi - 1988

Doktora

 • Kimya Mühendisliği - Fen Bilimleri Enstitüsü - Gazi Üniversitesi - 1994

İş Deneyimi

 • 1985-1996, Araştırma Görevlisi, G.Ü.M.M.F., Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1995-1998, Araş. Gör. Dr., G.Ü.M.M.F, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1998-2011, Yrd.Doç.Dr., G.Ü.M.M.F., Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2011-2016, Doç. Dr., G.Ü.M.F, Kimya Mühendisliği Bölümü    

Doğum Yeri

 • Ankara

Doğum Tarihi

 • 08/09/1963

İlgi Alanları

 • Korozyon ve katodik koruma

 • Yüksek silikatlı zeolitlerin hidrotermal sentezi

 • Nano karbon materyallerin sentezi

 • Asit Zeolitler ve Gaz-Katı Reaksiyonları

 • Boyar Maddelerin Spektroskopik Özellikleri

 • Deneysel Tasarım Teknikleri ve Uygulamaları

 • Kontrol Sitemleri Tasarımı ve Dinamik Sistemlerin Simulasyonu