Prof. Dr. Mehmet Mahir BÜLBÜL

Fen Fakültesi > Fizik

2-Güç. E,” III-V Grubu Yarıiletkenlerin Raman Özellikleri”, Gazi Üniversitesi, 2005.

YL

3-Cebe, S, “ GaN Yarıiletken İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin Fotolüminesans Yöntemiyle İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, 2004.

YL

4-Tan Y, “ Altıgen ve kübik Galyum Nitrür İnce Tabakaların Raman Özellikleri” Gazi Üniversitesi, 2003.

YL

1-Özkaya, S,” GaAs/Al0.2Ga0.8As Süper Örgünün Optik özelliklerinin Fotolüminesans Yöntemi ile İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, 2005.

YL

S.Zeyrek, Al/SiNx/p-Si(100) (MYY) Schottky Diyotların elektriksel karekteristiklerinin düşük sıcaklıklarda incelenmesi, Gazi Üniversitesi,2005

DOKTORA