Prof. Dr. Muzaffer BALBAŞI

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Buyukbas-Ulusan, A ; Yeriskin, SA ; Tataroglu, A ; Balbasi, M; Kalandaragh, YA (2018). 29(8234-8243).
 • Demirezen S., Kaya A., Yerişkin S.A., Balbaşı M., Uslu I. (2016). Frequency and voltage dependent profile of dielectric properties, electric modulus and ac electrical conductivity in the PrBaCoO nanofiber capacitors. . Results in Physics , 6(180–185).
 • Kaya, A.; Alialy, S.; Demirezen, S.; Balbasi., M; Yeriskin, SA.; Aytimur, A. (2016). The Investigation of Dielectric Properties and ac Conductivity of Au/Go-Doped PrBaCoO Nanoceramic/N-Si Capacitors Using Impedance Spectroscopy Method.. Ceramics International-Part B , 42( 3322- 3329).
 • Yerişkin, S.A., Balbaşı, M., Tararoğlu (2015). Frequency and voltage dependence of dielectric properties, complex electric modulus, and electrical conductivity in Au/7% graphene doped-PVA/n-Si (MPS) structures.. J. Appl. Polym. Sci., 43827(1-7.).
 • Balbasi, M.; Sahin, A. (2015). Symmetrical Supercapacitor Application with low Activated Carbon Content. Journal of The Faculty Of Engineering and Architecture of Gazi University , 42(683-692).
 • Buyukbas, A.; Tataroglu, A.; Balbasi (2015). Dielectric, Conductivity and Modulus Analysis of Auge/SiO2/P-Si/AuGe Capacitor. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 17(1134-1138).
 • Buyukbas, A.; Tataroglu, A.; Balbasi (2014). Analysis Of Electrical Characteristics Of Metal-Oxide-Semiconductor Capacitor By Impedance Spectroscopy. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 9(515-519).
 • Balbaşı, Muzaffer., Tosun, Ayse., Tamirci, Mehmet., Ergun Mücbeccel., (2014). Enzymatic Activity on Corrosion Potential of Steel. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, ,Vol. 29 , Issue 2, pp. 253-259, (2014)., 29(253-259).
 • Muzaffer BALBAŞI (2013). Application of full factorial design method to silicalite synthesis. Materials Research Bulletin, 48(2908-2914).
 • Muzaffer BALBAŞI, Burcu Gözütok (2010). Poly(vinyl alcohol)-colloidal silica composite membranes for fuel cells. Synthetic Metals, 160(150).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Tosun A, Akçelik, Ö., Balbaşı, M., Ergun, M. (2012). Biosorption of Copper (II) from Aqueous Solution by Saccharomyces cerevisiae : Kinetics and Thermodynamics. GU J. Science, 25(3)(783-791 ).
 • Akkurt, F., Benli, S., Balbasi, M., Alıcılar, A. (2008). A study on disperse azo black dye. Trends in Chemical Engineering , 11(521-567).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alıcılar. A., Murathan, A., Balbaşı, M. (2000). Kinizarin eldesi işleminin optimizasyonu üzerine bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 6(2-3).
 • Ergun, M., Balbaşı, M. (1991). AISI 304 Paslanmaz çeliğin çukur oluşma potansiyeli için matematiksel model . Korozyon , 3(101-104).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2016. Alpay şahin, Muzaffer Balbaşı, Nilüfer Yıldırım, 2016. SiO2 katkılı elektrolitler içinde süperkapasitör açık devre potansiyel davranışlarının incelenmesi, 12. Ulusal imya Mühendisliği Kongresi, (UKMK-12) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, C-42-2016, İzmir
 • 2008. Alpay Şahin, İrfan Ar, Muzaffer Balbaşı, Titanyum destekli, sülfonlanmış polivinil alkol bazlı kompozit membran sentezi ve karakterizasyonu, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi,Malatya, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya
 • 2008. Ayfer Bartan, Muzaffer Balbaşı, İrfan Ar, Biyodizel üretiminde heterojen katalizör geliştirilmesi, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26;29 Ağustos 2008 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • 2007. Akif Demirci, Alpay Şahin , Muzaffer Balbaşı, İrfan Ar , Synthesis and characterization of Polystrene based composite membrane for fuel cells, Somer Symposium 1 ,14-15 Mayıs 2007, O.D.T.Ü, Ankara
 • 2007. Alpay Şahin , Muzaffer Balbaşı, Kemal Erşan, İrfan Ar, Effect of additives on the properties of composite membrane of fuel cells, Somer Symposium 1, 14-15 Mayıs 2007 , O.D.T.Ü, Ankara
 • 2007. Muzaffer Balbaşı ,Alpay Şahin , Kemal Erşan, İrfan Ar , PVA based composite membrane synthesis for PEM fuel cells, Prooceedings International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 200 13-15 July 2007 , Istanbul
 • 2006. Ayşe Tosun, Mübeccel Ergun, Muzaffer Balbaşı, Investigation of the dependence of ethanol production on Zinc, Sodium, Potassium by the use of the Experimental Design Method, Proceedings of the 11th APCChE Congress, Kuala Lumpur, 27-30 August 2006
 • 2006. Alpay Şahin, İrfan Ar, Kemal Erşan, Muzaffer Balbaşı, Yakıt hücrelerinde kompozit membran sentezi ve karakterizasyonu, I. Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, İzmir 17-19 Kasım 2006
 • 2004. Ayşe Tosun , Muzaffer Balbasi , Mehmet Tamirci , Mübeccel Ergun, The use of Box Wilson method for the investigation of pitting potential of aluminum, The world forum for innovation achievement in Chemical Engineering, 7th World Cogress of Chemical Engineering, Glasgow Scotland, 2004.
 • 2003. Alpay Şahin, İrfan Ar, Kemal Erşan, Muzaffer Balbaşı , Ambelisit destekli sülfonlanmış polistiren kompozit membran Sentezi ve Karakterizasyonu, I.Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi İzmir 17-19 Kasım, İzmir
 • 1991. Muzaffer Balbaşı, Deterjan katkılarının çevreye etkileri, Sabun deterjan ve yan Sanayileri kongre ve sergisi, Ankara (Milli Kütüphane), 24-27 Ekim, Ankara, 1991
 • 1990. Muzaffer, Balbaşı Müjgan Çulfaz , ZSM-39 Sentez Kinetiği ve Karakterizasyonu, I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ,ODTÜ, Ankara 13-16 Eylül
 • 1989. Hayri Yalçın . Muzaffer Balbaşı, Çinko anot bileşiminde bulunan safsızlıkların akım verimi üzerine etkileri, I. Korozyon Simpozyumu , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkan Yardımcılığı -Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013))

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

 • İngilizce

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2013). 1